Antalya
25.01.2019
A
ÇEVRE , SEKTÖR
Sektördeki belirsizlik endişe yaratıyor
Sektördeki belirsizlik endişe yaratıyor

Yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki engeller makro düzeyde azalsa da jeopolitik belirsizlikler sektöre önemli ölçüde yön veriyor.

Yukarı yönlü sıçrama yapması beklenen sektördeki belirsizlik yatırımcıları endişelendiriyor.

Uluslararası lider danışmanlık ve denetim şirketi EY'nin Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'ne göre; yenilebilir enerjide önde gelen ülkeler jeopolitik belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm dolayısıyla ihtiyatlı bir tutum sergiliyor. Ticaret ile ilgili anlaşmazlıkları devam eden Çin ve ABD endekste ilk iki sıradaki yerlerini koruyor. Brexit endişeleri, endekste sekizinci sıraya gerileyen Birleşik Krallık'ın yenilenebilir enerji yatırımlarındaki düşüşte etkili oldu. Arjantin ise hükümetin yenilenebilir enerjiye destek vermesi ile endekste ilk kez ilk ona girmeyi başardı. Türkiye ise ihtiyatlı bir konumda. Buna rağmen kısa ve orta vadede yukarı yönlü bir büyüme yaşanabilir.

 

FİYATTAKİ YANSIMALAR

ABD hükümetinin ithal edilen güneş panellerine yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulaması da dahil olmak üzere Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret anlaşmazlıkları devam ediyor. Öte yandan endekste bir basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşen Hindistan'ın, 100GW'lık güneş enerjisi hedefine ulaşması ticaret ile ilgili belirsizlikler ve güneş pili ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesi ile birlikte güç görünüyor. Birleşik Krallık'ın üçüncü çeyrek dönem yenilebilir enerji yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 geriledi. Söz konusu gerilemede Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkma sürecinin (Brexit), enerji ihracatı ve ithal ekipman fiyatları üzerindeki olası yansımaları etkili oldu.

TİCARET UYUŞMAZLIĞI

EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş, endeks sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "ABD ile Çin arasındaki devam eden ticaret uyuşmazlıkları başta olmak üzere global politik ortamın belirsizlikler barındırması ve hükümetlerin temiz enerjiye sağladığı destek ödeneklerinin tüm dünyada kesintilere maruz kalması yenilenebilir enerji sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. Böyle bir tabloda kısa-orta vadede yenilenebilir enerji fiyatlarında rekabetin artacağını ve konsolidasyonlar da yukarı yönlü bir hareket yaşanabileceğini öngörüyoruz. Daha uzun vadede ise ulaşım ve ısıtma sektörlerinin yenilenebilir enerji talepleri giderek yükseliyor ve politika yapıcılar ticaret ile ilgili anlaşmazlıkları geride bırakarak bu alana odaklanacaklardır."

VERGİ TEŞVİKLERİ

"Yenilenebilir enerji alanında küresel ölçekteki gelişime paralel olarak ülkemizde de benzer bir gelişim yaşandığını ve hala dönüşüm sürecinde olduğumuzu söyleyebiliriz" diyen Baykuş, "Bir önceki endekste 17. sırada olan Türkiye, İtalya'nın önüne geçmesine rağmen Mısır'ın rüzgar enerjisi atağı ve İspanya'nın vergi teşviklerini devreye sokmasıyla genel sıralamada bir basamak gerileyerek 18. sırada yer aldı. Buna rağmen yaşadığımız dönüşümü yenilenebilir kaynaklı kurulu güç tablosuna baktığımızda daha net görebiliyoruz. Yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün Türkiye toplam kurulu gücü içindeki payının 2000 - 2017 yılları arasında gelişimi tablosunu incelediğimizde, ülkemizin kurulu gücünün 2000 yılında 27.000 MW civarında olduğu ve yenilebilir enerjinin toplam kurulu gücünün Türkiye'nin toplam kurulu gücü içerisinde payının yaklaşık yüzde 41 olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu. 2000 yılında toplam yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün ise tamamına yakını hidroelektrik enerji kaynaklarından oluştuğunu söyleyen Baykuş; şu değerlendirmeyi yaptı: "2017 yılı verilerine baktığımız zaman ise Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 85.200,0 MW'a, yenilebilir enerjinin toplam kurulu gücünün Türkiye'nin toplam kurulu gücü içerisinde payının da yüzde 45,5'e yükseldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl toplam yenilenebilir kurulu gücün ise yüzde 70'inin hidroelektrik, yüzde 17'sinin rüzgar, yüzde 9'unun güneş, yüzde 3'ünün jeotermal ve yüzde 1'inin biokütle enerjisinden oluştuğu göze çarpıyor. 2000 yılından itibaren başta rüzgar olmak üzere güneş ve jeotermal kaynaklı kurulu güçte önemli bir sıçrayış olduğunu ve son yıllarda Türkiye'nin kurulu gücünde meydana gelen artışta lokomotif olduğu değerlendirmesini yapabiliriz" diye konuştu.

 

Kaynak: www.haberler.com

 

 

Poşetleri ücretsiz verene para cezası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandığı bilgisini yineleyerek, plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilen işyerlerine idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

 

 

POŞETLERİN ÇİFT KALINLIĞI

Uygulama ile ülke genelinde plastik poşet kullanımının azaltılmasının hedeflendiğini belirten Davut Çetin, “yapılan düzenleme ile ülke genelinde yıllık kişi başı poşet kullanım adedinin 31.12.2019’a kadar 90’ı, 31.12.2025’e kadar ise 40’ı aşmayacak şekilde azaltılması hedefleniyor. Mevzuata göre, plastik poşetlerin ücretli olarak satışı, faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dâhil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamül, giyim, gıda ve benzeri) 1.Ocak. 2019 tarihinden itibaren ücretli hale gelmiş durumdadır. Üstelik bu poşetlerin tüketiciye ücretsiz temine imkân verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da izin verilmemektedir. Plastik poşetlere uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonu’nun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek ve bu rakam takip eden yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere plastik poşetlere uygulanacak asgari ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Plastik poşet satışının yapıldığı işletmelere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin gösterilmesi ve poşetlerde barkod kullanılması zorunlu hale getirildi. Yapılan düzenleme ile satışa tabi plastik poşetlerin atık azaltımını desteklemek amacıyla kalitelerinin de iyileştirilmesi hedefleniyor. Buna göre, ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılacak ve plastik poşetlerin çift kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olması hükme bağlanmış durumda” dedi.

Kapsam dışı olan ürünler

Başkan Davut Çetin, kullanım alanları ve malzeme özellikleri bakımından kapsam dışında ve ücretlendirmeye tabi olmayan ürünleri ise şöyle sıraladı: “Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan 500x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadında küçük saplı/sapsız poşetler, plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler, yumrulu veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler (kuru temizleme, lostra ve benzeri), kargo poşetleri, gümrüksüz mağazadan alınan ürünler ile ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler, eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan çift kalınlığı 15 mikron ve altında olan 200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadında küçük saplı/sapsız poşetler, bu usul ve esasların kapsamı dışında değerlendirilmiş ve ücretlendirmeye tabi olmayacak” dedi. Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere idari para cezası uygulanacağını belirten Davut Çetin, satış noktalarının, stoklarda bulunan barkodsuz plastik poşetlerin satışını 31 Mart 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: