Antalya
19.10.2019
A

 

 

Dünya  genelinde  diabet  hastası  sayısı son  20  yılda iki katından  fazla  artmıştır. Oldukça  endişelendirici  diğer  bir gelişme  Tip  2  diyabetin  beklenmedik  şekilde  gençlerde ve  çocuklarda  görülmeye  başlanmasıdır.  Diyabet hastası artışındaki ivmenin giderek yükseleceği tahmin edilmektedir. 

İnsülin direnci bir çok klinik tabloya neden olan obezite  ve  abdominal  yağ  dokusu  kitlesi ile  yakından  ilişkili  bir  metabolik  bozukluktur ve dolaşımda  normal  konsantrasyondaki insüline  karşı  azalmış  cevap  olarak  tanımlanır. 

En yaygın formu ve en iyi bilineni tip 2 diabet ve metabolik sendromdur.  Metabolik sendrom, abdominal obezite ve/veya insülin direnci ile ilişkili kardiyometabolik risk faktörleri demetidir. İnsülin direncinin neden olduğu tip II  DM önemli ve önlenebilir bir hastalık olmakla birlikte gün geçtikçe artan kronik bir  hastalıktır.  Yapılan  çalışmalara  göre  yaşam  tarzı müdahalelerinden  olan  yeterli  ve  dengeli  beslenme diabetin  ortaya  çıkmasının  engellenmesinde, geciktirilmesinde,  komplikasyonların  oluşmasında  ve önlenmesinde  önemli  bir role  sahiptir.

 

İNS‹LİN DİRENCİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İnsülin direncinin çaresi hemen her hastalık ya da hastalık öncesi belirtinin tedavisinde olduğu gibi ilk olarak sağlıklı beslenmek ve öğünlerde doğru karbonhidrat, protein ve yağ seçimi yapmaktır. İnsülin direnci tedavisinde ilk hedefimiz hücre zarının eski esneklik ve sağlığını geri kazanmasını sağlamaktır. Bunun için de vücudun doğru beslenme ile birlikte iyi yağlara ihtiyacı vardır. Çalışmalar tedavi edilmeyen insülin direnci vakalarının dört yıl içinde Tip 2 diabet hastalığına gittiğini göstermektedir. İnsülin direnci varlığında, yaşam tarzı değişiklikleri ile insülin  direncini  geriletme  hedeflenir.  

Şayet  geriletilemeyecek  duruma  gelmiş ve klinik  problemler  ortaya çıkmışsa  hastalığa  uygun ilaç  tedavisi verilebilir. İnsülin direnci  temelinde  ortaya  çıkan  hastalıkların  medikal  tedavisine  ek  olarak  yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersiz  ilaçların etkinliğini  arttırmaktadır. Beslenme tedavisinin amacı insülin direncini düzeltmek ve insülin direncine bağlı bozuklukları önlemektir. 

Hastalarda vücut ağırlığının %5-10’u kadar kilo verilmesinin insülin direncini azalttığı gösterilmiştir.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok