Antalya
09.02.2019
A

Dil Gelişim Süreci 3 bölüme ayrılır:

1) İç Dil Gelişimi

2) Alıcı Dil Gelişimi

3) İfade Edici Dil Gelişimi

1)İç Dil Gelişimi:

4 bölüme ayrılır.

a)Ağlama Dönemi

b)Babıldama Dönemi

c)Mırıldama Dönemi

d)Mırıldanma Tekrar Dönemi

2)Alıcı(Reseptif) Dil Gelişimi:

 • Ses ve uyarıcı ilişkisini anlar.
 • Çevresel ve konuşma seslerini ayırt eder.
 • Jestlerle sesi birleştirmeye başlar.(jestler,mimikler,hareketler çocuğun sözcükleri daha kolay anlamasını sağlar.
 • Çocuk bu dönemde söylenenleri anlar fakat ifade edemez.

Alıcı Dilin Özellikleri:

 • Alıcı dil, ifade edici dilden önce gelişir. Çocuk konuşurken anlar fakat kendini tam olarak ifade edemez.
 •  
 • İlk dönem çocuk tarafından anlaşılan sözcükler çoğunlukla isimlerdir. 10-12. aylarda çocuklar basit emirlere uyarlar.(al,ver,at,gel...)
 •  
 • Seslerin düzelmesi, dişleri kullanma, sesli harflerin artması ve dilde ilgisi olmayan hecelerin ortadan kalkması ile olur.

3)İfade Edici Dil Gelişimi:

Konuşma devri olarak isimlendirilir. Bu dönemde çocuk sözlerle kendini ifade edebilme yeteneğini kazanır.

 • 12-18. aylarda çocuklar ilk sözcüklerini söylemeye başlarlar.
 •  
 • 18-24. aylarda tek sözcükleri artarda getirerek 2-3 sözcüklü birleşimler(cümleler) oluşturabilir.
 •  
 • 2-3 yaş sözcük dağarcığının en hızlı geliştiği dönemdir.
 •  
 • 3-4 yaş çocuğun söz dizimi yetişkinlerinkine benzer.
 •  
 • 4-5 yaşlarda kendi dillerini dilbilgisi yapısına uygun olarak kullanırlar.

İfade Edici Dilin Özellikleri:

Çocuklar ifade edici dil gelişiminin ilk dönemlerinde genelleme yaparlar. (ör:tüm gördükleri yuvarlak şeylere top derler.) Bir sözcükle pek çok şeyi ifade etmek isterler.

Sırasıyla;

1) İsim,

2) Fiil,

3) Sıfat,

4) Zamir,

5) Edat, 

6) Ünlemleri;

kullanırlar.

Konuşma

 • İlk 3 ay içinde agulamaya başlar. (Babling Dönemi)
 • 3-6 ay içinde kendi sözel oyunlarına cevap verir.
 • İmitation: Taklit evresinde ise kendi çıkardığı ve çevreden duyduğu sesleri taklit etmeye çalışır. Anlamsız heceleri devamlı tekrarlar.
 • 1 yaş civarında ise fizyolojik mutizm denen 1-2 ay süren suskunluk evresi geçirilir.
 • Bu evreden sonra ilk kelimeleri bilinçli olarak çıkarmaya başlar.
 • 2 yaşına kadar 20’ye varan kelime dağarcığı oluşur.
 • 3 yaşından sonra 2 fiilli cümleler kurar.
 • 4 yaşında,normal gelişim süreci içerisinde konuşması tamamlanmış olur.

Konuşmayı geciktiren öğeler;

 

 • Duygusal çatışma, sevgi, şefkat eksikliği,
 • Münakaşa, dilin sürekli münakaşa etmek için kullanılan ortamda büyüyen çocuklar.
 • Aşırı düşkünlük, bu tür çevrede çocuğa konuşmak için yeterince fırsat verilmemesi.
 • İlgisizlik.
 • Uyaran eksikliği

 (Devam Edecek)

Esenlikler Dilerim.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok