Antalya
21.12.2018
A
 •  
 • Normal gelişim gösteren bebekler insan yüzüne, hareket eden nesnelere ve seslere gülümseyerek tepki gösterirlerken Otizmden etkilenmiş çocuklar sadece gıdıklandıklarında ya da havaya atıldıklarında gülümserler.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar çevrelerinde nesnelere ilgisiz oldukları için onlara uzanmak ya da onları yakalamak istemezler.
 • Otizmden etkilenmiş bebekler isteklerini daha çok ağlayarak, çığlık atarak iletirlerken; yürümeye başladıktan sonra isteklerini yetişkinlerin elinden tutarak ya da onları çekerek belirtirler; fakat bunu yaparken yetişkin ile göz ilişkisi kurmazlar.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar karşılıklı iletişim kurmak istemediklerinde bağırma, çığlık atma ve vurma gibi olumsuz tepkilerde bulunurlar.
 • Sıklıkla yüzleri donuk ve ifadesizdir.
 • Bazıları belli el hareketlerini sosyal iletişim amacıyla kullanabilirler.
 • Anlamsız ve zamansız gülme ve ağlamalar görülebilir.

Sözel İletişim

 • Sözel olarak iletişim kurabilen otizmden etkilenmiş çocukların ses tonları ve ses şiddeti normal yaşıtlarından daha farklıdır. Konuşma tonunda tekdüzelik görülür.
 • Otizmden etkilenmiş çocukların konuşmaya başlama yaşı normal yaşıtlarına göre gecikmiştir.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar konuşmaya normal yaşıtları kadar istekli değildirler. Konuşmaları genelde isteksizdir.
 • Normal gelişim gösteren çocuklar bir yaşında “mama, anne” gibi birkaç sözcük kullanırken; otizmden etkilenmiş çocuklarda bu durum genelde iki-üç yaşına kadar gecikmektedir.
 • Otizmden etkilenmiş çocukların bir kısmı öğrendikleri ilk sözcükleri, anlamlı ya da başka bir sözcüğe ekleyerek kullanamamaktadır.
 • Otizmden etkilenmiş çocukların konuşmaları genelde iletişim kurmaya yönelik değildir.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklarda cümle kullanımı için sözcüklerin birleştirilmesi konuşmaya göre daha geç gelişmektedir. Normal gelişim gösteren çocuklarda karşılıklı konuşma becerisi iki-üç yaşında gelişirken otizmden etkilenmiş çocuklarda bu yaşlarda karşılık konuşma becerisi gelişmemiştir.
 • Normal bir çocuk iki yaşında zamirleri (ben, sen, o, biz, siz, onlar, biraz, birkaç, çok) doğru olarak kullanmaya başlamasına rağmen otizmden etkilenmiş çocuklar şahıs zamirlerini doğru olarak ve yerinde kullanamamaktadır.
 • Konuşma üretimleri ve konuşmanın içeriği sınırlı ve normalden farklı olabilir, karşılıklı diyalog kurmada yetersizlik görülebilir.
 • Genellikle basit ve kısa cümleler kullanırlar, konuşmaları karşılaştırıp örnekler vermekten çok somut şeyler üzerinde konuşurlar.
 • Sözcükler ikinci bir lisanın parçaları gibidir ve aslında birçoğu resimlerle düşünmektedir.
 • Aynı sözcük veya sözcük grubunu kullanmak için ısrar edebilirler. Standart sorularına standart cevaplar beklerler.
 • Bazıları Sadece bir iki sözcük söyler ya da çok sözcükle anlamsız konuşurlar. Konuşulanları anlamakta çoğu kez güçlük çekerler.

  Esenlikler Dilerim.

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok