Antalya
15.03.2018
A
GENEL , GÜNCEL
SES: Taleplerimiz yerine getirilsin
SES: Taleplerimiz yerine getirilsin

  Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlediği basın açıklamasıyla sağlık çalışanlarının sorunlarına değindi ve taleplerini sıraladı. SES Antalya Şubesi’nde düzenlenen açıklamada konuşan SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Kenan Akkiraz, bir 14 Mart’a daha sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve sorunlar yumağı içinde girdiklerini söyledi. Geçmiş yıllardan bu güne kadar sağlık çalışanlarının sorunları ve taleplerinin karşılanmadığını ifade eden Akkiraz, “Çalışanlar düşük ücret, ağır çalışma koşulları, şiddet, güvencesizlik, ihraç, mobbing ve soruşturmalar  sarmalında yaşarken halkımız ise her geçen gün artan ücretlendirme, telefon başında randevu kuyrukları, acil önünde bekleme, yetersiz tedavi süreleri gibi artan sorunlarla baş etme çabasında” dedi. TALEPLERİMİZ YERİNE GETİRİLSİN Bir kez daha karşılanması gereken taleplerini sıralayan Akkiraz, şöyle konuştu: “Sağlık emekçilerinin ücretleri ve emeklilik aylıkları artırılsın. Performansa dayalı ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına, liyakat ve kariyere uygun bir ücretlendirme politikası izlenmelidir. 2014 yılında hazırlayıp meclise ve kamuoyuna sunduğumuz “Fiili hizmet Süresi Zammı” talebine ilişkin yasa değişikliği talebimiz geçmiş hizmet süresini de kapsayacak şekilde bir an önce yasallaşmalıdır. Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı Yasalaşsın. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Alanından Güvenlik Soruşturmaları Kaldırılmalı, Güvenlik Soruşturması Nedeniyle Ataması Yapılmayan Sağlık Emekçileri Görevlerine Başlatılmalıdır.” GÜVENLİK SORUŞTURMASI ENGELİ KALKSIN OHAL kapsamında başlatılan güvenlik soruşturmalarının da sağlık çalışanları için engel teşkil ettiğini belirten Akkiraz, “Güvenlik soruşturması devam eden sağlık çalışanlarının bu işlemleri sonlandırılarak atamaları ivedilikle gerçekleştirilmelidir. Güvenlik soruşturması olumsuz olduğu gerekçesiyle ataması yapılmayan sağlık çalışanları, işlemleri geri alınarak ivedilikle görevlerine başlatılmalıdır. Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanan, ancak güvenlik soruşturması süren ya da olumsuz gelen hekimler, uzmanlık eğitimlerine başlatılmalıdır” diye konuştu. MÜZEYYEN YÜCE      

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: