Antalya
22.11.2019
A
ARŞİV , GÜNCEL , POLİTİKA
Birleşik Kamu-İş'ten bütçe protestosu
Birleşik Kamu-İş'ten bütçe protestosu

2020 yılı bütçesini değerlendiren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, bütçenin halktan yana olmadığını vurguladı.  Sendika olarak eylemlilik sürecine girdiklerini belirten Balık, “14 Aralık’a kadar her hafta alanlarda miting yapacağız.  14 Aralık’ta ise Ankara’da kitlesel eylem düzenleyeceğiz” dedi. 

"Bu yıl merkezi yönetim bütçesinin 1 trilyon 96 milyar TL olması öngörülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ise ilk kez bütçe büyüklüğü 1 Trilyon TL’yi aşmış durumdadır. Bütçe böylesine bir büyüklüğe ulaşmasına rağmen bu yılda bütçeden emekçilerin ve yurttaşların payı zam ve ek vergilerle düşmektedir. Çalışma yaşamını, yurttaşların mutfaklarına girecek gıdaları, asgari ücreti, temel tüketim malları ihtiyacını, doğalgaz ve elektrik gibi pek çok hizmeti etkileyecek bütçe tasarısı yoksuldan toplanıp zengine dağıtılan bir anlayışla hazırlanmıştır" diyen Mehmet Balık, "2020 yılı bütçesinde kamu kurumları içerisinde eğitime 176.1, sağlığa 188.6, savunma ve güvenliğe 141.1, kamu yatırımlarına 88.5, tarıma 33.4, reel sektör desteklerine 44,5, mahalli idarelere 97.3, sosyal yardım harcamalarına 69.5 milyar liralık pay ayrılması planlanmıştır. Eğitim ve sağlığın tamamıyla paralı hale getirildiği koşullarda kamucu politikalar neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Eğitimi ve sağlığı tamamen ‘piyasacı” bir bakış açısıyla yönetmeye çalışan siyasal iktidar; eğitim ve sağlık başta olmak üzere toplumsal yaşamın hemen her alanında müşteri odaklı yaklaşım sergilemektedir. Bu bütçe AKP iktidarının 17 yıldır uyguladığı ranta dayalı, dışa bağımlı ekonomi politikasının sonucunu yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

 

SERMAYENİN KRİZİNİ ÇÖZMEYE DÖNÜK

"Kamu emekçilerine yüzde 3-4 oranında ücret artışı reva gören AKP iktidarı, doğalgazdan elektriğe ve temel tüketim mallarına yüzde 40-50 gibi yüksek oranda zam yapmıştır ve gün geçmiyor ki yeni zamlar yapılmasın.  Gelir vergilerinde yüzde 11’lik bir artış öngörülürken, emekçiler tarafından üstlenilen ÖTV, Harçlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve KDV gibi dolaylı vergilerde yüzde 35’e yakın artış öngörülmektedir. İşçilere, kamu emekçilerine, çiftçilere, öğrencilere, emeklilere, EYT’lilere kaynak ayırmaktan çok uzak olan bütçe, sermayenin krizini çözmeye dönük politikalardan oluşturulmuştur" diyen Balık, "AKP hükümetinin kamu harcamalarını kısması, tasarruf tedbirleri almaya çalışması yurttaşları aldatmaya dönüktür. Halka ‘kemer sıkmayı’ dayatan iktidar; doğalgaza, elektriğe, köprü ve otoyol geçişlerine, tren, posta, alkollü içecek, sigara fiyatlarına ve birçok kamusal hizmete zam yapmayı hedeflemiştir. AKP iktidarı; Türkiye’yi içine soktuğu ekonomik kriz ve sebep olduğu toplumsal çürümenin ağırlığını 2020 yılı bütçesinde hem vergiler hem de dolaylı vergileri artırarak göstermiştir" diye konuştu.

 

HALKIN DEĞİL İŞADAMLARININ BÜTÇESİ

"2020 bütçesinde sanayi üretimini güçlendirmek adına yeterli kaynak ayrılmamıştır. Sanayisizleşme ve yatırımsızlık anlayışı korunarak 2019 bütçesinde yüzde 4 düşürülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi, 2020’de de olduğu gibi korunmuştur" diyen Balık, "Ülkemizde enflasyon, zamlar, faizler, adaletsiz vergi dilimleri, döviz kurundaki artış ve işsizlik sürekli artmaktadır. Açlığın ve yoksulluğun ülkemizde adeta sıradanlaştığı koşulları yaşanmaktadır. İşçinin ve kamu emekçinin yaşam şartlarının zorlaştığı dönemde krizin bedeli emekçilerin sırtına yüklenmektedir. Sonuç olarak, krizi derinleştiren, ekonomik-mali açmazları büyüten, uzun vadeli kalkınma planlamayan, kamucu politikaları terk eden, istihdamı, işsizliği öncelemeyen, sağlam ve sürdürülebilir kamu hizmeti olmayan 2020 bütçesi halkın değildir, AKP iktidarının yandaş şirketlerinin ve iş adamlarındır" ifadelerini kullandı. Mustafa KOÇ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: