Antalya
Yayın Tarihi : 24.04.201811:45
Güncelleme Tarihi : 24.04.201812:00
A

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF ) tarafından Avrupa’daki ormanlar değerlendirilerek, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip, acil olarak korunması gereken ormanlık alanlar belirlendi. Belirlenen bu ormanlara “Avrupa’nın 100 Orman Sıcak Noktası” adı verildi. Bu "Sıcak Noktalar" içinde Türkiye'den 9 orman bulunuyor. Bunlardan biri de İbradı - Akseki Ormanları. Genetik, tür, ekosistem, ekolojik süreç çeşitliliği; nadir ve nesli tehlike altındaki türlerin varlığı, bozulmamış habitatlar, dış baskı ve tehditlere duyarlılık gibi özellikler, Avrupa'nın koruma altına alınması gereken 100 ormanı belirlenirken temel alınan özellikler. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Dünyaya Armağan Projesi" kapsamında belirlenen bu 9 orman, WWF tarafından “Dünyaya Armağan” olarak kabul ve ilan edildi. Bu çerçevede, İbradı-Akseki Ormanları'nın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu çerçevesinde koruma kapsamına alınması ile ilgili çalışmalar ve yasal prosedür devam ediyor.   'DÜNYAYA ARMAĞAN' NEDİR? “Dünyaya Armağan”, birincil olarak, dünyanın korunmada öncelikli ekolojik bölgelerinde biyolojik çeşitliliği koruma, nesli tehlike altındaki türlerin yaşamını güvence altına alma çalışmalarını içeriyor. Ayrıca iklim değişikliği, zehirli kimyasal atıklar, orman ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir olmayan kullanımından kaynaklanan küresel tehditleri önlemek amacıyla hükümet, sivil toplum, kamu, özel sektör kuruluşu ya da birey tarafından, küresel doğa koruma önceliklerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere hayata geçirilen yeni bir eylem ya da güvenilir bir taahhüdü içeriyor.   İBRADILILAR İSYAN HALİNDE Dünyanın ve Türkiye'nin nadide yerlerinde yetişen Kardelen çiçeğinin de merkezi olan İbradı Ormanları; Sülek, Karamıklı, Kocaoluk gibi su kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. İbradı, ünlü düğmeli evleri, endemik bitki cenneti olma özelliği ve Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'yla alternatif turizmin  Akdeniz Bölgesindeki en önemli çekim merkezi haline geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "ÇED gerekli değildir" kararıyla İbradı Ormanları içinde bulunan Sülek, Karamıklı, Kocaoluk su kaynakları üzerinde 8 maden ocağı ruhsatı verildiği duyumunu alan İbradılılar isyan halinde.   BAKANLIK YANLIŞINDAN DÖNMELİ İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP İbradı İlçe Başkanı Sami Demircioğlu, "İbradı'nın doğasının mahvedilmesine izin vermeyeceğiz" diyorlar; 29 Nisan Pazar günü İbradı'da toplanarak, bu girişimlere dur diyeceklerini belirtiyorlar. Demircioğlu, İbradı'daki buluşma için 29 nisan Pazar günü saat 8.00'de Milli Egemenlik Caddesi yanındaki Sönmez Kırtasiye önünden araç kaldıracaklarını bildirdi. Bakanlık, durum bu iken, kendine ait "Düyaya Armağan" kararını geçersiz kılacak bu ruhsatların Türkiye ve dünyada nasıl karşılık bulacağını bir kez daha düşünüp, kararını değiştirir mi; bunu bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da İbradılıların vakit geçirmeden "ÇED gerekli değildir" kararının iptali için hukuki süreç başlatmaları gerektiğidir.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok