Antalya
31.05.2018
A
GÜNDEM , GÜNCEL , YAŞAM
ATSO'dan siyasilere seçim bildirgesi
ATSO'dan siyasilere seçim bildirgesi

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) tüm siyasi partiler ve adaylara gönderdiği seçim bildirgesinde, en önemli başlığı Antalya 4.0 vizyonu oluşturdu   ATSO, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle seçim gezileri kapsamında odayı ziyaret eden tüm adaylara 'Türkiye ve Antalya Ekonomisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı seçim bildirgesini takdim ediyor. ATSO'nun tüm siyasi partilere de gönderilen seçim bildirgesinde, herkesin ortak hedefinin, Cumhuriyetin 100'üncü yılını ortak gurur ve heyecanla kutlamak olduğuna işaret edildi. ATSO Başkanı Davut Çetin, 5 ana eksende hızlı bir yapısal reform sürecine girilmesi gerektiğini belirterek, bunları şöyle sıraladı: “2023 ortak hedeflerinde ulusal uzlaşmanın sağlanması. Türkiye'nin dünyanın en ileri demokrasi ülkelerinden biri olması. Türkiye ekonomisinin bilimsel ve teknolojik sıçramayla orta gelir tuzağından çıkması. Endüstri 4.0 çağına uygun akıllı toplum-akıllı kent-akıllı yönetişim sistemlerinin kurulması. Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim sistemimizin kökten reformu, öğrenen insan, öğrenen kurumlar, öğrenen kentler, öğrenen toplum sistemine geçiş." ATSO'nun tarafsız şekilde ortak vizyon oluşturmaya katkı yaptığını kaydeden Çetin, “Bir ülkede en önemli değişim gücü ortak aklın bulunmasıdır. Aklın yolu birdir, önemli olan konuşarak, tartışarak, bir konuyu her açıdan ele alarak uzlaşmayı başarmaktır. Uzlaşma ilkesi ortak aklın, demokrasinin ve gelişmenin anahtarıdır. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde ve sonrasında uzlaşma ve ortak akıl yönünde bir ilerleme olmasını, seçim bildirgemizin bu sürece katkı sağlamasını diliyorum" dedi.   REFORM ÖNERİLERİ   ATSO'nun önceki yıllardaki seçim bildirgelerinden başlıkların da hatırlatıldığı bildirgede, Türkiye ekonomisinde istikrar ve yapısal reformlar için toplumsal uzlaşma, eğitim, verimlilik, hukuk ve demokratikleşme, tasarruf, tarım, çevre ve enerji, kentleşme modeli, ticaret sektörü, turizm, ulusal ve yerel lojistik, bilgi toplumu ve medya, vergi ve sosyal güvenlik reformu ve kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsal reformlar başlıklar halinde sunuldu. Ayrıca istihdam politikaları, yatırım teşvik sisteminin revizyonu, ihtisas sanayi siteleri modeli ve inovasyon merkezleri olmak üzere tüm reformlarla ilgili sorunlar, öncelikler, hedef ve öneriler dile getirildi.   EN ÖNEMLİ BAŞLIK ANTALYA 4.0   Antalya ekonomisinin gelişmesi için gerekli politika ve adımların da ayrı başlıkta sunulduğu bildirgede ilk sırayı, Antalya 4.0 vizyonu aldı. Dijital teknolojik dönüşümün Türkiye ve Antalya'nın en önemli gündem maddesi olması gerektiği savunuldu. Dijital dönüşümün, yapay zekalı robotların kullanılması gibi teknik unsurlardan ibaret olmadığı belirtilerek, “Antalya 4.0 vizyonu akıllı toplum, akıllı insan vizyonudur. Antalya 4.0, 2023 Antalya'sının temel stratejilerinden birisi olmalıdır. Eğitim kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, şirketlerimiz Antalya 4.0 projesinin paydaşları olarak 5 yıllık dijital dönüşüm stratejisi hazırlamalıdır. Akıllı ekonomi, akıllı kent, akıllı toplum yönetişim modeli hayata geçirilmelidir. Antalya 2023 programı, il, ilçe ve mahalle, eğitim, tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, çevre gibi bütün konuları kapsayacak biçimde ve mahalleden Bakanlık temsilcisine kadar herkesin katılımıyla hazırlanmalıdır" denildi.   EĞİTİMDE KİŞİLİK GELİŞİMİ   Önerilerin içeriğinde ise ilkokul eğitiminde oyun, matematik, yabancı dil, sanat, spor eğitimiyle kişilik gelişimine önem verilmesi, orta eğitimde yetenek keşfi ve yetenek geliştirmeye, lise eğitiminde meslek eğitimi oranının yükseltilmesinden üniversite giriş harçlarının üniversiteler tarafından arz ve talebe göre belirlenmesine çeşitli maddeler bulunuyor. Tasarruf başlığında uzun vadeli mevduat faiz ve vergi teşvikinin özendirilmesi, gelir dağılımını iyileştirilerek tasarruf kültürünün teşviki ve kamuda bu konuda örnek olunması gerektiği yer aldı. Hukuk ve demokratikleşme başlığında yargıya güven, basın özgürlüğü ve TBMM'nin denetim görevlerinin güçlendirilmesi önerileri getirildi.   HAVA, SES VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ   Tarımda ürün bazlı sistemden alan bazlı sisteme geçiş, turizmde küçük ölçekli kültür turizmi, kırsal turizm yatırımlarının daha güçlü teşviki, tarihi mekanların restorasyonu gibi öneriler getirildi. Hızlı tren ağının tamamlanması ve hızlı tren projelerine gelir garantisi uygulaması da istenen bildirgede, akıllı kent başlığında her mahallede yeşil yürüme bantları, trafikte kuralsızlığın önlenmesi, kent hukuku, sosyal disiplin ve saygı kültürünü geliştirici etkinlikler, yaya öncelikli kent düzenlemesi istendi. Ayrıca hava, ses ve görüntü kirliliğinin ciddi biçimde azaltılması gibi taleplere yer verildi.   DİJİTAL TURİZM MERKEZİ   Antalya 4.0 altındaki akıllı turizm başlığında dijital turist dönemi başladığına dikkat çekilerek, endüstri 4.0'ın büyük veri, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti unsurlarının turizmi çok yakından ilgilendirdiği vurgulandı. Dijital turist bireysel programının artık yapay zeka desteğiyle oluşturulacağı kaydedilerek, “Antalya büyük veri merkezini kamu-özel sektör ortaklığıyla oluşturmayı gündeme almalıyız. Antalya Dijital Turizm Merkezi kurmalıyız. Merkez, turizmin bütün ürünlerini dijital ortamda sunabilmek için çalışmalıdır. Antalya turizmi için Google gibi teknoloji şirketleriyle işbirliği yapmalıyız. Dijital çağa uygun yeni bir tanıtım stratejisi geliştirmeliyiz. Tarihi mekân restorasyonları için küresel bağış kampanyaları açmalıyız" denildi. TAŞ OCAĞI VE HES'LER Akıllı Çevre başlığında ise Antalya'da küresel ısınmanın etkileri ve su sorununa dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Atık ve geri dönüşüm kültürünün evlerden başlaması kaydedilen bu başlıkta, “Antalya milli parkları, tarihi ağaçları, doğal yaşam alanları, kuş uğrak alanları, hayvan hakları konularında daha güçlü bir bilinç oluşturmalıdır. Milli parkların, antik ve doğal yürüme yollarının, doğal peyzajın büyük bir turizm geliri yaratabileceğinin farkında olmalıyız. Likya yolu gibi yürüyüş yolları, turizm ve tarımsal alanları çevresinde betonlaşma ve doğal ortam tahribatı tolere edilmemelidir. Köylerin, kırsal alanın betonlaşması kesinlikle önlenmelidir. Taş ocağı ve HES projeleri bütün Antalya halkının oyuna sunulmalıdır. Antalya'nın kalan portakal bahçeleri korunmalıdır, gerekirse yerel yönetimler ve kurumlar olarak kamulaştırmayla portakal bahçesi kültür mirasımızı korumalıyız. Evlerde atık ve yağ ayrıştırmasını ciddiyetle özendirmeliyiz" denildi. (DHA)

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: