Antalya
04.07.2019
A

Değerli okurlar;


Bugün Özel Eğitim nedir ve ülkemizde engelli bireyler için Özel ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim ortamlarını paylaşmaya çalışacağız.
Gazi Eğitim Fakültesinden Değerli Hocam Atilla TAZEBAY hep şöyle derdi ‘ Uğur bildiklerimizi iyi bilmezsek, bilmediklerimizi  hiç bilmeyiz ‘ bu söz belkide bu köşede ne yapmayı amaçladığımızı en iyi şekilde açıklıyor. Özel eğitim alanı gerçekten toplumun çoğunluğuna hala yabancı görünmektedir. Toplumuzda engellilere yaklaşım ve olumlu tutum geliştirmede bilgilendirme çok büyük önem taşımaktadır ve bu köşedeki birinci amacımızda bilgilendirmedir.

 


Ama 2019 yılında bile engelli bireylere hitap etme şekillerimizde hala onlara karşı kırıcılığımızın devam ettiğini görmekteyiz.  Bugün 2016 yılında basılmış ilkokul çağındaki öğrencilere hitap eden ünlü bir yazarın uzun bir hikaye kitabına gözattım. Şöyle bir cümle beni çok üzdü; ‘Çernobil faciasından sonra ülkemizde sakat çocuk sayısı oldukça artmıştır.’ Günümüzde böyle bir tanımın hemde ünlü bir yazar tarafından ikokul çocuklarına hitap eden bir kitapta kullanılması ülkemiz açısından çok düşündürücü bence.
Değerli okurlar;

 


Bireyler birbirinden farklı özelliklere sahip olup,benzerliklerini ve farklılıklarını dikkate alan,  gelişmekte ve değişmekte olan dünyaya ayak uydurmalarını sağlayacak bir eğitim sürecine gereksinim duymaktadır. Ayrıca Engelli bireyler için yapılacak düzenlemeler toplumumuzun sosyal olarak ilerlemesinin bir göstergesidir.

 


Özel Eğitim :  Beden ,zihin,duygusal ve sosyal gelişim özellikleri yönünden normal çocukların gelişim özelliklerinden ayrılan çocukların eğitim ve öğretim işlerini kapsayan çalışmalar “Özel Eğitim” olarak tanımlanmaktadır. Özel eğitim alanı engelli bireylere eğitim verecek şekilde yetiştirilmiş özel eğitim öğretmenlerine/uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır.

 


 Ayrıca Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin engel ve özelliklerine göre uygun ortamlarda sürdürülen eğitime “Özel Eğitim" denir.
Esenlikler Dilerim

Paylaş
ETİKETLER:
Yok