Antalya
19.11.2018
A
GENEL , GÜNCEL
Atıkta 1.5 milyar TL kayıp
Atıkta 1.5 milyar TL kayıp

TSKB’nin araştırmasına göre, Türkiye sadece yerleşim birimlerinden çıkan atıkları geri dönüştürmediği için yılda 1.5 milyar TL zararda.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.(TSKB) Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan, ‘Atıkta Değer Var’ başlıklı raporda, Türkiye’de sadece yerleşim birimlerinde bir yılda geri dönüştürülmeyen atık tutarının 1.5 milyar TL’nin üzerinde olduğu açıklandı. Raporda, ulusal ve küresel çapta geri dönüşümün çevresel ve sosyal kazanımlarıyla ekonomik boyutunun önemine dikkat çekiliyor. Günümüz Türkiye’sinde ise endüstriyel atıklar hariç sadece yerleşim birimlerinde yılda yaklaşık 6 milyon ton geri dönüştürülebilir atık oluştuğuna işaret edilen raporda, bunun yaklaşık 5 milyon tonunun geri dönüştürülmeyerek çöp sahalarına gömüldüğü belirtiliyor. Bu miktarın ekonomik değerinin ise 1,5 milyar liranın üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor.

IŞIK TUNÇEL

ATIK GERİ KAZANIM 2023 HEDEFİ

Türkiye’nin 2023 yılında oluşan atığın yüzde 35’ini geri kazanım, yüzde 65’ini düzenli depolama yönetimiyle bertaraf etme hedefinin bulunduğunu hatırlatan TSKB Ekonomik Araştırmalar Yönetici Yardımcısı Dilara Ay Erişen, “Tabloyu bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, işlevsel bir atık yönetiminden önce kaynakların etkin kullanımı için malzemelerin ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir olacağı bir sistem yaratmanın önemli olduğunu görüyoruz. Bunun için kamu kesimi, özel sektör, hane halkları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin geri dönüşüm konusunda üzerine düşeni yapması elzem görünüyor. Çevresel ve sosyal kazanımların yanı sıra atıkların geri kazanımının ekonomik boyutu gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Mevcut kaynakların kullanımı ve geri kazanımı, atık üretiminin azaltılarak yeniden kullanılabilecek çok sayıda maddenin geri dönüşümü, kaynak israfının önlenmesi ve maliyetlerin aşağıya çekilmesi, ülkeleri bir adım öne taşıyacak gibi görünüyor” bilgilerini paylaştı. Raporda 2015 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 6,3 milyar ton plastik atığın yalnızca yüzde 9’u geri dönüştürülürken, yüzde 12’si yakılarak, yüzde 79’u çöp depolama sahalarında veya doğada biriktirilerek bertaraf edildiği belirtiliyor.

Kaynak: www.enerjigunlugu.net

 

Sanayiciye nükleer fırsatı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) CERN Sanayi İrtibat Ofisi Temsilcisi Hakan Kızıltoprak, Türk sanayicilere nükleer enerjiyle ilgili fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu

 
Akkuyu NGS’nin bölge ekonomisi ve istihdamında fark oluşturacağını kaydeden Kızıltoprak, “Santral hem inşaat hem de işletme aşamalarında, ekonomimize uzun soluklu bir katkı sağlayacak. Ekipman ve malzeme temini, beyaz ve mavi yakalı çalışanlar, bakım faaliyetleri gibi üretim faktörleri açısından Akkuyu, bölge firmalarının dahil olabileceği önemli bir potansiyel taşıyor. Ülkemizin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu, 20 milyar dolarlık çok önemli bir yatırım. Sanayicimiz için büyük bir fırsat alanı. 4 reaktörden oluşacak santral için ülke ve bölge sanayicilerimizin, tahmini yüzde 30’luk bir oranda katkı verebileceği bir ekipman alımı söz konusu olacak. Bu fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli” dedi.


Mersin’de Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından kurulan Akkuyu NGS’ye ilişkin Türk sanayicisinin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Kızıltoprak, "Ekim ayında Rosatom, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve firmaları Mersin’de buluşturan bir tedarikçiler toplantısı düzenlendi. Bu toplantı sanayicilerimizin Akkuyu NGS’nin işleyişi ve satın almalar konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili merak ettikleri konulara yanıt bulmaları bakımından son derece faydalı oldu. Rosatom ve proje paydaşlarından, ilk ağızdan bilgi aldılar. Detaylı sunumlar, ihalelere katılmak isteyen ve sektörel hazırlık yapan firmaların projeye olan güvenini daha da arttırdı. Sanayi şirketlerimizin yoğunlaştığı Ankara, İzmir gibi kentlerimizde de sektörel ilgi ve bilgilendirme toplantılarının yapılması, sanayi odalarımız ve özel sektörümüz süreçte daha fazla rol almasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

SANTRALLER ARTIK DAHA GÜVENLİ İNŞA EDİLİYOR


Kızıltoprak, sektörün taşıdığı potansiyeli, nükleer teknolojiye sahip ülkelerden örnekler vererek şöyle anlattı: "Akkuyu NGS’ye sadece ‘Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacına katkı sunacak’ diye bakmak dar bir görüş açısı. Bu aynı zamanda ülkemizin bilimsel ve teknolojik olarak gelişmesini de sağlayacak. Başlangıçta bölgede, zamanla da yurt genelinde üniversitelerimizin sağlık, tarım, mühendislik, tıp ve nükleer bilim dallarındaki akademik çalışmaları artacak. Önemli bir bilgi havuzu oluşacak. Alandaki ArGe faaliyetleri ve yetişmiş insan gücü çoğalacak. Bugün 31 ülkede faaliyet gösteren 450 reaktör var. 60 santralin inşası devam ediyor, 160 santral daha yapılması planlanıyor. Bilim insanlarının, ülkelerin 70 yıllık bir nükleer deneyimi var. Santraller artık daha güvenli inşa ediliyor. Dünya örneklerine de bakıldığında nükleer güç santralleri kuruldukları bölgelerde ekonomiyi canlandırıyor, istihdamı arttırıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin böylesine önemli bir teknolojiden mahrum kalması düşünülemez.” 

 

Kaynak: https://www.haberturk.com

 

 

AKSA bir santralini kapatıyor

Enerji fiyatları ve kurdaki artışla birlikte maliyetleri artan doğalgaz çevrim santralleri zor günler yaşıyor. Alarko Holding’e ait Altek Alarko’nun Kırklareli’ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde “ekonomik sebeplerden dolayı” bir yıl üretime ara vermesinin ardından, Aksa Enerji de Manisa’daki Doğalgaz Çevrim Santrali’nin lisansının iptal edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) başvurdu. Şirket, rekabetçi fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkânı kalmayan 115 MW kurulu güce sahip santral yerine yurt dışında yüksek kârla iş yapmayı planlıyor. Zorlu Enerji de, Trakya Gaz Dağıtım ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım’ın paylarının bir kısmının veya tamamının satış imkânlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak üzere bir bankayı yetkilendirdiği duyurmuştu.

KULLANIM AZALDI

İki bin MW’ın üzerinde kurulu kapasitesi ile sektörün en büyük serbest elektrik üreticilerinden biri olan Aksa Enerji, Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin kurulu gücünü 1150’den 900 MW’a düşürmek için EPDK’ye başvurmuştu. 30 Eylül 2017 dönemindeki ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 51 olan Aksa Enerji, bu yıl aynı dönemde söz konusu oran yüzde 44’e düşürmüştü. Geçen yıl yüzde 28 kapasite ile çalışan Manisa’daki santralin kapasite kullanım oranı da bu yıl yüzde 10’a düşürülmüştü. Son yıllarda yatırımlarını Afrika kıtasına yönlendiren Aksa Enerji’nin Mali, Madagaskar ve Gana’da enerji santralleri bulunuyor. Şirketin bu ülkelerde dolarla alım garantileri bulunduğu için kâr marjları daha yüksek.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ

EPDK verilerine göre, Ağustos 2017’de doğalgazla elektrik üretimi, bu yılın aynı ayına göre yüzde 28 düştü ve elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 39’dan yüzde 29’a geriledi. Aynı dönemde ithal kömürle elektrik üretimi yüzde 18 arttı ve ithal kömürün toplam üretimde payı yüzde 18’den yüzde 22’ye yükseldi. Ağustos 2017’de yüzde 33 olan lisanslı elektrik kurulu gücünde doğalgazın payı, Ağustos 2018’de yüzde 32’ye geriledi. Aynı dönemde kurulu güç 26 bin 388 MW’den 25 bin 885 MW’e yüzde 2 geriledi. İthal kömürle elektrik üretimi kurulu gücü ise aynı dönemde yüzde 17 artarak 7 bin 616 MW’den 8 bin 938 MW’ye yükseldi. İthal kömürün kurulu güç içindeki payı yüzde 9.57’den yüzde 10.84’e ulaştı. Ekonomideki yavaşlama ve kurdaki artışa bağlı olarak bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre doğalgaz ithalatında da yüzde 24.43 düşüş kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde ithalattaki düşüş yüzde 9 oldu.
 

OMV ÇIKMIŞTI

Avusturyalı enerji şirketi OMV, Mayıs 2018’de Samsun’daki 890 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralını Bilgin Enerji’nin bir alt kuruluşu olan Yapısan Elektrik Üretim’e satmak için anlaşmıştı. OMV, 2013 yılında 600 milyon Avro yatırımla devreye aldığı santralı zararına sattığı bilgisi basına yansımıştı.

KUR ARTINCA ZORA GİRDİLER

Doğalgazla elektrik üreten santrallerdeki son gelişmeleri gazetemize değerlendiren Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) 1 Ağustos itibarıyla sübvansiyona, yani maliyetin altında fiyatla satış uygulamasına son vermesinin sektörü zor duruma düşürdüğünü belirtti. BOTAŞ’ın kurdaki artışa bağlı olarak elektrik santrallerine sattığı doğalgaza 1 Nisan’da yüzde 9.7, 1 Ağustos’ta yüzde 49.5 zam yaptığını hatırlatan Türkyılmaz, dolara endekslenen fiyatlarla bu santrallerde hem kapasite kullanım oranlarının azaldığını hem de üretime ara verme kararlarının geldiğini dile getirdi.

Kaynak: www.t24.com.tr

 

 

Paylaş
ETİKETLER:
2018
YAZAR: