Antalya
23.02.2019
A

Örnek Olay 1:
2,5 yaşında erkek çocuğu;
S, konuşma gelişimine bağlı olarak 18 aylık eğitim sonunda hala sözcükleri bir araya getirememektedir.
18. aydan beri eğitim almaktadır
Diğer tüm gelişmeler normaldir.
Çocuk ekspresif dil gelişimini tamamlayamamıştır.
İç dil(initial) gelişiminde bir problemi yoktur,
Bu nedenle problemin gelişimsel bir problem olduğu düşünülmektedir.
Sorunun geçici ya da kalıcı olup olmadığını bilmek eğitimcinin izleyeceği yol açısından önemlidir.
Bunu ayırmak çok mümkün değildir fakat;
1) Fiillerin sınırlı kullanımı
2) Sınırlı sayıda, kendiliğinden oluşan taklitler
3) Zayıf kavrama
4) Sınırlı sayıda ünsüz harf kullanımı
5) Kalıcı konuşma bozukluğuna sahip aile bireyinin bulunmasıdır.
Genelde reseptif (alıcı) dil gelişimi bozuk olan çocuklarda,yalnızca ekspresif (İfade edici) dil bozukluğu olanlara göre daha çok kalıcı dil bozukluğu görülmektedir.
 
Örnek Olay 2:
Dil-Konuşma eğitimi alan 72 aylık kız çocuğu;
L., geç konuşan, anlama becerilerinde eksiklikler görülen bir çocuktur.
Dinleme aktiviteleri,
Dersi takip etme,
Püf noktaları kavramada; zorlandığı görülmektedir.
Tüm motor ve özbakım becerileri normaldir.
Henüz okuyamamaktadır, çizmeyi ve kitaplara bakmayı sever.
İşitme ve başka diğer konularda problemi yoktur.
3 kardeşten 2.sidir. Ablasının gelişimi normaldir. erkek kardeşi ise 36 aylıktır ve henüz tam konuşamamaktadır.
Bu bilgiler sonucunda Kate’in probleminin gelişimsel olduğu gözlenmiştir.
Bu hipotez informal ve formal değerlendirmeler ile desteklenmiştir.
İnformal Değerlendirme:
 Çocuğu gözlemleyerek değerlendirmeye başlamak oldukça yaygın bir yöntemdir.
 Böylece kişisel değerlendirmeye geçmeden çocuğun eğitimciye yaklaşımı sağlanır ve eğitimcinin daha detaylı değerlendirme imkanı olur.
 Bir ev ya da merkezde, ebeveynle, yardımcısıyla ya da okul ortamında gözlenmelidir.
 Bu zaman içinde eğitimci;
Dikkat kontrolü
Sosyal etkileşim becerilerini
Söylediği kelimeleri
İfade edici dil ve sorulan sorulara verdiği cevapları not almalıdır.
Bir konuşma örneğini kaydetmek; fonetik analiz yapmak ve sentaks gelişimini incelemek için çok yararlı olabilir.
‘The Mac Arthur Communicative Development Invertories’(Fenson, 1933)    
‘The Early Language Skills Checklist’(Boyle ve Mlellan, 1998)
‘Teaching Talking’(Locke ve Beech, 1991);
gibi anketler ile çocuğun aile ve okul çevresindeki durumları hakkında bazı sorular sorulup bilgi alınabilir.
Sessiz bir gözlemden sonra eğitimci, çocukla etkileşime girer.
Eğitimci uygun bir aktivite seçer.
İnformal değerlendirme, teşhisin desteklenip desteklenmediği ve eğitimciye formal değerlendirmenin gerekli olup olmadığını gösteren bir ipucu verir.
(Devam Edecek)
Esenlikler Dilerim.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok