Antalya
07.06.2018
A
GÜNDEM , GÜNCEL , YAŞAM
İklim değişiklikleri endişe yaratıyor
İklim değişiklikleri endişe yaratıyor

Türkiye’de sel ve benzeri afet olaylarında ciddi artış yaşanıyor. Yapılan anketlere göre her dört kişiden üçü yani nüfusun yüzde 75’i iklim değişikliği konusunda endişeli.   Haber: Işık TUNÇEL Konda Danışmanlık Şirketi’nin yaptığı İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri konulu araştırmaya göre, Türkiye’de her dört kişiden üçü iklim değişikliği konusunda endişeli. İklim değişikliğinin hava olaylarını ve meteorolojik afetleri artırmaya başla­dığı vurgulanan araştırma çerçevesinde, çözüm yolu olarak ise fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye ge­çerek düşük karbonlu bir ekonominin desteklenmesine işaret ediliyor. NÜFUSUN YÜZDE 75’İ ENDİŞELİ 30 il merkezi, 100 ilçe ve 147 mahalle ve köyünde 2 bin 595 kişiyle, hanelerinde yüz yüze görüşmelerle yapılan araştırma, her mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanarak gerçekleşti.  Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen ilk soru, “Küresel ısınmanın yaşandığını düşünüyor musunuz?” oldu. Katılımcıların yüzde 86,8’i bu soruya ‘evet’ cevabı verirken, yüzde 10’u ‘hayır’ dedi. Yüzde 3,2’lik kesim ise soruya cevap vermemeyi tercih etti. Yine araştırma çerçevesinde sorulan en çarpıcı sorulardan biri de 2017 yılında European Social Survey tarafından 18 ülkede sorulan “İklim değişikliği konu­sunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?” so­rusu oldu. Görüşülen kişile­rin yüzde 25’i “çok endişeliyim”, yüzde 50’si ise “endişeliyim” cevabını verdi.  Bu sorudan elde edilen veriler diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’nin bu so­ruya oldukça yüksek oranda “endişeliyim” yanıtı alındığı da araştırmanın sonuçları arasında. Türkiye’de her dört kişiden üçü iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor. YENİLENEBİLİR UMUDU Ülkemizde son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik doğal olaylardaki artış kamuoyunu yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yöneltti. Özellikle güneş ve rüzgâr alanında önemli gelişmeler olurken, kamuoyu des­teğinin alınması da Türkiye’nin güneş ve rüzgâr potansiyelini değerlendirmesi için önemli bir fırsat olacak.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: