Antalya
09.04.2019
A
DOSYA , POLİTİKA
ANTALYA’NIN KAZANANI: HALKÇI VE MİLLİYETÇİ OYLAR
ANTALYA’NIN KAZANANI: HALKÇI VE MİLLİYETÇİ OYLAR

31 Mart seçimi, her anlamda sonuçları ile uzun süre gündemde kalacak ve tartışılacaktır. Ülkemizin içinden geçtiği süreçte tarihi bir kırılma yaratması özelliği ile de önümüzdeki yılları şekillendirecek niteliğe sahiptir.
Bu nedenle de 31 seçimlerinin analizi, gerek seçmen davranışlarının çözümlenmesi gerekse siyasal partiler arasındaki geçişkenlikler açısından da önemli sonuçlar içeriiyor. Antalya’nın bu anlamda fotoğrafının çekilmesi, gerek Antalya siyaseti gerekse sosyolojik farklılaşmalar açısından önem taşımaktadır.
Bu dizi, Antalya geleceğine katkı koymak isteyenler için bir harita olarak tasarlanmıştır.
Faydalı olması dileği ile…

 


METODOLOJİ


Gerek 24 Haziran gerekse 31 mart seçimleri, daha önce örneğini çok fazla yaşamadığımız , “ittifaklar” modeli ile gerçekleşmiştir. Bunun yakın tarihimizdeki tek örneği, 1991 seçimlerinde, o zamanki Refah Partisi, Milliyeçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi partisi arasında gerçekleştirilen ittifaktı. Bu sefer ise, neredeyse bütün partiler ittifak zemininde hareket etmiş ve Türkiye iki kutuplu siyasal bir yapı içerisinde zorlanmıştır.
Bu modelin siyasal yansımaları bir yana, özellikle 31 Mart seçimlerinde hangi partinin gerçek oyunun ne olduğunu belirleme zorluğu ile karşı karşıyayız. Bu noktada elimizdeki en sağlıklı veri, seçmenin belediye meclisi seçiminde hangi partiyi seçtiğidir. Zira belediye başkanlığında aday temel faktörken, belediye meclisi daha siyasal bir karakter taşımaktadır. Bu nedenle, 24 Haziran 31 Mart karşılaştırmaları belediye meclisi oyları üzerinden yapılacaktır.
30 Mart 2014, 31 Mart 2018 karşılaştırmalarında ise, özellikle parti – aday uyumluluğunu görmek amacı ile başkanların oyları, siyasal eğilimleri görmek açısından ise meclis oyları değerlendirilecektir.

BÜYÜKŞEHİR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP’nin rahat, CHP’nin ise çok sancılı geçirdiği sürecin sonunda Menderes Türel – Muhittin Böcek yarışında, Muhittin Böcek önde bitirdi ve Antalya’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 

Görüldüğü gibi Büyükşehir yarışında CHP 61 bin 200 gibi tartışmasız bir farkla seçimi kazanmıştır. Oransal olarak fark ise %4’tür. Seçim bu yönü ile tartışmasızdır. 

BELEDİYE MECLİSİ
Belediye Meclisine baktığımız zaman, parti bazlı dağılımda karşımıza şu tablo çıkmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclisi arasındaki oy farkları da parti bazlı olarak şöyle oluşmuştur.

Görüleceği gibi, CHP ve AKP parti, ittifak gereği kendi partilerinin dışında büyükşehir belediye başkanlığı için ciddi bir oy almışlardır. Büyükşehirde bu iki partinin adayına oy veren seçmen, belediye meclisinde kendi partisine yönelmiştir. Bu yönelimin sonucu olarak da bugün 6 partili bir Büyükşehir Belediye Meclisi oluşmuştur (CHP, AKP, İP, MHP, DSP, SP)
Bu noktada ilk siyasal karşılaştırmayı 24 Haziran seçimleri ile yapmakta fayda var. 
24 Haziran seçimlerinde partilerin aldığı oy ile 31 Mart belediye meclisinde aldıkları oy ve karşılaştırmaları şu sonucu vermektedir.

Dikkat edilirse, CHP 24 Haziran’a göre oylarını 12 bin, AKP ise 48 bin artırmıştır. İyi Parti ise aday gösterdiği 7 ilçe dışında belediye meclisine aday göstermediği için 24 Haziran’a göre 118 bin eksik oy almıştır. Bu eksik oyların, ittifakın ruhu gereği CHP’ye kayması beklenirken görünen odur ki, bu beklenti karşılanmamıştır. Bunda da temel faktör, Kemer, Serik, Aksu ve Kaş’taki aday belirlemedeki hatalardır. DSP belediye meclisinde 43 bin 48 oy almıştır. Bu oylar aslında potansiyel CHP ve İP oylarıdır. İyi Parti’de bir erime tespiti yanlış olmayacaktır.
Cumhur İttifakının bileşeni MHP ise aday gösterdiği 4 ilçede toplamda 126 bin 244 oy almıştır. 24 Haziran ile karşılaştırma yaptığımızda aradaki farkın 23 bin 511 olması, MHP’nin Antalya’da oylarını tekrar yükselttiği şeklinde okunabilir. MHP’nin 4 ilçede 24 Haziran’a yakın bir rakamda oy alması, geri kalan 15 ilçede AKP adaylarına oy vermesi, AKP’nin gerçek durumunun bu sonucun çok daha gerisinde olduğu şeklinde yorumlanabilir.


24 HAZİRAN VE İTTİFAKLAR


Olaya bir de siyasal anlamda 24 Haziran Millet İttifakı ile referandumdaki hayır bileşenleri kapsamında baktığımızda da şu tabloyu görüyoruz. Hatırlanacağı gibi 24 Haziran seçimlerinde SP de Millet İttifakı kapsamındaydı. 
Millet İttifakının 24 Haziranda Antalya genelinde 695 bin 838 oy almıştır. Buna karşılık 31 Mart’ta bu üç partinin belediye meclisinde aldığı oy toplamı 685 bin 388’dir.  Aradaki fark 10 bin 450’dir ve Millet İttifakı 24 Haziran’da daha yüksek oy almıştır. Bu 10 bin oyluk fark, seçime katılım oranı gözönüne alındığında anlaşılabilir bir durumdur ve DSP’ye kayan CHP ve İP oylarına rağmen Millet İttifakı gücünü korumuştur.
Cumhur İttifakı ise 24 Haziran’da 677 bin 250, 31 Mart’ta ise 605 bin 998 oy almıştır. Aradaki fark 71 bin 250’dir ve çok ciddi bir erimeye işaret etektedir. Bu erimenin kaynağı olarak da AKP görülebilr. Zira MHP 4 ilçede aday göstermesine rağmen 24 Haziran’a yakın sayıda oy alırken, AKP, 15 ilde MHP desteğine rağmen oylarını 48 bin artırabilmiştir. 


SONUÇ
31 Mart sonuçlarında Antalya’da iki parti hem sayısal hem de siyasal anlamda başarı ile çıkmıştır. CHP ve MHP. CHP, Millet İttifakı kapsamında aday gösterdiği 12 ilçenin sekizi ile büyükşehiri kazanmıştır. Başarı oranı ilçelerde %75’tir. MHP’de aday gösterdiği 4 ilçenin ikisini almıştır, oran %50’dir. 
Başarısız olan iki partiden AKP aday gösterdiği 15 ilçeden 6’sını almıştır. Başarı oranı da %40’tır. İyi Parti ise 7 ilçede aday göstermiş, 2’sinde kazanmıştır. Oran, %29’dur.
Siyasal anlamda da kazanan partiler CHP ve MHP’dir. Çünkü seçmen, ana sorun olarak ekonomiyi görse de, beka vurgusuna kayıtsız kalmamıştır. İl genelinde, özellikle Kumluca ve Finike’nin CHP’ye geçmesi, başta tarım olmak üzere üretim ekonomisine duyulan ihtiyacı açığa çıkarmış, bu yönü ile halkçılık politikaları gündeme gelmiş, MHP başarısı da milliyetçiliğin yabana atılamayacağını göstermiştir. 

 

 

 

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: