Antalya
25.07.2018
A
GENEL , POLİTİKA
OHAL olağanlaştırılıyor
OHAL olağanlaştırılıyor

CHP Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Rafet Zeybek, OHAL sonrası TBMM gündemine gelen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Genel Kurul’da konuştu. 

“Teklifinin genel gerekçesinde olağanüstü halin terör nedeniyle olağanlaştırıldığı, bir kısım maddeleriyle kalıcı hale getirildiği, bir kısım maddeleriyle üç yıl süreyle uzatıldığı açık olarak görülmektedir” diyen Rafet Zeybek,  "Terörle etkin ve kalıcı mücadeleyi toplumun tüm kesimleri desteklemektedir. Ancak bu düzenleme ile hukuk devleti yerine otoriter devlet düzeni öngörülmekte. Demokrasiyi, hukuk devletini, adaleti, insan haklarını ve özgürlükleri yok ederek darbeler önlenemez; terör bitirilemez" ifadelerini kullandı.  

 

POTANSİYEL SUÇLU MUAMELESİ

Teklif edilen düzenlemenin kişilerin hak ve özgürlüklerini, adil yargılama ve savunma hakkını yok ettiğine, teklifte öngörülen birçok maddenin demokrasiye, hukuk devletine, insan hak ve özgürlüklerine, Anayasa'ya, evrensel hukuk ilkelerine ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çeken Rafet Zeybek, "OHAL döneminde binlerce kişi mağdur edildi. Masumiyet karinesi yok sayılarak insanlar gözaltına alındı; tutuklandı ya da işten çıkartıldı. Anlaşılıyor ki bu kanun teklifiyle haksız gözaltılar, haksız tutuklamalar ve haksız işten çıkarmalar devam edecek. Suçlular elbette cezalandırılacaktır, ancak devlet vatandaşını potansiyel bir suçlu olarak göremez” dedi.

 

GÖZALTI SÜRELERİ

Uzun bir süre Cumhuriyet Savcılığı da yapan Zeybek, gözaltı sürelerinin uzatılıyor olmasının Anayasa’nın 19’uncu maddesine açıkça aykırılık teşkil ettiğini belirterek, 2001 yılında yapılan değişikliklerle Anayasaya girmiş olan gözaltı sürelerinde 48 saat ve toplu suçlarda 4 gün uzatma imkânı olmadığını ifade etti. Uzatma konusundaki tek istisnasının olağanüstü hal ve savaş hali olduğunu hatırlatan Zeybek, Anayasa’da yer alan “Hâkim kararı olmadan kişi hürriyetinden yoksun kılınamaz” ibaresinin farklı yorumlanamayacağını belirtti.  Mustafa KOÇ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: