Antalya
29.03.2019
A

Barsak floramız trilyonlarca mikroorganizmadan oluşmuştur. Normal şartlarda dengede olan bu mikroorganizmalar beslenme ve çevresel etkilerle değişim göstermektedir ve beslenme bu dengeyi etkileyen en önemli faktördür. Sağlığımız, davranışlarımız ve ruh halimiz sadece ne yediğimize veya ne yaptığımıza (yaşam tarzı davranışları) değil, aynı zamanda neye ev sahipliği yaptığımıza da bağlıdır.


Probiyotik ve prebiyotikler,  bağırsak  içeriğinin  bileşimi  üzerine  pozitif  etkiler sağlayabilen ve böylelikle birlikte yaşadıkları canlının sağlığını olumlu yönde etkileyen diyet bileşenleridir. Çeşitli çalışmalar  pre ve probiyotiklerin  beyin  fonksiyonları  ve  davranışları  düzenleyebildiklerini göstermiştir. Bu  çalışma  sonuçlarına  dayanarak,  psikiyatrik  bozukluğu  olan  hastalar tarafından yeterince tüketildiğinde sağlık yararları ortaya çıkartan bu canlı organizmalara psikobiyotik denmiştir. Bir psikobiyotik “yeterli miktarda alındığında, psikiyatrik bir hastalıktan muzdarip olan hastalarda sağlık yararı sağlayan canlı bir organizma” olarak tanımlanmaktadır.
Giderek artan kanıtlar  mikrobiotanın beyin fonksiyonları  ve  davranışları da  etkileyebileceğini  ortaya koymuştur. Bağırsak  florası  bebeklikten  yetişkin  döneme  kadar  beslenmeye  bağlı  olarak  büyük değişiklik ve gelişim gösterir. Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bağırsak florasını bozarak hem  bağışıklık  sistemini  ve  hem  de  sinir  sistemini  olumsuz  yönde  etkilemekte, böylece depresyon, anksiyete, davranış bozukluklarına neden olabilmektedir.
Mikrobiyotanın santral sinir sistemi üzerine etkisinin potansiyel mekanizmaları; mikrobiyal içerikteki değişiklikler, bakteriyel metabolitler, nöral yollar, immün uyarılma, triptofan metabolizması ve barsak hormonal cevabı olarak özetlenebilir. 


ÇALIŞMALAR NE DİYOR? 


Mikrobiyotanın şizofreni üzerine etkisinin incelendiği klinik bir araştırmada serolojik immun markerlar şizofrenler, bipolar hastalar ve kontrol grubu arasında karşılaştırılmış ve sistemik dolaşıma katılan mikrobiyal ürünlerin şizofrenlerde immun dengesizlikler yaptığı bulunmuştur.
Mikrobiyota ve anksiyete/ depresyon arasındaki ilişkinin incelendiği hayvan deneylerinde campylobacter jejuni’nin verilmesi ile farelerde anksiyete benzeri davranışların ortaya çıktığı gösterilmiştir. 
Glukozla beslenen farelerde deneysel olarak yükseltilmiş hipotalamopituiter adrenal eksen yanıtı ve depresyon, yalnızca bifidobacterium infantis’in verilmesiyle geriye döndürülebilmektedir.
Probiyotikler, duygu durum ve davranışla ilgili çeşitli nörokimyasalları  üretmektedirler. Bu nedenle, bağırsaktan gelen mesajlar beyin fonksiyonunu etkileyebilmekte ve bunun tam tersi de beyinden gelen sinyaller duyusal sistemi ve bağırsak salgılama modunu etkileyebilmektedir.
Psikiyatrik hastalıkları olan bireylerde yeterli miktarda yutulması halinde sağlık yararı oluşturan canlı organizmalardan Bifidobacterium infantis, Escherichia, Bacillus, Saccharomyces, Candida, Streptococcus, Enterococcus ve Lactobacillus acidophilus, serotonin, norepinefrin ve GABA gibi antidepresan nörotransmitterler üretebilmektedirler. 
Depresyon hastalarında inflamasyon varlığı iyi bilinmektedir. İnsan araştırmalarının gözden geçirilmesi sonucunda 10 araştırmadan 8'inde, probiyotiklerin tek başlarına kullanımının bireylerde kaygı düzeyini azalttığı bildirilmiş ve ciddi bir olumsuz etki bildirmemiştir.
2017 yılında yapılmış olan bir diğer çalışmada randomize ve plasebo kontrollü olan bu çalışmada, sağlıklı gönüllülerde bir probiyotik takviyesinden önce ve sonra depresyon, kaygı ve algılanan stresin preklinik psikolojik belirtileri değerlendirilmiş ve probiyotik takviyesinin plaseboya kıyasla psikolojik belirtilerde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağladığı sonucuna varılmıştır.
Uzm.Dyt.Betül AY YILMAZ 
Referanslar:
https://www.researchgate.net/publication/281430279_Beslenme_Yetersizliginin_Saldirganlik_ve_Siddet_ile_Iliskisi
http://mikrobiyota2016.ftskongre.org/webkontrol/uploads/files/MELTEM%20YALINAY.pdf
http://acikerisim.baskent.edu.tr/bitstream/handle/11727/2930/10212920.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ejfm.trakya.edu.tr/userfiles/2017/August/1-ayca-cetinbas.pdf
https://www.saniter.com.tr/y/psikobiyotikler-mutluluk-ve-tursu-sirke-veya-limon-farketmez

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok