Antalya
21.07.2018
A
GÜNDEM , GÜNCEL
Antalya kitapları okuyucu bekliyor
Antalya kitapları okuyucu bekliyor

Hüseyin Çimrin, Giray Ercenk gibi yazarların Antalya ve ilçeleriyle ilgili kitaplarının tanıtımını gazetemiz sayfalarında yaptık. Prof. Dr. Nevzat Çelik'in, Likya coğrafyasına ilişkin kitaplarının tanıtımı da gazetemiz sayfalarında yer aldı

 

Antalya'nın sosyal, siyasal, kültürel tarihi ve değerleriyle ilgili tanıtılmayı ve okunmayı bekleyen başka yazarlarımız; bu yazarlarmızın kitapları da bulunuyor. Bunlardan bazılarını okuyucularımız için derledik.  Ali Rıza Gönüllü'nün Cumhuriyet Döneminde Antalya  (1923 - 1960) adlı kitabı Antalya'nın Cumhuriyet dönemi tarihine ışık tutuyor. Gönüllü'nün Tarihçi Kitabevi tarafından yayınlanan ve satışı devam eden 520 sayfalık kitabında, Antalya'nın Cumhuriyet öncesi kısa tarihi, Antalya'da Milli Mücadele yılları ve Cumhuriyet dönemi Antalya'sının sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik hayatı inceleniyor. Tanıtım bülteninde kitabın, ilk kez yayınlanan arşiv belgeleri, yerel gazete ve dergiler ile salnamelerden oluşan birinci el kaynaklardan yararlanılarak yıllarca süren titiz bir çalışma sonucunda hazırlandığı, belirtiliyor. Gönüllü'nün "Alanya Folkloru’ndan Derlemeler" ve "Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Alanya (1908-1938)" adlı iki kitabı daha bulunuyor.

ANTALYA'NIN KARA GÜNLERİ

Antalya'nın Milli Mücadele yıllarıyla ilgili bir başka kapsamlı araştırmaya Galip Alçıtepe'nin "Antalya'nın Kara Günleri " adlı kitabında yer veriliyor. Çizgi Kitabevi yayınları arasında okuyucuyla buluşan 150 sayfalık kitabın, 1922 tarihinde yayın hayatına başlayan Antalya Gazetesi'nin kurucusu "Patriot" (Vatanperver) lakabı ile tanınan Mehmet Emin Adison'un oğlu Mazlum Emin Adison'un anılarından yararlanarak hazırlandı.   

ANTALYA VE KORKUTELİ YÖRESİ AĞIZLARI

Mehmet Dursun Erdem ve Ramazan Bölük'ün Gazi Kitabevi Yayınları arasında çıkan Antalya Yöresi Ağızları ve Emine Atmaca'nın Türk Dil Kurumu Yayınları arasında çıkan Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları adlı kitaplarında Antalya ve Korkuteli ağızları metinlere dayalı örneklerle verilmektedir.

SEÇMENİN DİN, TOPLUM VE SİYASETE BAKIŞI

Dinin seçmen davranışına etkisine ilişkin bir analiz projesi olan Seçmenin Din, Toplum ve Siyasete Bakışı; Antalya Örneği adlı proje çerçevesinde yapılan araştırma sonuçları kitaplaştırılarak aynı adla yayınlandı.  Projenin başkanlığını Prof. Dr. Meral Öztoprak Sağır üstlenirken, Araştırma görevlileri Ferihan Polat ve Funda Kemahlı da proje uygulamasında yer aldı. 2009 Yerel Seçimleri öncesinde Antalya merkezindeki seçmenlere dönük yürütülen ve verileri Türkiye genelindeki benzer çalışmalarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilen bu proje, bir alan çalışması niteliğinde. Kitapta yer verilen önemli bilgiler, yalnızca projenin gerçekleştiği tarihsel kesite ya da kente değil, Türkiye siyasetine ışık tutuyor.

HALK YAPI SANATINDAN BİR ÖRNEK ANTALYA

Cengiz Bektaş’ın Bileşim Yayınları arasında çıkan Halk Yapı Sanatından Bir Örnek Antalya kitabına Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir şiiriyle başlıyorsunuz. Antalya’nın sokaklarında yazarımızın sanatçı duyarlılığıyla dolaşıyor, Antalya evlerinin mimari özelliklerini bir şiir okur gibi öğreniveriyorsunuz. Bektaş bizleri tarihin, kültürün derinliklerinde en güzel Antalya gezisine götürüyor. Bektaş'ın Antalya kitabında bölge evlerinden fotoğraflar, rölöveler, ustalarla yapılmış sohbetler ve malzeme bilgileri ile diğer teknik bilgiler yer alıyor.

CHP  ANTALYA TEŞKİLATININ FAALİYETLERİ (1931-1951)

Faysal Mayak'ın Libra Yayıncılık'tan çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Teşkilatının Faaliyetleri adlı kitabı,  CHP 1931 - 1951 yılları için olduğu gibi Antalya siyaseti için de tarihsel öneme sahip. Kitabın tanıtım metninde, "Cumhuriyet Halk Partisi Antalya örgütü, ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin partiye evrilmesiyle, bu temel üzerinde kurulmuştur. Bu çalışmada Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasından sonra, 1931-1951 yılları arasında CHP Antalya örgütünün faaliyetlerinin nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Erken Cumhuriyet döneminin bu kesitinin çalışmaya esas oluşturmasında arşivden temin edilen belgeler öncül olmuştur. Çalışma oluşturulurken, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinden temin edilen binin üzerinde belge incelenmiş ve bunların büyük bir kısmından yararlanılmıştır" deniyor.

ANTALYA (16.YÜZYILIN SONUNA KADAR)

Leyla Yılmaz'ın Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında çıkan Antalya kitabı, Antalya tarihine genel bir bakış, Türk devrinden önceki Antalya, Türk devrinde Antalya gibi genel tarih bilgileri yanında Yivli Minare Camisi, Ahi Yusuf Camisi, Ahi Kızı Mescidi, Makbule Kara Molla Mescidi, Bali Bey Camisi, Murat Paşa Camisi, Kesik Minare Camisi, Şeyh Şüca Türbesi, Ahi Yusuf Türbesi, Zincirkıran Mehmet Bey Türbesi, Ahi Kızı Türbesi, Nigâr Hatun Türbesi, İmaret Medresesi, Atabey Armağan Medresesi, Karatay Medresesi, Yivli Minare Hamamı, Balık Pazarı Hamamı, Nazır Hamamı, Cumhuriyet Hamamı, Mevlevihâne, Yivli Minare gibi yapıların tarihlerine de yer vermektedir. Tarihi tespit edilen ve edilemeyen mescit, imaret, mektep, hamam, kervansaray, çeşmeler de Leyla Yılmaz'ı kitabında yer alan konular arasında bulunuyor. Yılmaz'ın Antalya'sı, Antalya Kalesi'ni oluşturan surlar, burçlar, kitâbeler ve şehir kapılarıyla ilgili bilgileri de içeriyor.  

AKDENİZ'İN DİLİYLE ANTALYA TARİHİNDEN SAYFALAR

Modern Türkiye tarihi uzmanı Doç. Dr. Mustafa Oral, Antalya tarihi ile özel olarak ilgileniyor. Antalya’ya ve bu kentin siyasal/kültürel tarihine son derece önemli katkılarda bulunan Oral, Akdeniz’in Diliyle adlı bu kitabında edebiyatımızda Antalya’nın yerinden, Ahmet Ham­di Tanpınar’ın Antalya’da geçirdiği günlere, kentin yüzlerce yıldır yaşadığı/yaşattığı efsanelerden milli mücadele yıllarında yaşanan olaylara uzanan yazılarında ortaya özgün bir kültür tarihi koyuyor.  Mustafa KOÇ

 

Paylaş
ETİKETLER:
2018
YAZAR: