Antalya
07.02.2018
A

Konuşulanları Anlamada Güçlük Otizmden etkilenmiş çocukların konuşulanı anlama kapasiteleri oldukça düşüktür. Otizmden etkilenmiş çocuklar söyleneni anlasalar bile çoğu zaman onu yerine getirmede zorlanırlar. “Gel-al” gibi tek adımlı direktifleri daha kolay yerine getirirler. Direktifler karmaşıklaştıkça onları yerine getirme zorlaşmaktadır. Otizmden etkilenmiş çocuklarda konuşulanı anlama becerisi geç gelişir. Otizmden etkilenmiş çocuklar soyut ifadeleri (güzel, çirkin, üzgün gibi) ve zamanla ilgili ifadeleri anlamada zorlanırlar (geçmiş zaman, şimdiki zaman). Ekolali Ekolali, 8-9 aylık bir bebeğin konuşma gelişiminde çevresindeki insanların seslerini ve dil hareketlerini taklit ederek başlayan rutin bir süreçtir. 3 yaş civarında kendiliğinden kaybolur. Otizmden etkilenmiş çocuklarda ekolali uzun süre devam edebilmektedir. Iki tür ekolali vardır. Anında ekolali, konuşma sırasında konuşulanın aynı şekilde tekrar edilmesidir. Gecikmiş ekolali, günler, aylar, hatta yıllar önce duyulan bir şeyin aynı şekilde tekrar edilmesidir. Otizmden etkilenmiş çocukların dil gelişiminde yaratıcı olamadıkları için ekolali yaptıkları düşünülmektedir. Gramer Bozuklukları Kendilerine has konuşması olan otizmden etkilenmiş çocukların ifadelerinde genelde gramer bozuklukları görülmektedir. Normal gelişim gösteren çocuklar, beş yaş civarında temel gramer yapısına uygun konuşurlarken; otizmden etkilenmiş çocuklarda gramer yapısı genelde normalden farklı olmaktadır. Örneğin “tabağı masanın üstüne koy” yerine “tabağı masanın içine koy” diyebilmektedirler. Otizmden etkilenmiş çocuklarda gramer yapısını oluşturan edat, zamir ve bağlaçların genelde yerinde ve doğru kullanılmadığı görülür. Nesnenin ismi yerine işlevinin söylenmesi otizmden etkilenmiş çocuklarda görülen bir diğer gramer bozukluğudur. Telaffuz Güçlükleri Otizmden etkilenmiş çocuklar genelde seslerin tonlarını iyi kontrol edemedikleri için çok yüksek sesle ya da fısıltı ile konuşabilirler. Sözcüklerde vurgu yapmada zorlanırlar. Sözcüklerin bazı harflerini değiştirerek yanlış telaffuz edebilirler. Bazen başkalarını taklit ettikleri ya da kendilerine güvenmedikleri için ses tonlarını değiştirerek yani başkasını taklit ederek konuşurlar. Zamirlerin Yer Değiştirmesi Konuşmada en belirgin özelliklerden birisi de şahıs zamirlerinin yer değiştirilmesidir. Birinci tekil şahıs ''ben'' yerine, ''sen'' yada ''o'' kullanılır. Özellikle ben zamirini kullanma çok az görülür. (“Giderim” yerine “gider, gidersin'' sözcüklerini kullanmak gibi.  “Evet-Hayır” Sözcüklerini kullanmada Güçlük Otizmden etkilenmiş çocuklar yaşıtları gibi “hayır'' sözcüğünü “evet'' sözcüğünden önce öğrenirler. Otizmden etkilenmiş çocukların 'evet' sözcüğünü öğrenmeleri genellikle 8-9, bazen de daha ileriki yaşlarda olabilir. “Evet” sözcüğünü öğrendikten sonra, sorulan soruya bakmaksızın hep aynı cevabı sıklıkla kullanırlar.   Esenlikler Dilerim.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok