Antalya
10.03.2018
A
GÜNDEM
Antalya aktif deprem hattında
Antalya aktif deprem hattında

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, Antalya ve çevresinin aktif fayların yer aldığı bir bölgede bulunduğu uyarısında bulunarak, "Depreme daha fazla hazır olunmasını sağlayacak önlemlerin alınması risklerin azaltılması için büyük önem taşıyor" dedi. Depremin afet değil, bir doğa olayı olduğunu hatırlatan Cemal Gökçe, "Afet bir olayın kendisi değil doğurmuş olduğu sonuçlardır. Afeti yasa koyucular, ülkemizi ve kentlerimizi yönetenler elbirliği ile hazırlıyorlar" diye konuştu.   BÖLGE DEPREME YABANCI DEĞİL Antalya bölgesinde Fethiye-Burdur fayı, Aksu Fayı ve Antalya Fayı olmak üzere üç aktif fay hattı bulunduğunu hatırlatan Cemal Gökçe, bölgenin depreme duyarlılığı konusunda 1944 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki Burdur, 1926 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki Finike, 1926 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki Rodos, 1957 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki Fethiye depremlerini örnek gösterdi.   MEVCUT YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İLK ADIM OLMALI Ülke topraklarının yüzde 92'sinin deprem tehlikesi altında olduğunu; yüzde 66’sı ise birinci ve ikinci derece deprem bölgesi içinde yer aldığını vurgulayan Cemal Gökçe; ülkeyi, kentleri, yapılarımızı depreme karşı hazırlamak için, mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, onarılması ve güçlendirilmesinin birinci koşul olduğunu söyledi. Depreme karşı hazırlıklı olmanın ikinci adımının yeni yapılarda bilimin, tekniğin ve mühendisliğin ortaya koyduğu ilkeleri yapı üretim sürecinin içine sokmak olduğunu vurgulayan Cemal Gökçe, "Bu nedenle proje üretim sürecinden başlayarak yapı üretim sürecinin tüm evreleri sertifikalı mühendisler tarafından denetlenmelidir. Ortaya çıkabilecek riski azaltmak için yapıların sigorta kapsamına alınması da deprem zararlarını azaltmanın önemli bir yolu olarak söylenebilir" ifadelerini kullandı.   KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNLU “Kentsel Dönüşüm” yasasının yapı güvenliği olmayan yapı stokumuzun yenilenmesini piyasa koşullarına bağlayan bir yasa olduğunu, binalarımızı yenileyecek olan müteahhit için tek amacın ticari riske girmemek olduğunu belirten Cemal Gökçe, "Kentsel dönüşüm; sosyal adalet, sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, zarar azaltma ve risk yönetimi ile birlikte kapsamlı ve bütünleşik bir şekilde ele alınmalıdır" dedi.   Mustafa KOÇ  

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: