Antalya
09.02.2019
A
GÜNCEL
Büyükşehir'den Çalkaya açıklaması
Büyükşehir'den Çalkaya açıklaması

Büyükşehir Belediyesi’nin Çalkaya imar uygulamasında emsallerin düşürülmesi ve parsellerden yüzde 5 kesinti yapılarak Hazine’ye verilmesi ile vatandaşın kaybının yüzde 50’ye yaklaştığını iddia eden İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın’a cevap geldi. Planlama tekniğine uygun hareket edildiği belirtilen Büyükşehir açıklamasında, “Mağduriyet yok” denildi. 

 

İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın’ın Çalkaya imar planlarıyla ilgili açıklamasına Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı açıklama geldi.  Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı içerisinde 21 Şubat 2018 tarihinde Maliye Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi arasında imzalanan Sulhname uyarınca, Aksu Belediyesi’ne ait yaklaşık 154 bin metrekarelik alanın bedelsiz olarak, Maliye Hazinesi’ne ait 266 bin 988 metrekare alan olmak üzere toplam 420 bin metrekare  alanın harca esas bedel üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği hatırlatılan açıklamada  müfettiş raporları ve mahkeme kararları ile belirlenen Aksu Belediyesi’nin Hazine’ye olan 654 milyon 027 bin 921 TL borcundan da feragat edildiği bildirildi.  Açıklamada ayrıca buna karşılık Maliye Hazinesi adına 300 bin metrekare alanın alanın tahsis edilmesinin karara bağlandığına dikkat çekildi.

 

 

USULSÜZ UYGULAMALAR

  5393 sayılı Kanunun 73.maddesi uyarınca bölgede yer alan Maliye Hazinesi’ne ait yaklaşık 770 bin metrekare  alanın proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi talep edildiği , bu parsellerin yüzde 90’ının devrinin gerçekleştiği,  kalan parsellere yönelik işlemlerin ise devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada " Hazineden alınan bu alanların;  Yaklaşık 200 bin metrekaresi yol, park, çocuk oyun bahçesi, ilköğretim alanı vb. DOP alanlarına terk edilmiş,  Yaklaşık 400 bin metrekaresi ise sosyal kültürel tesis alanları, üniversite alanı, spor alanları vb. KOP alanlarına ayrılmıştır. Sonuç olarak proje alanı içerisinde yer alan Hazine mülkiyetine ait alanların büyük kısmı Büyükşehir Belediyesi’nce alınmış ve kamu adına kullanılmıştır.  Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı’nın parselasyon uygulamalarına yönelik araştırmaları sonucunda bölgedeki tapulara şerh koymuştur. Dolayısı ile tapular üzerine konulan şerhler ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce kaldırılabilecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15 Ocak 2007 tarih 128 sayılı yazıları ile şerhlerin kaldırılmasının ancak bölgede yapılacak yeni bir imar planı ve parselasyon planı ile mümkün olabileceğini belirtmiştir.Bölgedeki imar ve parselasyon planlarının büyük bir kısmı usulsüz uygulamalar olduğu gerekçesi mahkeme kararları ile iptal edilmiştir. " denildi.

 

 

MAĞDURİYET GİDERİLDİ

  Geçmiş tarihlerde yapılmış olan imar planlarında bölgenin projeksiyon nüfusunun çok üzerinde tamamı ile rant tabanlı, teknik gerekçelerden uzak bir nüfus ataması yapıldığı, İmar Kanunu uyarınca bu nüfusa ayrılması gereken teknik-sosyal donatı alanları yasalarda belirtildiği şekilde ayrılmadığı, ayrılanlar da konut alanlarına dönüştürülerek satılmak sureti ile yeterli sosyal ve teknik donatı alanı olmayan yasalara aykırı planlar oluşturulduğu bildirilen açıklamada kamuya ayrılması gereken alanların büyük kısmının kamu eline geçemediği, özel mülkiyette kaldığı kaydedildi.    Açıklamada şöyle denildi:  Bu durum imar planlarının iptal gerekçelerinin de başında gelmektedir.  Sonuç olarak geçmiş tarihlerde yapılmış olan imar planlarının aynı şekilde korunması imar mevzuatı açısından mümkün değildir. Belediyemizce yapılmış olan planlama çalışmalarında, imar mevzuatında öngörülen standartlarda donatı alanı ayrılarak yasalara ve yönetmeliklere uygun, teknik temellere dayalı, uygulanabilir bir imar planı çalışması yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiştir. Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi belediyemizce uzun yıllar altyapısı oluşturulmuş, ilgili birçok kurum ile koordineli olarak çalışılmış, ayrıntılı analiz çalışmaları tamamlanmış ve uzman ekipler oluşturularak yoğun teknik bir çalışmanın neticesinde sonuca ulaşabilmiştir. " (İHA)

Paylaş