Antalya
22.01.2020
A

SÖZEL DİLSEL ZEKÂ

“Yazar-Hatip-Avukat-Şair-Gazeteci-Editör-Politikacı-Kütüphaneci”

Bu zekâya sahip olan çocuklarda dili kullanma, okuma yazma ve başkalarıyla konuşma yeteneği görülmektedir. Sözel dilsel zekâsı yüksek insanlar sözcükleri sever ve dil aracılığıyla işlemeyi tercih ederler. Yaşına göre, iyi bir kelime hazineleri vardır. Tekerlemelerden, kelime oyunlarından hoşlanır. Yüksek düzeyde sözel iletişime girer. Kitapları çok sever. Birey sözel ya da yazılı sistemlerden birini ya da her ikisini de kullanmayı tercih edebilir. Okuma, yazma, konuşma, hikâye anlatma, kelime oyunları hobileri arasındadır.

Sözel Dilsel Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri

 • Dili farklı şekillerde kullanır.
 • Konuşmayı sever.
 • Sözcüklerle açıklama yapmayı, ikna etmeyi ve inandırmayı severler.
 • Sözcük oyunlarından hoşlanır ve bu oyunlarda ustadır.
 • Hikâye dinlemeyi, anlatmayı ve okumayı severler.
 • Kafiyeli sözcükleri ve şiirleri severler.
 • İsimleri ve tarihleri hatırlarlar. Yer bellekleri oldukça iyidir.
 • Farklı dilleri öğrenme kapasiteleri mevcuttur.
 • Dinleyicileri konuşmalarıyla etkileyebilirler.
 • Farklı kelimeleri, sesleri, ritimleri dinler ve tepki verirler.
 • Diğer insanların seslerini, dil üslubunu, okumasını ve yazmasını taklit eder ve
 • değerlendirir.
 • Dinleyerek, okuyarak, yazarak ve konuşarak öğrenmeyi tercih ederler.
 • Cümleleri dinler ve yorumlar.
 • Farklı zamanlarda, farklı amaçlar için, farklı gruplara etkili bir biçimde hitap
 • edebilir.
 • Sözel iletişimi iyidir. Hafızası kuvvetlidir.

Sözel Dilsel Zekâya Sahip İnsanların Öğrenme Ortamları

Öğrenmede daha çok kitaplar, teypler, yazma materyalleri, görüşme ve tartışmalar, konuşma ve dinleme materyallerine ihtiyaç duyar. Kelimelerle oynayarak, yazarak, okuyarak, konuşarak, mizahı kullanarak, ikna ederek öğrenme gerçekleşir.

MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKÂ

“Bilim adamı, Filozof, Matematikçi, Mühendis, Genetik Bilimci, Muhasebeci,

Doktor, Araştırmacı, Ekonomist”

Matematik mantık yeteneğiyle ilgilidir. Sayıları kullanma, örüntüleri anlama ve sonuç çıkarma yetenekleriyle bu zekâlarını kullanırlar. 3-4 yaşlarındaki çocuklar kategorilere göre materyalleri sınıflamaktan ve kendi çevrelerinde olanlardan ve yeni şeyler oluşturmaktan keyif alırlarken, 4 yaşındaki bir çocuk nesneleri renk, şekil ve kullanım alanlarına göre sınıflayabilir. Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme eleştirel düşünme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisi gelişmiştir. Sayı oyunları, bulmacalar, bilgisayar oyunları, zekâ oyunları, makinelerin çalışması, fen ve matematikle ilgilenmek hobileri arasındadır.

Mantıksal Matematiksel Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri

 • Neden-sonuç ilişkisini çok iyi kurar.
 • Problem çözümlerinde hızlı ve başarılıdır.
 • Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilir.
 • Grafik, şema ve şekillerle çalışmayı severler.
 • Sezgi ve mantık güçleri gelişmiş durumdadır.
 • Eleştirel düşünme ve muhakeme yapabilme yetileri çok iyidir. Hipotezler oluşturur ve sınarlar.
 • Tüme varım ve tümden gelim mantıklarını kullanırlar.
 • Eşitlikleri çabuk anlarlar.
 • “Neden” ve “Nasıl” sorularını kullanırlar.
 • Neden-sonuç ilişkisini çok iyi kurar.
 • Soyut şeylerle uğraşmayı severler.
 • Kurallı oyunlardan hoşlanırlar.
 • Ardışık düşünme yetenekleri vardır.

Mantıksal Matematiksel Zekâya sahip insanların öğrenme ortamları

Grafikler ya da şekiller halinde verilen (görsel) bilgileri yorumlayabilir ve bilgisayar programları hazırlayabilir. Grafik, şema ve şekillerle çalışmaktan hoşlanır. Akıl yürüterek, soyut modelleri tasarlayarak, sayılarla düşünerek, ilişkileri ve bağlantıları kurgulatarak öğrenme yetenekleri vardır.

(Devam Edecek)

Esenlikler Dilerim.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok