Antalya
16.08.2018
A
EKONOMİ , GÜNCEL
Asgari ücretin yüzde 14.66’sı enerjiye
Asgari ücretin yüzde 14.66’sı enerjiye

Dövizin her geçen gün yükselmesi tüm piyasalarda olduğu gibi enerji piyasasında da zamları peşinden getirdi. Son zamlarla birlikte asgari ücretli bir ailenin doğal gaz ve elektrik faturasına ödeyeceği rakam minimum 235 TL’ye ulaştı. Bu da asgari ücretin %14.66’sına tekabül ediyor

Haber:  Işık TUNÇEL

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) son günlerde yaşanan enerji zamlarıyla ilgili Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Son Zamların Analizi başlıklı bir rapor hazırladı. Makina Mühendisleri Odası’nın bu çalışmasında; elektrik ve doğal gaza yapılan yoğun zamların dışa bağımlı enerji politikalarının sonucu olduğu belirtilerek, enerji politikalarının kamusal planlamaya dayalı olarak toplum çıkarlarına göre yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı. Raporda; dar gelirli bir ailenin aylık doğal gaz ve elektrik faturasının asgari 235 TL’ye ulaştığını, bu tutarın 1.603,12 TL olan asgari ücretin yüzde 14,66’sını oluşturduğu da dikkat çeken bilgiler arasında. Yani özetle Doğal gaz ve elektrik faturaları asgari ücretin yüzde 14.66’sını kapsıyor. Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Son Zamların Analizi isimli raporda, konutlardan sanayiye bütün toplumu etkileyen zamların neden 1 Ağustos’ta uygulandığını, geciktirilip-geciktirilmediğini, gerekçelerini, olası sonuçlarını, fiyatlarının belirlenmesine yönelik düzenlemelerin durumunu irdelemekte ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin kapsamlı öneriler yer alıyor.

ELEKTRİKTE MİNİMUM 115 TL, DOĞAL GAZDA 120 TL

Rapora göre son zamlar sonucu aylık ortalama tüketimi 230 kWh olan 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 94,7 TL’den yaklaşık 21,00 TL’lik artışla 115,6 TL’ye yükseldi ve bu yüzde 22 oranında zam anlamına geliyor.  Doğal gazda ise GAZBİR verilerine göre, 2017’de bir hanenin yıllık ortalama gaz tüketimi 1.017 m3, örneğin Ankara için 1.099 m3’tür. Bireysel (kombi) ısıtmanın yaygın olduğu Ankara’da bir konutun Ağustos 2018 için geçerli olan KDV dâhil 1,317 TL/m3 Başkent Gaz satış fiyatı üzerinden yıllık doğal gaz faturası 1,317 TL/m3 x 1.099 m3= 1.447,38 TL’ye ulaşıyor. Aylık ortalama ise 120,61 TL.Elektrikte 1 Ağustos ile 30 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olan zamlı yeni tarifeye göre tüketici gruplarına uygulanan tarifelerin bir önceki döneme ve 2017 yılı 4. Çeyrek Dönemine göre yüzde artış oranları şöyledir:

Tüketici Grubu

Bir Önceki Döneme Göre

2017 Yılı 4. Çeyreğe Göre

Mesken

9,0

22,0

Ticarethane

14,0

27,4

Sanayi (Alçak Gerilim)

14,0

26,8

Sanayi (Orta Gerilim)

14,1

27,6

Tarımsal Sulama

14,0

27,4

 

 

NEDEN SÜREKLİ ZAM GELİYOR?

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, elektrik ve doğal gazda yaşanan zamların enerji politikalarında dışa bağımlılığın sonucu olduğunu vurgulayarak raporda şu ifadelere yer veriyor:  “Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak korunmaları ve yeni elektrik üretim tesislerine sınırsız izin verilmesi, korunması gerekecek şirketlerin sayısını artıracak ve bunun için yine elektrik fiyatlarının artırılması gündeme gelebilecektir. Kontrolsüz ve hesapsız her yeni elektrik üretim tesisi, bir süre sonra yeni elektrik zamlarına neden olacaktır.  01.10.2016–01.08.2018 arasında USD kuru yüzde 63,3 oranında artmıştır. Mevcut durumda yalnızca elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın fiyatı döviz kurundaki bu artışa yaklaşmıştır. Ağustos 2018’e kadar elektrik üretimi için temin edilen doğal gaz sübvanse edilmiştir. Başka bir ifade ile doğal gazla elektrik üreten santrallara verilen gaz maliyet rakamlarının altında olmuş, yatırımcı özel şirketler kamu zararı ve yurttaşlara çıkarılan faturalar pahasına desteklenmiştir. 

BAZI SANTRALLER ÖLÜ YATIRIM

“Rasyonel işleyeceği” iddia edilen piyasa mekanizması sonucunda, hâlihazırda elektrik talebinin arz kapasitesinin gerisinde kalması ve planlama olmayışından ötürü özellikle fosil yakıt esaslı birçok santralin ölü yatırımdır. Bu ölü yatırımların kredilerle yapıldığı, özel sektörün ödeyemediği kredi borçları ne yazık ki Hazine’ye ve tüketicilere yansıtılıyor. İthal kaynağa dayalı elektrik üretim politikaları adım adım terk edilmeden; serbestleştirme ve özelleştirmelerden vazgeçilmeden; yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim altyapısı geliştirilmeden; toplum çıkarlarını esas alan kamusal planlamaya dayalı kurumsal üretim, iletim, dağıtım politikaları uygulanmadan ülke ve toplum aleyhine politika ve zamların süreceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.”

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: