Antalya
10.09.2018
A
GÜNDEM , GÜNCEL
Çiftçinin borcu tarımsal desteklerden mahsup edilecek
Çiftçinin borcu tarımsal desteklerden mahsup edilecek

Çiftçilerin vadesi geldiği halde ödemedikleri sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeliyle münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu, tarımsal destek ödemelerinden mahsup edilecek.

Haber: Işık TUNÇEL

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) "Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇİFTÇİYE ÖDEME YAPILACAK

Buna göre, tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeliyle münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması ve borç bilgisinin tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya bildirilmesi halinde, banka tarafından borç tutarının destekleme ödemelerinden mahsup edilerek alacaklı olan kurum, kuruluş veya şirkete aktarıldıktan sonra kalan kısım çiftçiye ödenecek.

BORCA İLİŞKİN YAPILAN İTİRAZ

Tahsilatı alan birim, çiftçileri mahsuplaşma işlemiyle ilgili olarak bir hafta içinde kısa mesajla bilgilendirecek. Destekleme ödemelerinden borç tutarının tahsil edilmesi, alacaklıların bankaya "borç bildirim önceliği" sırasına göre yapılacak. Borç tutarı, destekleme ödemesinden az ise borcun tamamı, fazla ise destekleme ödemesi tutarı kadarı mahsup edilecek. Borca ilişkin itiraz, su kullanıcıların borçlu olduğu DSİ, su kullanıcı teşkilatı veya şirkete yapılacak.

 

Paylaş
ETİKETLER:
2018
YAZAR: