Antalya
02.10.2019
A
GENEL , GÜNCEL
Batı Çevreyolu'nda hukuka aykırılık var
Batı Çevreyolu'nda hukuka aykırılık var

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada Batı Çevreyolu'nun geçeceği 160 hektarlık Muhasara bölgesiyle ilgili dava temyiz sürecinde olduğu halde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından plan değişikliğine gidildiği belirtilerek, "Yargıya intikal eden konularda yargı kararlarının beklenmesi hukukun gereğidir. Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliği kararı, kamu yararına ve hukuka aykırıdır" denildi.

 

 

TEMYİZE İLİŞKİN KARAR ÇIKMADI

Konyaaltı ilçesi Karaman Çayı - Çandır Çayı arasında bulunan 160 hektarlık alanı kapsayan 25 binlik ve 5 binlik planların Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin diğer meslek odaları ile birlikte açtığı dava sonunda Antalya İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği; iptal kararına karşı Büyükşehir Belediyesi'nin Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurduğu belirtilen açıklamada, "Mahkemece atanan bilirkişi heyeti iptale ilişkin koruma kullanma dengesi, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri yönünden iddialarımız konusunda hiçbir değerlendirme yapmamış, üst ölçekli plana uygun olduğu, nüfus projeksiyonun doğru hesaplandığı, çevre yolunun gerekli olduğu gibi basit, iptale ilişkin iddialarımızı karşılamayan, yetersiz ve eksik incelemeye dayalı olumsuz bir rapor hazırlayarak Mahkemeye sunmuştur. Mahkemece, bu olumsuz rapora dayanılarak Antalya İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Davacılar olarak, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin kararına karşı 27 Haziran 2019 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Temyize ilişkin henüz karar çıkmamış,  karar beklenmektedir" hatırlatması yapıldı.

 

KAMU YARARI VE HUKUKA AYKIRI

"Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Konya Bölge İdare Mahkemesinin istinaf yoluyla bozma kararı temyiz edilmiş olmasına ve yargı süreci tamamlanmamış olmasına karşın, bozma kararını gerekçe göstererek, 160 hektarlık alanı 185 hektara çıkararak 25 binlik  yeni bir imar planı değişikliğini onaylamıştır" denilen açıklamada, "Yargıya intikal eden konularda yargı kararlarının beklenmesi hukukun gereğidir. Plan değişikliği halen devam eden yargı süreci sonunda verilecek bir iptal kararını düşürecektir. Açıklanan nedenlerle, Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliği kararında, kamu yararına ve hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

 

YENİDEN YARGIYA BAŞVURACAĞIZ

"Antalya’nın yeni konut alanlarına ihtiyacı bulunmamaktadır. Plan değişikliğinin amacı, devletin kamulaştırma yoluyla açması gerek devlet karayolunun, kamulaştırmasız açılabilmesi gerekçesiyle, halen dikili ve örtü altı tarımı yapılan, oluşumu milyonlarca yılda gerçekleşen 1. Sınıf Tarım Topraklarının rant amaçlı imara açılmasıdır" denilen Açıklamada, "Açıklanan nedenlerle Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere, hukuka ve kamu yararına aykırı plan değişikliği kararının yeniden gözden geçirilerek iptali davacılar olarak beklentimizdir. Aksi halde davacılar olarak iptal istemiyle yargıya başvuracağımızı, basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız" denildi.   Mustafa KOÇ

 

 

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: