Antalya
14.01.2020
A

 

Kıymetli okuyucular bu gün sizleri, 01.01.2020 tarihinden itibaren ülkenin tamamında uygulamaya geçilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Prim borcu olan BAĞ-KUR ve zorunlu GSS'liler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 2020 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin düzenleme hakkında bilgilendirmek istedim.

 

Muhtasar APHB Birleşmesi Hakkında Yapılacak İş ve İşlemler

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 08 Ocak 2020 tarihinde yapılan duyuru ile Muhtasar Beyanname –Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin ( APHB )birleşmesine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler netlik kazanmaya başlamıştır.

01.01.2020 tarihinden itibaren ülkenin tamamında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçildiğinden, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından: itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi verilemeyecektir.

Ocak / 2020 tarihinden itibaren ülke genelinde sigortalıların prim esas kazançları ve hizmetleri ile kesilen vergilerin matrahlarının birlikte Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ektronik ortamda yetkili vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

2019/Aralık ayı ve önceki ay/dönemlere ait sigortalıların prime esas kazançları ile hizmetleri ise eskiden olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden bildirilecektir.

Prim Borcu Olana Yılsonuna Kadar Sağlık Hizmeti

 

Prim borcu olan BAĞ-KUR sigortalıları ve zorunlu genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler yılsonuna kadar sağlık hizmeti alabilecekler.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/b maddesi kapsamında sigortalı olan (Bağ-Kur sigortalıları) ve 60/g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı (GSS'li) olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için 60 günden fazla prim borcu olmaması gerekiyor.

 

2019 Mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile prim borcu olan BAĞ-KUR ve zorunlu GSS'liler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlanmış, sürenin bitimi ile 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren “Prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayanların durumu ne olacak?” tartışmaları başlamıştı.

 

BAĞ-KUR ve zorunlu GSS'liler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere yılsonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararına, 08 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2040 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile eklenen geçici 77. maddeyle yapıldı.

 

01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeye göre; BAĞ-KUR ile zorunlu genel sağlık sigortalısı olup, 60 günden fazla prim borcu olduğundan dolayı sağlık hizmeti alamayanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

 

         Soruna, geçici çözüm bulunmuş olması da sevindirici. Ancak sigortalı bir iş bulup çalışamayanlar, 25 yaşını doldurmuş olup yükseköğrenime devam edenler ve okuldan mezun olup henüz iş bulamamış gençler açısından, soruna kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor.

 

Zira genç nüfusa sahip olan ve yeteri kadar istihdam sağlayamayan ülkemizde, işsizliğin büyük bir sorun olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Bilgilerinize sunarım

Saygılarımla

Paylaş
ETİKETLER:
Yok