Antalya
29.04.2019
A
ÇEVRE
Çevrecilere Uçansu çağrısı
Çevrecilere Uçansu çağrısı

Gündoğmuş’un Uçansu Şelalesi’ni de içine alan Alara Çayı üzerine yapılması planlanan hidroelektrik santrallerine (HES) karşı tepkiler devam ediyor. Yöre köylüleri adına gazetemizi ziyaret eden Musa Şanlı ve ressam Nuri Sezen, "Antalya Valiliğinin 2009 yılında verdiği 'ÇED gerekli değildir' raporuna itiraz ettik. Bilirkişiler tarafından iki kez keşif yapıldı. Danıştay tarafından bilirkişi raporları doğrultusunda karar verildi. İnşaatçı firma yeni bir dosya hazırlayarak bu kez ÇED raporu için başvuruda bulundu. Bu doğrultuda 8 Mayıs 2019 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılması için yer tespiti yapıldı. Biz o gün Uçansu Şelalesi'nde olacağız. Çevreci vatandaşlarımızı, doğanın tahribine karşı olan herkesi 8 Mayıs'ta Uçansu'ya bekliyoruz" dediler. 

 

 

İNSANA VE DOĞAYA YER YOK


Bu projede insana ve doğaya hiç yer verilmediğini belirten Musa Şanlı, "Projenin hayata geçmesi durumunda, köylülerin ev ve arazilerinin istimlak edilmesi, 30 dönümlük bir alanda Alara Çayı'nın kenarlarında bulunan 1200 çınar ağacının da arasında bulundu binlerce ağacın kesilmesi gündeme gelecek" diye konuştu. 

 

 

DOĞA YENİDEN ÜRETİLEMEZ


Bölgenin doğal Sit alanı olduğunu, UNESCO tarafından dünyanın yaşanabilir 100 yeri arasında 17. sırada yer verilen bir bölge olduğunu ifade eden Musa Şanlı,  "Bu topraklara sahip çıkmayı ödev olarak görüyoruz. Her şey yeniden üretilebilir, ama doğanın yeniden üretilmesi mümkün değildir. Bu felsefeden hareket ederek hukuk mücadelemizi 10 yıldır sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. 8 Mayıs'ta tüm doğaseverleri Uçansu Şelalesi'ne bekliyoruz" dedi. 

 

 

KAMU YARARINA AYKIRI BİR PROJE


Ressam Nuri Sezen de konuşmasında, yörede yaşayan insanların projede dikkate alınmadığını, projenin hayata geçmesi durumunda tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin mağdur olacağını belirterek, "Alara Çayı ve Küçükçay'dan beslenen yüzlerce hayvan ve binlerce bitki türü HES projesi hayata geçtikten sonra susuz kalarak yok olacaktır. Proje sahası yerleşim alanında kalmaktadır. HES projelerinin hayata geçmesi durumunda bölge yerleşim alanı olmaktan çıkacaktır. Projede tarımın, sosyal  ve ekonomik hayatın nasıl etkileneceği; doğal hayata, ekosisteme verilecek zarar hesaplanmamıştır. Bütün bu nedenlerle, proje kamu yararına aykırı bir projedir" ifadelerine yer verdi. 

 

 

ÇED SÜRECİ BAŞLADI


Gündoğmuş Kayabükü köyü Alara Çayı ve Küçükçay üzerinde inşa edilmesi düşünülen Hayat 1-2 Regülatörü ve Hidroelektrk Santraline ait 2010 yılında verilen "ÇED gerekli değildir" kararını yöre sakinlerinden Şükrü Karabulut, Yüksel Şahin, Ayhan Yılmaz, Mustafa Günay, Mehmet Uslu, Mustafa Uslu, Fikret Kjlınç, Kamil Yılmaz, Ömer Yılmaz, Bilal Tokçan D , Ali Güven yargıya taşıyarak, kararın iptalini istediler. Antalya 1. İdare Mahkemesi köylülerinin itirazını haklı bularak "ÇED gerekli değildir" kararının iptaline karar verdi. Mahkemenin iptal gerekçesinde, "Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden ...HAYAT 1-2 Regülatörü ve Hidroelektrik Santraline ait dava konusu projenin hem inşaat sırasında, hem de işletmeye alındıktan sonra ekosistemin bütünlüğü üzerine etkilerinin ve alınacak önlemlerin belirlenebilmesi ve Çevre Kanununda belirtilen ekosistemin bütünlüğünün devamının ve sürdürülebilir çevre ilkesinin sağlanabilmesi için projenin sosyal, teknik, ekonomik ve çevre boyutlarının bir arada değerlendirildiği bütüncül ve tam katılımlı (paydaş katılımı) bir bilimsel çalışmanın gerçekleştirilmesinin ÇED süreci ile mümkün olacağı sonucuna ulaşıldığından, projeyle ilgili olarak verilen dava konusu 'Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararında hukuka uyarlık görülmemiştir" denildi. 

KEŞİF YAPILDI


İdare Mahkemesi'nin "ÇED Gerekli Değildir" raporunun iptaline yönelik kararı, Danıştay 14'üncü Dairesi tarafından geçtiğimiz yılın Temmuz ayında bozuldu. Antalya 1'inci İdare Mahkemesi, Danıştay'ın bozma gerekçesi doğrultusunda karar vererek, bölgede yeniden bilirkişi heyeti tarafından keşif yapılması yönünde karar aldı. Bilirkişi keşfinin yapılmasının ardından 8 Mayıs'ta bölge halkının dinlenmesi için toplantı kararı alındı.  Mustafa KOÇ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: