Antalya
13.12.2018
A
GENEL , GÜNCEL
Turizmde 5 yeni pazar şart
Turizmde 5 yeni pazar şart

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından 28–29 Kasım tarihlerinde “Geleceğin Turizmi Turizmin Geleceği” başlığıyla Antalya’da düzenlenen 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı. Türk turizminin geleceğine projeksiyon tutacak başlıklar ve oturumlarla Türk turizminin yeri ve geleceği, dünya turizminin önemli aktörleri tarafından değerlendirildi. Turizmin mevcut durumu ile kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımalarının da ele alındığı kongreye, 1200’ün üzerinde katılımcı ilgi gösterirken, Polonya Forumu da Baia Otel’de gerçekleştirildi. İki gün süren kongrede tartışılan konular çerçevesinde oluşan sonuç bildirgesi AKTOB tarafından açıklandı.

YÜZDE 23 BÜYÜME

8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde, ağırlıklı olarak turizmi 12 aya yaymanın yanında pazarı çeşitlendirmek gerektiğine dikkat çekildi. Bunların yanı sıra akıllı turizm ve akıllı seyahat dönemine girildiği günümüzde sektörün her yönüyle dijital çağa ayak uydurması gerekliliği üzerinde duruldu. 10 maddelik sonuç bildirgesinde sorunlara rağmen turizm sektöründe Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğu ifade edilerek, dünyada turizm, ziyaretçi sayısında yüzde 7 büyürken, Türkiye’de yüzde 23 büyüdüğü vurgulandı. Bu kapsamda Türkiye’nin Akdeniz bölgesinin lokomotifi olduğu ve dünya turizminin büyümesine de katkı sağladığı ifade edildi.

TURİZMİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Seyahat endüstrisinin, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 10’u, dünya ihracatının yüzde 7’si hizmet sektörü ihracatının da yüzde 30’unu oluşturduğu belirtilerek, seyahat endüstrisinin dijitalleşen yeni turist profiline hazır olması gerektiği aktarıldı. Sonuç bildirgesinde sektörün her yönüyle dijital çağa ayak uydurmasının önemine dikkat çekildi. Avrupa’da Türkiye’nin yerine geçebilecek alternatif destinasyon bulunmadığının altı çizilirken, Almanya, Rusya gibi güçlü kaynak pazarlarının koruyup, 3. kaynak pazarı yaratılması ve bunun en az 5 kaynak pazar olması üzerinde duruldu. Tüm bunlar ışığında pazarı çeşitlendirmenin de yetersiz kalacağı, turizmin 12 aya yayılması gerektiği ve ürün çeşitliliğinin artırılması sonucuna varıldı. Müzeyyen YÜCE

Paylaş
ETİKETLER:
2018
YAZAR: