Antalya
30.03.2019
A

Öğretim Aşamaları
Eğitim-öğretim süreci, belirli aşamalarla davranış kazandırmayı amaçlar. Anne babaların çocuklarının eğitim süreci ile ilgili aşamaları çok iyi bilmesi ve çocuğa davranış kazandırırken bu aşamalara uygun olarak hareket etmesi gerekir. Özel gereksinimli bireye istenen davranışları kazandırırken izlenecek adımlar şunlardır:
1. Adım: Hedef Davranışı Belirleme: Öncelikle bireye kazandırılması hedeflenen davranış belirlenmelidir. Davranışı belirlemede, verilen kaynak dökümanlardan yararlanmak mümkündür. Bu aşamada, en uygun hedef davranışı belirlemek amacıyla, bireyin belirli bir süre gözlemlenmesi ve bu davranışın bireyde olup olmadığının belirlenmesi gerekir.
2. Adım: Hazırbulunuşluk Düzeyini Belirleme: Öğretilmesi planlanan davranışın gerektirdiği ön becerilerin bireyde olup olmadığına dikkat edilmelidir. Kazandırmak istenilen davranış daha önce başka becerileri de kazanmış olmayı gerektirebilir. Bireyin bu becerileri önceden kazanmış olup olmaması, yeni davranışın öğrenilmesinde başarısını belirleyecektir.
3. Adım: Hedef Davranışı Parçalara Bölme: Bu aşamada, öğretilecek davranış basamaklara ayrılmalıdır. Örneğin, önce kazağın önünü arkasını bulma, sonra başından tutarak kazağı giyme gibi.
4. Adım: Davranışı Gösterme: Bireye davranışın yapılış şekli gösterilmelidir. Davranışı nasıl yapması gerektiği, bireye tekrar tekrar anlatılmalı ve uygulamalı olarak gösterilmelidir.
5. Adım: Davranışı Yapma: Bireyin davranışı yapması sağlanmalıdır. Davranış, bireye aşama aşama ve yavaş yavaş yaptırılmalı ve ihtiyaç duyduğunda yardım edilmelidir.
6. Adım: Davranışa Yardım Etme/Ipucu Verme: Davranış öğretimi sırasında bireye gereksinim duyduğu yardım yapılmalıdır. Bu yardımlar, davranışın niteliğine uygun ipucu ve geribildirim verme şeklinde olabilir. Ancak yapılan yardımlar aşama aşama geri çekilmelidir. Örneğin, kazağı giydirirken kazağın tutulup başa geçirilmesi davranışı; giderek sadece kazağın baş bölgesine getirilip bırakılması, sonra da sadece kazağı tutup verme, en sonunda da hiç karışmama şeklinde olabilir.
7. Adım: Pekiştireç Verme: Davranışın yapılması sonrasında, bireye, pekiştireç amaçlı belirlenen ödül o an verilmelidir. Davranışın aşamalara bölünmesi nedeniyle, burada dikkat edilmesi gereken nokta, pekiştirmenin her aşama için ayrı ayrı yapılmasıdır. Her aşama için verilen ödüller, daha sonra davranışın bütününe verilmelidir.
(Devam Edecek) 
Esenlikler Dilerim.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok