Antalya
22.05.2019
A

İpucu Kullanma Ilkeleri
Eğitimde önemli bir yeri olan ve bilinçli bir şekilde kullanılması gereken ipuçlarının, yetersizlikten etkilenmişbireylerin eğitiminde de kullanılması kaçınılmazdır. Anne-babaların ipucu kullanmadaki etkililik düzeylerini artırabilmeleri için, aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmeleri gerekmektedir:
Kullanılacak ipuçlarının neler olacağının önceden planlanması gerekir. Ancak, etkileşim ortamında davranış kazandırırken ya da problem çözme sürecinde, o an ipucu üretmek de gerekebilir. Anne-babalar böylesi durumlarda yaratıcılıklarını kullanmalıdırlar.
İpuçları, kazandırılacak davranışlarla ilgili olmalı, birey aldığı mesajın davranışla ilişkisini kurabilmelidir.
İpucu, birey tarafından anlaşılabilir olmalıdır. Bireyin ne olduğunu anlayamayacağı türde ve yoğunluktaki ipuçlarının anlamı yoktur. Verilen ipucunun bireyin işine yarayabilmesi önemlidir.
Daha önce öğrenilen bilgi ve kazanılan davranışlar zaman zaman hatırlatılarak, bireyin yeni kazanacağı davranış ile önceki davranışlar arasında bağ kurması sağlanmalı ve öğrenmelerinde bir bütünlük oluşturulmalıdır.
Geribildirim
Geribildirimin Tanımı
Geribildirim (dönüt/feedback), genel anlamda yapılan işle ilgili bilgi edinmedir. Birey, geribildirimler sayesinde, kazanılması istenen davranışla ilgili gösterdiği çabaları sonucunda nasıl bir performans sergilediği ve ne kadar ilerleme sağladığı hakkında bilgi sahibi olur. Böylece birey; neyi, ne kadar yapabildiğini, ne kadar yapamadığını anlar ve kendini değerlendirerek ne yapması gerektiğine karar verir. Bu işlem, eğitim sürecinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi anlamına gelir. Böylece, eğitim sürecinin niteliğinin geliştirilmesine olanak sağlanır.
Geribildirim İlkeleri
Geribildirimin ne zaman ve nasıl yapılacağı önceden belirlenmelidir. 
Geribildirim açık ve objektif olmalıdır. Etkili bir geribildirim ifadesinde davranışa ilişkin gözlenebilir ve açık bir anlatım yer almalıdır. Örneğin,
- “Aferin sana.” demek yerine, “Kardeşinle oyuncaklarını paylaşmış olman çok güzel bir davranıştı.”
- “Teşekkür ederim.” demek yerine, “Sofrayı hazırlamamda bana yardımcı olman çok hoşuma gitti. Gerçekten işimi kolaylaştırdın. Teşekkür ederim.”
- “Bak yine aynı şeyi yaptın. Saçmalama.” demek yerine, “Biz bu filmi izlemeye hep birlikte karar vermiştik. Filmi izlerken televizyonun kumandasını alıp sürekli kanal değiştirmen dikkatimizi dağıtıyor.”
Geribildirim sadece üzerinde çalışılan davranış ya da beceriye ilişkin olarak sunulmalıdır. Birey, kendisinden beklenen davranışların neler olduğunu önceden bilmelidir. Böylece birey amaca yönelme konusunda daha güçlü olacaktır.
Geribildirim anında sunulmalıdır. Geribildirimin, davranış sırasında ya da davranışın hemen sonrasında sunulması daha etkili olmasını sağlayacaktır. Bireyin davranışı ile geribildirim sunma arasındaki zaman arttıkça, çocuğun ya da bireyin o geribildirimden yarar kazanma düzeyi azalacaktır.
Öğrenilecek davranış birimlere ayrılmalı, bu birimler ardışık sıraya konmalı ve her birim ile ilgili olarak bireye ayrı geribildirimler verilmelidir. 
- Birey, ilgili davranışın ne kadarını yaparsa, o kadar olumlu geribildirim alabileceğini önceden bilmelidir. 
- Geribildirimler sonucunda, bireyin yetersiz görülen davranışları ile ilgili destekleyici yeni çalışmalar yapılmalıdır.
Geribildirim ifadesi tutarlı bir biçimde kullanılmalıdır. Aynı davranışa ilişkin olarak sunulan geribildirim ifadesinde bir tutarlılık olmalıdır. Diğer bir deyişle, bir davranışa her defasında mümkün olduğunca aynı geribildirim verilmelidir.
Doğru davranışlar için sunulan olumlu geribildirim ile yanlış davranışlar için sunulan düzeltici geribildirimin birbirlerini dengeler durumda olmasına özen gösterilmelidir. 
Her zaman düzeltici geribildirim almak, birey için hoş bir durum değildir. Bu durum, anne-baba ile çocuk arasındaki etkileşimi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, yanlış davranışlar için sunulan düzeltici geribildirimler yanında, olumlu ve doğru sergilenen davranışlar için de geribildirim sunulmasına özen gösterilmelidir.
Pekiştireç
Pekiştirecin Tanımı
Bir davranışın kazanılmasında, o davranışın sonuçları önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan davranışın sonuçları, o davranışın yapılmasını artırır ya da azaltır. Pekiştireç; kabul edilen, onaylanan ve istenen davranışlar sonrasında verilen, o davranışın yapılma ve ileride tekrar etme olasılığını artıran uyarıcılardır.
 (Devam Edecek) 
Esenlikler Dilerim.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok