Antalya
04.02.2020
A
GENEL , YAŞAM
Şube müdürüne hapis cezası
Şube müdürüne hapis cezası

Büyükşehir Belediyesi'nde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü olarak görev yapan Adnan Büyükkaya, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nde veteriner hekim olarak görev yapan Necdet Öztürk'ün Adnan Büyükkaya hakkında Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açmış olduğu dava karara bağlandı. Görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 5 ay hapis cezası ile cezalandırılan Büyükkaya'nın cezası adli para cezasına çevrildi.

AMİRİ OLMADIĞI HALDE SORUŞTURMA AÇTI

Necdet Öztürk, Adnan Büyükkaya'nın disiplin amiri olmadığı halde kendisi hakkında idari soruşturma açarak bir uyarma bir kınama cezası almasına, veteriner hekimlik mesleğinden uzaklaştırılmasına neden olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi 29 Ocak 2020 tarihli kararında, "Sanığın üzerine atılı görevi kötüye kullanma suçunu işlediği sabit olduğundan ... 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına; sanığa verilen cezadan, sanığın geçmişi,  cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak ...6'da bir oranında indirim yapılarak 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına; .. sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının sanığın kişilik özellikleri dikkate alınarak ... adli para cezasına çevrilmesine; ... sanığa ... adli para cezası verildiğinden TCK' nın 51 ve 53 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına; atılan kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince, 3.400,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine; sanığın işlemiş olduğu suç itibariyle sebep olduğu 30,00 TL tebligat, 21,75 TL posta, 1395.00 TL bilirkişi gideri olmak üzere toplam 1446,75 TL yargılama giderinin CMK. mn 325/1.2 maddesi uyarınca sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına" karar verildiği belirtildi.  Mustafa KOÇ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: