Antalya
13.03.2019
A

TEMEL TEDAVİ TEKNİKLERİ
Lidcombe Programı;
Sorunun nedenlerine bakmaz.
Müdahale ve kekemeliğin özelliklerine ilişkin hiçbir şey söylemez.
Terapi doğrudan sorunlu konuşmaya yöneliktir.
Sürekli ve düzenli konuşma ölçümü yapılır. (Sayılabilirlik büyük önem taşır.)
Terapiyi destekleyecek; klinik ve amprik araştırmalar yapılır.
Her çocuk ve ebeveynin sorununa yönelik olarak bireyselleşmiş program hazırlanır.
Lidcombe Programının Temel Sayıltıları;
Eğlenceli olmalı
Kekelenen konuşmayı elemeli
Akıcı konuşmaya odaklanılmalı
Başarı- sonuç için bilimsel göstergeleri olmalı
Kuramsal bir temeli olmalıdır.
Lidcombe çalışmalarında;
Sağaltım süresince; çocuk akıcı konuşmaya özendirilmelidir. Eğlenceli ve bol konuşacağı, akıcı konuşma ortamları yaratılmalıdır. Bu etkinliklerin sonunda da; soyut ya da somut ödüller verilmelidir. Sağaltımda düzeltme ve ödüllendirme uygun zamanlarda olmalıdır. Sağaltım sırasında ödüllendirmelerde bulunulmalıdır. Çocuğun günlük hayatına yönelik küçük, basit ödüller kullanılabilir. (Sevdiği programı izleme, sevdiği yemeği yapma, birlikte sinemaya gitme…)
Karma Sağaltım Teknikleri;
Bazı sağaltımcılar tek yöntemin kullanılmasına inanırken, diğerleri tüm bakış açılarının birleştirilmesinden yanadır.
Kekemelik yaşayan bireyin durumuna uygun seçeneği belirlemek sağaltımcının görevidir. Kişi için neyin daha uygun olacağı tartışılıp gerekirse tek teknik gerekirse karma sağaltım teknikleri uygulanabilir.
Bu yaklaşımın temsilcileri: Hugo Gregory, Diane Hill, June Campbell, C. Woodruff Starkweather, Meryl Wall ve Florence Myers’dır.
Sağaltım Sırasında Sağaltımcının Tutumu Nasıl Olmalıdır?
1- Yavaş ve sakin bir tavırla yaklaşılmalıdır.
2- Konuşmadaki sorunlar oyunsal içerikle açıklanmalıdır. Çocuğa da bunları bulma ve ayırt etme becerisi kazandırılmalıdır.
3- Çocuğun yaşına uygun oyunlar sürekli kullanılarak kekemelik davranışıyla eşleştirilerek kekemeliğe karşı duygusal tepkileri değiştirilmeli ve azaltılmalıdır.SAĞALTIM  HEDEFLERİ;
1- Akıcılık Hedefleri         
2- Akıcılığın Tipleri

1- Akıcılık Hedefleri (Fluency Goals)
Akıcılığın Boyutları (Demensions of Fluency):
Devamlılık (Continuitiy)
Oran/Yüzde(Rate)
Ritim (Rhythm)
Çaba,Efor (Effort)
2- Akıcılığın Tipleri (Types of Fluency)
Spontan Akıcılık (Spontanious of fluency)
Akıcılığı kontrol (Controlled of fluency)
Kabul edilebilir kekemelik (Accepted of Stuttering)
Spontan Akıcılık (Spontanious of Fluency):
Spontan akıcılık; normal konuşmacılar referans alınarak oluşturulur. Süreyi uzatma, davranış sırasında gerginlik, anormal tek heceli uzatma ve blokların hiçbirinin bulunmaması veya çok az olmasıdır.
Akıcılığı kontrol (Controlled of fluency):
Spontan akıcılığın sürekliliğini sağlayabilmedir. Bunun için farklı yollar deneme; örneğin heceleri uzatarak akıcılığı sağlama gibi… yöntemler kullanılabilir.
Kabul edilebilir kekemelik (Accepted of Stuttering):
Konuşmada görülebilir değişme, şiddetli kekeleme olmadan, akıcılık bozukluğu olmasına rağmen rahat hissedebilme ve konuşabilmedir.
Akıcılığın Boyutları
a) Devamlılık (Continuity):
Starkweather’ a göre düz, akıcı konuşmaya karşı, konuşmadaki ritimsizliği kırmak ve bunu kapsamlı hale getirmektir. Terapi hedefi sıklıkla terapi sonuna kadar kelime veya hece tekrarını, uzatmayı ve blokların sıklığını azaltmaya yöneliktir.
b) Oran/ Yüzde (Rate):
Akıcı konuşmanın oranının, takılmalı, ritimsiz konuşmanın oranından daha çok olmasıdır. Ritimsizliğin yok olmasıdır.
c) Ritim (Rhythm):
Kekemelik yaşayan bireyin konuşma sesinin stressiz,rahat ve normal tona yakın olmasıdır.
Shaping tekniğinde; bu monoton ses, yavaş ve hece uzatarak konuşma şeklindedir.
Modifikasyon tekniğinde; konuşma ve iletişim kalitesini artırma yönündedir.
d) Efor, Çaba (Effort):
Starkweather eforu şöyle açıklamaktadır; fiziksel ve mental zorlanma, çaba harcama durumudur. Bizce mental efor daha fazla önem taşımaktadır. Bunda normallik; spontan akıcı konuşmayı zorlanmadan yapabilmektir. Bu sesleri sürekli normal çıkarmaya çalışmaktan daha fazla önem taşımaktadır.
(Devam Edecek)
Esenlikler Dilerim.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok