Antalya
13.06.2018
A
GENEL , GÜNCEL
Sahte mimar ve mühendis türeyecek
Sahte mimar ve mühendis türeyecek

Yeni düzenlenen yapı ruhsatlarında mühendis ve mimarların dışlandığını savunan İMO Şube Başkanı Balcı, “Düzenleme ile sahte mimar ve mühendisler türeyecek” dedi İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Şube Başkanı Mustafa Balcı, hazırlanacak olan yeni yapı ruhsatları ile mühendis ve mimarların imar sürecinden dışlanacağını, bu uygulamanın sahte mühendisliğin önünü açacağını iddia etti. "2 Mayıs 2018 tarih ve Resmi Gazete`de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe giren TS 8737 no`lu yeni Yapı Ruhsatı Form Standartları ile yapı ruhsatlarında proje müellifleri ile şantiye şefi mühendis, mimar ve yapı denetçilerinin imzalarının yer aldığı bölümlerin kaldırıldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan değişiklikle MAKS/Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde değişiklik yapılarak uygulamaya geçildiğini belirten Mustafa Balcı, "Bu uygulama sahte mühendisliğin önünü sonuna kadar açmış olacağı gibi, hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunları beraberinde getirecektir" dedi. TELAFİSİ OLMAYAN SONUÇLAR Yapı ruhsatı düzenlemek zorunda olan ilgili idarelerin yapısında bulunan eksiklik ve yetersizlikler nedeniyle ruhsat işlemlerinin uzamış olmasının, proje müelliflerinin onay ve imzalarının alınmasına bağlandığını, mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerini kullanmalarının "bürokratik bir mekanizma" ve işlemlerin uzamasının nedeni olarak gösterildiğini belirten Mustafa Balcı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapı ruhsatı verilmesi aşamasındaki 'bürokrasiyi azaltma girişimi' adı altında izlediği yöntem kesinlikle yanlıştır. Bu uygulama ileride telafisi olmayan sonuçlar doğuracaktır. Mühendis ve mimarı yok sayan bu uygulamaya son verilmelidir" diye konuştu. 'İMAR AFFI' GEREKÇE "Bu uygulamayı 'İmar Affı' sürecinde dışlanması planlanan mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin bir gerekçesi olarak görüyoruz. Ayrıca, ülke toprakları inşaat sektörünün bir arazisi olarak görülerek, inşaat yapım süreciyle birlikte yürütülmesi gereken mühendislik ve mimarlık hizmetleri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor" diyen Mustafa Balcı, "Ruhsat standartlarının değiştirilerek mühendis ve mimarların mesleki hakları dışlanıyor. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde sahte imza kullanılmasının önü açılıyor. Ruhsat düzenleme süreçleri, projeyi yapan mühendis ve mimarın bilgisi dışında tamamlanmak istenmektedir. Ruhsatların en temel eki olan proje tadilatı yapılması sürecinde teknik düzeyde karşılaşılacak sorunlar, ilgili idareyi de yeni bir hukuksal durumla karşı karşıya bırakacaktır" ifadelerini kullandı. ISLAK İMZA UYGULAMASI "Gelişmiş ülkelerde yapı yapma işi, projelendirme sürecinden inşa sürecinin sonuna kadar kurumsal birimlerin denetiminde mühendis ve mimarlar tarafından gerçekleştiriliyor. Ülkemizde ise, sürekli değiştirilen mevzuatlarla süreç daha da geriye götürülerek, mühendis ve mimarlar devre dışı bırakılıyor. Mühendislik mimarlık hizmetleri ve projeleri ruhsat almanın formalite eki olarak görülüyor. Bu nedenle, meslek alanımızda olması gereken yetkinleşme sağlanamıyor" diyen Balcı, "Meslektaşlarımızın hizmet ürettiği ve isimlerinin yazılı olduğu bir belge olan yapı ruhsatının, onların bilgileri dışında oluşturulmasını kabul etmiyoruz. Yapı ruhsatlarında mühendis ve mimarların ıslak imzalarının kaldırılarak devre dışı bırakılmasından vazgeçilmelidir. Ruhsatlarda imzalarının bulunması uygulaması mutlaka sürdürülmelidir. Ayrıca, elektronik imza kullanılarak bürokrasiyi azaltmanın bir sonraki aşaması olan 'e-ruhsat' uygulamasına biran evvel geçilmelidir" dedi. Mustafa KOÇ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: