Antalya
19.09.2019
A

 

 

Konuşuyoruz, yazıyoruz, tartışıyoruz ve aynı sonuca varıyoruz.

Türk tarımının en önemli sorunlarından birisi, belki de en önemli sorunu planlama eksikliği.

Tarımda başarılı olan firmaları veya ülkeleri incelediğimizde bu konuda yüzlerce örnek görebiliyoruz.

İklim ve piyasa koşullarının etkisi ile para yapan bir ürün, takip eden sezonda talepten fazla arz edildiği için maliyetini bile kurtarmıyor.

Ürün fazlalığı nedeni ile para etmeyen bir ürün de, takip eden sezonda kimse üretmediği için ateş pahası oluyor.

Piyasada bir arz-talep dengesizliğidir gidiyor.

Tarımda başarısını Dünya’ya kabul ettirmiş Hollanda’dan vereceğim bir örnek, başarılı olmak için nasıl yol izleneceğini, verimliliği artırmak için de hangi yöntemlerin uygulanacağını anlatıyor.

Hollandalı sera şirketinin sahibi Piet van Vugt, erken yaşlardan itibaren babasının serasında çalışırken, 1995’ten bu yana sadece bitki yetiştiriciliğine odaklanır. Şimdi, yılda 24 tür bitki ve buna ek mevsim bitkileri, yenebilir çiçekler ile birlikte toplam 60 tür bitki yetiştiriyor. Bitkiler, Avrupa’daki toptancılara ve süpermarkete satılıyor ve müşterinin istekleri doğrultusunda doğru miktarda ve özel etiketli olarak paketleniyor.

2019’un ortalarında bitki yetiştiriciliği kısmı, bir sera, işleme odası ve demo alanından oluşan yeni bir mekâna taşınır. Yeni seranın yapılmasıyla birlikte her şey, sürdürülebilirlik odaklı olacak. Dolayısıyla yeni tesis, gaz bağlantısı olmaksızın tamamı elektrik bir sera olarak kurulacak.

Hollandalı üretici, tüketicinin ihtiyaçlarına göre üretim yapıp, özel etiketle adrese teslim imalatta bulunuyor.

Türkiye’de sürekli şikayet ettiğimiz girdi maliyetlerini en aza indirebilmek için tamamı elektrik bir serada üretimini gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirmek için doğru planlama ile yola çıkıp, ülkenin iklim ve doğal koşullarına uygun şartları oluşturuyor.

Tüm bunları yaptığı için, ülkesi Hollanda Dünya’nın en önemli tarım ülkelerinden birisi haline geliyor.

Toprağı, suyu, güneşi ve doğal koşulları ile Hollanda’dan çok daha avantajlı olan Türkiye’de ise her yıl yeni bir sorunla boğuşup, yaşanan sorunlardan ders almamaya inatla devam ediyoruz.

Her plansız girişim de ağır maliyet olarak geri dönüyor.

Henry Clausen’in de dediği gibi: “Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır”.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok