Antalya
09.03.2019
A

TEMEL TEDAVİ TEKNİKLERİ
Modifikasyon Tekniği (Modification Technique);
Bu sağaltım tekniğinde; kekemelik yaşayan bireye, kekemeliği ve verdiği tepkileri değiştirmesi konusunda yardım edilir. Bu çeşitli yollardan yapılabilir. Örneğin sağaltımcı bireye hissettiği gerginliği, acele ettiğinden oluştuğu v.b. anlatır. Kekemelik yaşayan bireye çok rahat olmasını, kolay ve açık bir tavırla konuşmasını öğretir. Bu terapi tipine en iyi örnek C. Van Riper’in (1973) ileri düzey kekemelik yaşayan bireylerdeki uygulamalarıdır. Van Riper kekemelik yaşayan bireye; akıcılığı düşünmeyip; akıcı kekelemeyi öğretmiştir. Onu kekemelikten uzaklaştıracak hazırlayıcı çalışmalar yapmıştır.
Van Riper Tekniği
Kekemeliği modifiye etmeye yönelik olan bu tedavi yaklaşımı; MIDVAS şeklinde kısaltılan altı aşamadan oluşmaktadır.
Van Riper Tekniğinin Aşamaları
Motivasyon
İdantifikasyon (Bilgilendirme)
Desansitizasyon (Duygusal Dayanıklılığı Artırma)
Varyasyon (Duygusal Faktörlere Farklı Tepkiler Verme)
Aproksimasyon  (Kekemeliği Azaltacak Tepkiler Vermeyi Öğrenme)
Stabilizasyon (Akıcılığı Günlük Hayata Yayma)
Akıcılığı Şekillendirme Tekniği (Fluency Shaping Technique);
Modifikasyon tekniğinin hedefi kekemeliği modifiye etmek iken, shaping tekniği için asıl önemli olan konuşmanın akıcılığının şekillendirilmesidir. Bunu yaparken klinikte davranışı şekillendirecek bir ya da ikili kombinasyonlar kurarak akıcılığı oluşturmaya çalışırlar. Hasta sistematik ve spontan şekilde, konuşmada akıcılığı artırmaya yönelik tepkiler vermeyi öğrenir. Shaping tekniğinin ilk temsilcisi Bruce Ryan’dır (1974). Ryan programını; konuşmadaki akıcılığı artırmak üzerine kurduğunu açıklamıştır. Bunu DAF programı ile (Sesi Gecikmeli Geri Verme) ; hastanın konuşmasını yavaşlatıp, frekansını düşürerek, hastaya tekrar vererek yapmıştır. DAF programı, kişiye kolay, rahat kekelemeyi öğretmez. Bunun yerine öncelikle akıcılığı oluşturma ve günlük hayata transfer etmeyi sağlama üzerine kuruludur.
Bu kuramın diğer önde gelen temsilcileri: Martin Adams, Einer Boberg, Janis Castello Ingham, George Shames, Cheri Florance, Mark Onslow, Richard Shine ve Ronald Wester’dir.
Shaping Tekniğinde Kullanılan  Araçlar ve Yöntemler
Delayed Autodory Feedback (Sesi Gecikmeli Geri Verme)
Maskeleme (Hastaya kulaklık ile 60 dB White Noise verilir. )
Koral okuma-konuşma
Ritmik Okuma ve Konuşma (Metronom)
Heceleri uzatarak konuşma
Kelimelerin başına vokal ekleme
Fluency Master (Bilgisayar Programı)
Dr. Fluency (Bilgisayar Programı)
Vurgu yöntemi
Rahat solunum teknikleri
Lidcombe Çocukluk Dönemi Kekemelik Tedavi Programı;
Lidcombe, 3 aşamalı bir programdır. Terapi; terapist tarafından değil; ebeveynler tarafından yapılır. Aileye çocuğun kekelemeliğini ölçmesi ve bunu bir skala üzerinde göstererek, gelişimi takip etmesi öğretilir. Verilen Likert tipi ölçekte kekemeliği 1 ile 10 puan arasında işaretlemesi istenir. Skala üzerinde puanlama hem aile hem terapist tarafından itina ile yapılır. Program aile eğitimi ve oyun terapisi üzerine kuruludur. Lidcombe programının geliştirilmesinde en büyük pay Mark Onslow’ a aittir. Kekemeliğin şiddeti 2-1 puanlara düştüğünde terapide koruma aşamasına geçilir ve klinik ziyaretler aşamalı olarak azaltılmaya başlanır. Ziyaretler; 2 haftada bir, 4, 8, 16, 32, 74 haftada bire düşürülüp; 74. haftada bırakılır.
 (Devam Edecek)
Esenlikler Dilerim.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok