Antalya
07.06.2019
A
ÇEVRE
İklim krizi kapıda
İklim krizi kapıda

21 kentin barosundan 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle ortak açıklama geldi: “Toprağımızı, havamızı ve suyumuzu daha iyi korumalıyız. Yoksa küresel iklim krizinden çıkamayız”

Haber: Yusuf Yavuz
Aralarında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Trabzon barolarının da yer aldığı 21 Baro ortak bir açıklama yaparak çevre ve kentleşme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle baroların yaptığı ortak açıklamada, "ekolojik, yenilenebilir ve verimli enerjiyi öne alan bir anlayışla, toprağımızı, havamızı ve suyumuzu daha iyi korumalıyız. Yoksa içine girdiğimiz küresel iklim krizinden başarıyla çıkacağımız söylenemez" ifadelerine yer verildi.

 

  

ANAYASA HATIRLATMASI 
Her yıl 5 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Çevre Günü nedeniyle ortak bir açıklama yapan 21 kentin barosu, çevre ve kentleşme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. 
Türkiye’nin giderek büyüyen çevre ve iklim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunun altı çizilen ortak açıklamada, “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının sürekli ihlal edildiği günümüzde, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine daha çok iş düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. ve 56. Maddeleri; herkese maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı yanında, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını da tanımış, ayrıca her yurttaşa ve devlete çevreyi koruma ödevini de yüklemiştir” ifadelerine yer verildi. 

 

 

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Artvin, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, İzmir, Muğla, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli ve Yalova barolarının ortak açıklamasında şöyle denildi: “Türkiye’nin taraf olduğu ve Anayasanın 90.maddesine göre üst hukuk normu niteliğinde olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. Maddesi, yaşam hakkını mutlak ve vazgeçilmez temel insan haklarının başında saymaktadır. Yaşam hakkı, diğer temel hak ve özgürlüklere sahip olmanın ön koşulu olup bu da çevre hakkının sağlanması ile mümkündür. Bu anlamda çevre hakkı ile yaşam hakkı anlamlı bir bütünlük oluşturur.

 

 

ORMAN VARLIĞIMIZ AZALIYOR
Toplum yararını yok sayan yatırımlar, tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın insan eliyle yok edilmesi, sürdürülebilir yaşamı tehdit etmektedir. Dünyada ve özellikle ülkemizde, temiz su kaynakları kirlenmekte, verimli tarım toprakları ve orman varlıklarımız azalmaktadır. Tüm canlıların içinde yaşadığı çevre ve iklim krizi, önümüzdeki süreçte daha da yoğun hissedilecek ve eko-sistem üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır.”  Çevre ve kentleşme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunulan baroların açıklamasında, “ekolojik, yenilenebilir ve verimli enerjiyi öne alan bir anlayışla, toprağımızı, havamızı ve suyumuzu daha iyi korumalıyız. Yoksa içine girdiğimiz küresel iklim krizinden başarıyla çıkacağımız söylenemez. Bu nedenlerle, daha önce İzmir ve Antalya’da çevre ve kent hukuku çalıştaylarında bir araya gelmiş Barolar, Dünya Çevre Günü’nde anılan tehlikelere dikkat çekmeyi bir görev bilmektedir” ifadelerine yer verildi. 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: