Antalya
11.04.2018
A

Belediyelerin en temel gelir kaynakları:Yasalar ile belirtilen vergiler, resimler, harç ve katılma ücretleri,genel bütçe vergi gelirlerinden kendilerine ayrılan pay, genel ve özel bütçesi olan yönetimlerden gelecek ödeme ücretleri,taşınmaz ve taşınır eşyaların kira, satım veya başka yönlerden değerlendirilme ücretleri,belediye meclisince belirlenen ücretlere göre alınan hizmet bedelleri,faiz ve ceza ücretlerinden gelen gelirler,bağışlar,tüm girişim, etkinlik ve iştirak karşılığında alınan gelirlerdir..

Kabacası şöyle halkın vermiş olduğu vergiler ve belediye işletmelerinden gelen karlar. Genelde işletmelerden gelenler çok fazla  kar gütmeden personel ve temel giderleri karşılaması için yeterli oluyor idi.”İdi” diyorum.Çünkü  siyasi rant ile ticari rant birbiri ile iç içe geçti. Fazla maliyetlerin faturaları halka kesildi. Elektrik,su, ulaşım vb temel giderlere yapılan zamlar,bizim cebimizden çıkmaya devam ediyor.

Şimdi bu genel bilgiden sonra tanınmış sanatçı konserleri ve büyük bütçeli reklamlar ile açılan süper projelerin ne durumda olduğunu,  maliyetlerinin temel giderler ve gelirlerinin ne kadar üstünde olup olmadığını, bu açığın kapanıp kapanmadığını, kapandıysa nasıl kapandığını inceleyelim.

Antalya raylı sistem projesinin 1 kilometresi 14.4 milyon liraya mal oluyor. Bu rakam 22,3 kilometre uzunluğundaki İzmir hattında 8.1 milyon, aynı uzunluktaki Eskişehir hattında 4.1 milyon, 13 kilometrelik Samsun hattında 6.4 milyon, 16,5 kilometrelik Kayseri hattında ise 4.3 milyon lira. Bu araştırmayı İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi yapmıştı. Ortalama birçok şehirde yapılan raylı sistem 4 milyon 166 bin iken Antalya’ya yapılan 14 milyon 416 bin olmasının nedeni neydi ? Yaklaşık 3,5 kat. Bu bilgiler 2015 yılındaydı. Belki bir çoğumuzun gözünden kaçmış olabilir. Şimdi tekrardan hatırlatmamın bir nedeni var. Başkan Türel 2019 dan sonra görevime devam edersem metro projesini de hayata geçireceğim demişti.

Şimdi başlayalım sorulara ?

Antalya’da yapılan ulaşım  zamlarının, planlanan projelerin olması gerekenden  3,5 kat fazla maliyetten yapılmasında payı nedir ?

2019’da seçilirseniz metro projesini olması gerekenin kaç katı fazlasına mal etmeyi düşünüyorsunuz?

Yapılan raylı sistemin belediyeye maddi getirisi kaç paradır ?

Halkın en temel ihtiyaçlarının başında raylı sistemler mi gelmektedir?

Yapılan projelerde kar ve zarar eşitsizliği ne durumdadır?

Zarar edilmişse şimdiye kadar kamuyu zarara uğratmaktan kendinize veya belediyenize herhangi bir kamu zimmeti davası açıldı mı ?

Belediyeyi hükümetin gücünü kullanarak kaç para borçlandırdınız ?

Benim şahsi görüşüm: Raylı sistem gibi projelerdeki çalışma tarzınız belediyeyi borç batağına sürükledi. En fazla borçlanan belediyelerin en başında geliyoruz.Hem de yaptığınız iyi projelerden değil, olması gerekenden  fazlasına mal ettiğiniz projelerden kaynaklı batıyoruz. EXPO fuar alanına kadar uzanan raylı sistem projesinin maliyetini halkın sırtına yüklediniz. Herkesin gözünden kaçan daha başka projeler var mı,  merak ediyorum?  Bence projeleriniz raydan çıktı. Sizden zarar edecek değil halkın yararına dokunacak projeler istiyoruz. Söylediklerimde haksızsam çıkıp halka açıklama yapmak en temel görevinizdir diye düşünüyorum.

Bu sorulara cevap vermediğiniz her dakika 2019’a kadar sizi halkın vicdanına teslim ediyorum.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok