Antalya
16.02.2019
A
GÜNCEL , SEKTÖR
ATSO'dan seçim bildirgesi
ATSO'dan seçim bildirgesi

Antalya 4.0 ana başlığında Kent 4.0, Tarım 4.0, Turizm 4.0, Ticaret 4.0 ve Sanayi 4.0 başlıklarında birçok öneri sıralandı. Ayrıca 2014, 2015 ve 2018 seçimlerinde hazırlanan ve geçerliliğini koruyan konular da hatırlatıldı

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle 'Antalya Yerel Yönetimlerinden Beklentiler' başlıklı seçim bildirgesi hazırladı.


ATSO'nun uzun yıllardır her seçim öncesinde hazırladığı bildirgelerle Türkiye ve Antalya ile düşüncelerini paylaştığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, iş dünyasının ortak aklı olma bilinciyle ve tarafsızlık ilkesiyle ortak bir vizyon oluşturmaya katkı yapmayı amaçladığını söyledi. Çetin, bu seçim öncesinde de kamuoyuyla paylaşmak üzere Antalya 4.0 çalışmaları neticesinde şekillenen tespit ve önerileri içeren seçim bildirgesi hazırlandığını açıkladı. Davut Çetin, 2019-2024 dönemi belediyelerin, kentleri Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına taşıyacak belediyeler olacağına dikkat çekerek, Antalya'nın 2023 vizyonunun partiler üstü, ortak bir vizyon olması gerektiğini vurguladı. Bu dönemde dünyayı ve ülkemizi etkileyecek en önemli gelişmenin dijitalleşme olacağını belirten Çetin, “Dijital toplum ve ekonomide açık ve şeffaf olma, kurumların ve toplumun sürekli öğrenme kültürünü geliştirmesi ve vatandaşı aktif vatandaş yapan doğrudan katılımcı yönetim sistemleri hayati önem taşıyacak. Bu nedenle Antalya 4.0 vizyonu belediyelerimiz tarafından sahiplenilmeli, daha detaylı bir planlamayla yaşama geçirilmesi hedeflenmelidir" diye konuştu.

DÖRT BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Dört ana başlıktan oluşan seçim bildirgesinde Antalya 4.0 vizyonunda tespit ve öneriler, 2014 yerel ve 2015 bildirgelerinde dile getirilen ve halen geçerliliğini koruyan hususlar, 2018 genel seçimlerinde vurgu yapılan ve son dönemde Antalya kamuoyu tarafından da dile getirilen hususlar ele alındı. Antalya 4.0'ın Antalya'nın bütününü gelecek trendleri ekseninde, kentin tüm paydaşlarının katkı koyduğu, bütün sektörlere vizyon verecek bir araştırma projesi olduğu ve Kent 4.0, Tarım 4.0, Turizm 4.0, Ticaret 4.0 ve Sanayi 4.0 başlıklarında ele alındığı kaydedildi. Kent 4.0, Akıllı Kent Antalya, Kültür Kenti Antalya ve Akıllı Çevre Yönetimi şeklinde üç başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar altında yaygın ücretsiz internet, marka kent çalışmaları, akıllı kent yönetişim portalı, kentsel yaşam laboratuarları, sosyal geliştirme sermaye programları, dijital okuryazarlığı artırma çalışmaları, kurumlarda dijital dönüşüm eğitimlerinin olacağı Antalya Açık Veri Merkezi öneriliyor. Kültür Kenti Antalya için, anıtsal kent kavramı, etkinliklere derinlik ve kimlik kazanımı, Antalya markasının doğa ve tarih iki temel öğeye dayandırılması, çok dilli uygulamalar, Yörük odaklı yerel kültürün merkezi ilgide tutulması konuları var. Akıllı Çevre Yönetimi'nde de hava kalitesinin iyileştirilmesi, temiz toplu taşıma, elektrikli araç, bisiklet, araba imecesi, seralarda ve evlerde güneş enerji sistemleri, su altyapısının rehabilitasyonu, afet yönetimi, Antalyalılık bilinci ve katı atıkları kaynağında azaltacak sistemler, yeşil ve sürdürülebilir binalar ve enerji önerileri sunuluyor.

TARIM 4.0

Eski seralar, işlevsiz ve zayıf üretici örgütlenmesi plansız üretim, 50-55 olan üretici yaş ortalaması gibi sorunların dikkat çekildiği Tarım 4.0'a ait öneriler, seraların sökülüp yenilenmesi ve yatırım teşviği, seralara modern üretim altyapısı, küçük, orta ve büyük işletmelerin birlikte çalıştığı örgütlenme modelleri, tedarikçiler, üreticiler ve aracılar arasında akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı zincir, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı üretimin yaygınlaştırılması, Akıllı Seracılık Pilot Uygulama Projesi, mobil tarımsal danışmanlık merkezi ve tarımsal açık veri merkezi önerileri getirildi.

TURİZM 4.0

SWOT analiziyle güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit yönleri ayrıntılı ele alınan Turizm 4.0 başlığında, Destinasyon Yönetim Merkezi (DYM), Akıllı Turizm Koordinasyon Merkezi ve bio-çeşitliliğinin korunması ve eko uygulamaların yaygınlaştırılması, sürekli ve yıllık Antalya'ya gelen konukların kalplerine seslenen konseptler, 'All in Antalya', 'Wings of Antalya', 'Şanslı şehir Antalya', 'Güneşin şehri', 'Aşkımız Antalya' gibi birçok başlıkta imajı yansıtan ve destekleyen marka isimlendirmeler, akıllı turist kartları, Antalya resmi aplikasyonu, öne çıkan antik kentlere ilgi çekici tanıtım, Antalya destinasyonuna ait tablet uygulaması, yeni bir Antalya filmi gibi birçok öneri var.

TİCARET 4.0

Hızlı kentleşme ve büyümenin kentte ve sektörlerde kimlik kaybına neden olduğu, markalaşma kültürünün Antalya isminin gerisinde kaldığı dikkat çekilen bu alanda, üretim ve analize işletmelerin önem vermesi, şehrin ticari yoğunluk haritasına dayalı planlama, akıllı ticaret planlaması, şehir kartı, örnek dijital cadde, akıllı lojistik, marka kültürünün teşviki, sürdürülebilirlik ve etik ticaret, bilişim teknolojileri fuar ve festivalleri yapılması önerileri yer alıyor.

SANAYİ 4.0

Sanayi öncülerinin kentten ve gelişim dinamiklerinden kopuk, üniversitelerdeki bilgi birikiminden yeterince yararlanamama gibi sorunlara değinilen Sanayi 4.0 için üniversite-sanayi etkin çalışan işbirliği platformu, yeni nesil OSB-Ağ yapıları, yeni teknoloji alanlarına dönük inovasyon merkezleri oluşturulması, kent yönetimi inisiyatifiyle odaklanılacak girişim, yatırım, üretim alanlarının belirlenmesi, kilit teknolojilerin kullanılabilmesi için yerel ve ulusal teşvik mekanizmalarının planlanması gerektiği sıralandı. (DHA)

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: