Antalya
11.11.2019
A
GENEL , GÜNCEL
Tarihi Kentler Birliği Side Çalıştayı tamamlandı
 Tarihi Kentler Birliği Side Çalıştayı tamamlandı

 Tarihi Kentler Birliği’nin “Kültürel Mirasın Korunmasında Bölgesel İşbirlikleri” başlıklı 2019 yılının 2. Toplantısı, Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Side’de gerçekleşti. 

Sunumlar, atölye çalışmaları ve Side gezi inceleme gezileriyle 2 gün süren çalıştaya ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Metin Sözen’in konuşmaları damga vurdu. Sözen, “Tarih mıncıklanmaya gelmez. Side’de tek başına ıslık çalma devri kapanmıştır, dönüş yoktur, hata yapma şansımız kalmamıştır. Bütün kurumların Manavgat belediye başkanıyla el ele vermesi gerekiyor” dedi.  

 

AYRICALIĞIN FARKINA VARMALIYIZ

Side Antik kentinin içinde barındırdığı eserlerin hemen hepsinin, bu kente, bu kentte yaşayan insanlara ve dünya barışı ve medeniyetine önemli katkı sağladığını dile getiren Belediye Başkanı Sözen,"Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunmasına yönelik politikalara destek veren Tarihi Kentler Birliği (TKB), bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında Belediyelere ve biz belediye başkanlarına önderlik etmiştir. Kültürel birikim ve değerleri ile farklılaşan, yaşanabilir çevreler yaratmayı kendisine temel ilke olarak ele almış, kültürel doku içerisinde yaşamanın kent ve kentli adına farkındalığının bilincinde olan bir belediye ve belediye başkanı olarak “ Tarihi Kentler Birliğine” bugün ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Kentimiz her geçen artan turizm potansiyeli ile aynı zamanda bir turizm başkentidir. Hedefimiz Kültür ve Turizm Başkenti olma yolundaki çalışmalarımızın sürdürülebilir olmasıdır. Sağlıklı bir koruma politikasının oluşabilmesi için tarihsel mirasın sosyal yaşama katılması ve onunla bütünleşmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Müzeciliğin ve müzelerin yaygınlaştırılması belediyemizin temel eylem alanlarından biri olmuştur. Bu bilincin farkındalığında taşınır ve taşınmaz kültür varlığı birikimimizin araştırılması, dokümante edilmesi, sergilenmesi ve kentli ile buluşturulmasına yönelik olarak önemli bir işlevi yerine getiren müzeler oluşturulmuş ve kültürel mirasın, gelecek nesillere aktarılması sağlanmıştır. Belediye olarak: Tarihi kentler birliği önderliğinde; Müzeciliği ve müzeleri sevdirmeyi, Kentlerdeki müzelerin kalitesini arttırarak dünya standartlarının yakalanmasını, Koleksiyon ve arşiv bilincini geliştirmeyi, Müzeler vasıtası ile kültürün ve sanatın korunmasını sağlamayı, Belediyeler ile kurumlar arası kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak çalışmayı teşvik etmeyi, Kültürel miras bilincinin oluşturulmasını sağlamayı, Aydınlar, akademisyenler ve gönüllü uzmanların , STK’ların özverili çabalarıyla küçük adımlarla gelişen tarihsel çevreyi koruma ve yaşatmayı, Kentlerindeki her türlü somut ve somut olmayan kültür değerlerini koruyarak ve kentlinin yaşamına dahil ederek kenti kimlikleştirmeyi ana hedef olarak belirlemiş bir belediyeyiz” dedi. (İHA)

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: