Antalya
26.07.2018
A
GENEL , POLİTİKA
Emekçilerden torba yasa eleştirisi
Emekçilerden torba yasa eleştirisi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  (SES) Antalya şube yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında TBMM'ye sunulan Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, taleplerini dile getirdiler.

HERKESİ VE FİİLİ SÜRELERİ KAPSAMALI

SES Antalya Şube Eş Başkanı Kenan Akkiraz, sendikaların mücadelesi sonunda ek hizmet süresi zammının torba yasaya dahil edildiğini; ancak düzenlemenin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tümünü değil, sadece 1219 sayılı yasa kapsamına giren sağlık mesleklerini kapsadığını; geçmiş çalışma sürelerini kapsamadığını; her yıla 60 gün sınırlaması getirildiğini; fiili çalışma süresini kapsamadığını hatırlatarak,  "Düzenlemenin işkolumuzda çalışan tüm emekçileri  geçmiş çalışma süreleriyle birlikte kapsamasını; fiili hizmet süresinin çalışma yeri ve yoğunluğuna bağlı olarak 180 ile 60 gün arasında düzenlenmesini, fiili hizmetten yararlanmada 'fiilen çalışma şartı'nın kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

AYRIMCILIK YARATILMAMALI

"Torba yasa taslağında sadece hekimlere yönelik emeklilik maaşı artış önerilmektedir. Bu yaklaşım, emekçiler arasında ayrıma neden olmaktadır" diyen Akkiraz, "Çalışma yaşamını olumsuz etkileyen performans uygulamasından vazgeçilmelidir. Emekçiler arasında ayrımcılık yaratmadan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ödenen sabit ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır" şeklinde konuştu.

'SAĞLIK TURİZMİ' ANLAYIŞINA KARŞIYIZ

Kenan Akkiraz, "sağlık turizmi" anlayışına karşı olduklarını belirterek, "Bir ülkede bulunan tüm insanlar 'göçmen', 'turist', 'vatandaş' ayrımı yapılmadan aynı sağlık hizmetlerinden faydalanmalıdır. Bu tür ayrımlar sağlık hizmetlerinin bütünlük ilkesini bozmaktadır" ifadelerini kullandı.  Mustafa KOÇ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: