Antalya
04.07.2018
A
GENEL , EKONOMİ , GÜNCEL
Örtü altının merkezi ANTALYA
Örtü altının merkezi ANTALYA

Tarımın başkenti Antalya, sorunları ve avantajları ile bu sektörde ülkenin en önemli ili konumunda bulunuyor. Örtü altı üretimin tartışmasız lideri olan Antalya, Türkiye’deki cam seranın yüzde 83’ünü karşılıyor

Editör: Hasan Yavaşlar

Antalya’nın turizm ile birlikte iki temel geçim kaynağı olan tarım, kazandırdıkları ve sorunları ile her zaman gündemdeki yerini koruyor. Tarımın başkenti olarak bilinen kentte, sektörde faaliyet gösteren insanların sorunlarını, beklentilerini ve hedeflerini kamuoyuna duyurmak için Antalya Körfez Gazetesi olarak haftalık Tarım-Sektör sayfası hazırlayacağız.

TİCARETİN YARISI TARIMDAN

Antalya yaklaşık 25 milyar dolarlık bir milli gelir üretmektedir. Bunun yüzde 10’unu tarımsal üretim ve yüzde 20’sini de tarımsal ticaretle başarmaktadır. Yine kentteki toplam ticaretin yarısından fazlası tarımla ilgilidir. Bitkisel üretimde yüzde 7.5 ile Türkiye birincisi olan Antalya, bu üretimin neredeyse tamamını örtü altı sebze ve meyveden karşılamaktadır. Antalya’nın hem istihdam, hem üretim, hem de ticaretinin 3’te 1’ini tarım oluşturuyor. Türkiye’de 5’te 1 olan tarımsal istihdam payı, Antalya’da 3’te 1’dir ve kayıtlı istihdam oranında da ülkemiz ortalamasının iki kat üzerinde bir orana sahiptir.

CAM SERANIN % 83’Ü ANTALYA’DA

Türkiye'deki toplam 691.707 dekar olan örtü altı tarım alanlarının %38,79'u olan 268.340’üne ev sahipliği yapan Antalya, Türkiye cam sera alanının %83,29'u ve plastik sera alanının ise % 53,34'üne sahip. Antalya'nın 365.248 hektar olan tarım arazisinin, 50.667 hektarında açık ve örtü altı sebze, 551 hektarında süs bitkileri 74.787 hektarında meyvecilik, 184.867 hektarında ise  tarla bitkileri tarımı yapılıyor.

BİTKİSEL ÜRETİMDE LİDER

Nüfus büyüklüğü itibariyle Türkiye’nin 5. büyük ili olan Antalya, bitkisel üretim değerleri anlamında ilk sırada yer alıyor. Resmi verilere göre birçok ürünün üretim merkezi olan Antalya, Türkiye’deki avokadonun yüzde 78.15, kültür mantarının yüzde 53.47, keçiboynuzunun yüzde 37,28, yenidünyanın yüzde 32,13, hıyarın yüzde 28.41, portakalın yüzde 27,28, narın yüzde 23,87,patlıcanın yüzde 20,76, domatesin yüzde 19.13 ve biberin yüzde 15,87’sini üretiyor.

ÖRTÜALTININ LİDERİ

Türkiye’nin örtü altı üretiminin tartışmasız lideri olan Antalya, toplam örtü altı üretim alanında Türkiye’nin yüzde 38,79’una sahip. Örtü altının kendi içindeki paylaşımında ise Türkiye’deki cam seraları toplamının yüzde 83,29’una sahip olan kent, plastik seranın da yüzde 53.34’üne sahip. Türkiye’deki toplam yüksek tünelin yüzde 11.95’ini barındıran Antalya, alçak tünel sisteminin ise yüzde 7,50’sini içinde bulunduruyor.

200 ENDEMİK BİTKİ

Batı Akdeniz Bölgesi’nde bulunan 750 endemik türün 500 tanesi Antalya’da bulunmaktadır. Bu türlerden 200 tanesi ise, Antalya’ ya özgü endemik tür olarak kayıtlara girmiştir. Antalya, bu açıdan Türkiye’nin en çok endemik bitki türüne sahip ili olma özelliğini taşımaktadır. Yüksek bir bitkisel üretim potansiyeline sahip olan ilde sürdürülebilirliğin yoğun tarımsal uygulamalar (zirai ilaçlama, sulama, gübreleme, mekanizasyon) nedeniyle çıkmaza girdiği söylenebilir.

KUYU SULARIMIZ KİRLİ

Antalya bölgesinde bulunan kuyu sularının %50’sinin nitrat içeriğinin 165 mg NO3/L’nin üzerinde olduğunu ve bu oranın Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınırının (45 mg NO3/L) 3 katından daha fazla olduğunu bildirmektedirler. Nitekim Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını tedarik eden ilde Türkiye toplam pestisit kullanımının % 7.4’ünün gerçekleştiği de bildirilmektedir.

ORGANİK TARIM METODU

Tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanması için, tarımsal ürünlerin ve tarımsal girdilerin, çevre ve insan sağlığını koruyarak, kaliteli ve düşük maliyetle üretilmesi gerekmektedir. Bu noktada “Organik Tarım” metodu bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Antalya ilinin organik bitkisel üretim verileri incelendiğinde ise; hali hazırda, 39 adet üreticinin, 12.421.07 ha’lık alanda, 3.188.01 ton organik üretim yaptığı görülmektedir. İlde üretilen organik ürünlerin çeşitliliği incelendiğinde; ilk sırayı 2.032.04 ton ile narın aldığı, bunu 476 ton ile bademin izlediği, en düşük üretimin ise 0.20’şer ton ile incir ve kestanede gerçekleştirildiği görülmektedir.

ÇİFTÇİ TARLADAN KAÇIYOR!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre Antalya, çiftçi sayısı en fazla azalan il oldu. Ocak 2017’de 37 bin 860 olan çiftçi sayısı, Ocak 2018’de 36 bin 646 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelindeki çiftçi sayısındaki azalış yüzde 0,45 oldu. Çiftçi sayısında yaşanan yüzde 3,2 çiftçi sayısının, ürünleri para etmeyen üreticilerin maaşlı işi tercih ederek farklı sektörlere yöneldikleri yönünde belirtiliyor.

13 TEMEL SORUN

Sektörle ilgili bir rapor hazırlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü, Antalya tarımının sorunlarını 13 ana başlıkta topladı. Buna göre kent tarımının temel sorunları şunları:

1-Tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı yapıda bulunması, işletme arazilerindeki mülkiyet problemleri

2-Kırsal genç nüfusun tarıma ilgisinin az olması

3-İnovasyon kültürünün yeterli düzeyde olmaması

4-Mevcut sera varlığının önemli bir kısmının modernize edilmeye ihtiyaç duyuluyor olması

5-İşletmelerin öz sermaye yetersizliği

6-Girdi-ürün fiyatlarındaki aşırı değişkenlik ve öngörülebilirliğin zayıf olması

7-Zirai mücadele uygulamalarında entegre mücadelenin istenilen düzeye ulaşmamış olması

8-Tarım sigorta yaptırma oranının düşük olması

9-Sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaşmamış olması

10-Hasat ve hasat sonrasındaki hatalı uygulamalar sonucu oluşan ürün ve kalite kayıpları

11-Ürün işletme ve depolama tesislerinin yetersizliği

12-Üretici örgütlerinin üretim ve pazarlamada aktif olmaması

13-Özellikle turfanda sebze konusundaki tüketici algısı.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: