Antalya
27.01.2018
A

Otizmden Etkilenmiş Çocukların Sosyal Gelişim Özellikleri  

 • Normal gelişim gösteren çocuklar, sevgi ve güvende olma ihtiyacını karşılamak için anne-babaları ile fiziksel temasa girerler ve sosyal ilişki geliştirirler. Otizmden etkilenmiş çocuklarda bu durum görülmez. Genelde zamanlarını tek başlarına oyun oynayarak geçirirler. Kendilerini çevrelerinden uzaklaştırırlar ve kendi dünyalarında yaşarlar.
 • Sosyal çevreye karşı az ilgi duyarlar. Cansız nesnelere karşı aşırı duyarlı olan Otizmden etkilenmiş çocuklar çevrelerindeki insanlar ile genelde ilgilenmezler.
 • Çevrelerindeki değişikliklere karşı çok duyarlı oldukları halde insan yüzüne bakmaktan kaçınırlar ve karşılıklı iletişime girmek istemezler.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar genelde yaşıtları ile etkileşime çok az girerler; bu etkileşim de kısa ve olumsuz olur.
 • Otizmden etkilenmiş çocukların oyunu başlatmadaki kullandıkları sözel ifadelerin yetersizlikleri yaşıtları ile oyun oynamalarını kısıtlar.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklarda çevreye uygun sosyal beceriler geliştirme ve oyunu başlatma becerileri çok az gelişmiştir.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar saatlerce aynı oyuncakla, aynı şekilde oynayabilmektedirler.
 • Otizmden etkilenmiş çocukların ilgisini dönen nesneler çektiği için bisiklet ya da oyuncak araba ile normal oyunlar oynamak yerine ters çevirip sürekli tekerleklerini döndürmeyi tercih ederler.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar ilginç ve tekrar eden (at üzerinden sallanma, kaydıraktan kayma gibi) oyunları daha çok tercih ederler.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar oyun oynarken nesneleri amacına uygun kullanamazlar; genelde nesneleri sadece döndürürler.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar iletişim ve hayal kurma becerilerinde yetersiz oldukları için normal yaşıtları ile daha az oyun oynarlar.
 • Normal zihinsel seviyeye sahip Otizmden etkilenmiş çocuklarda dahi oyun oynama becerisi yeterince gelişmemiştir.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar sınırlı olarak oynadıkları oyunlarla da oynarken duygularını belli etmezler ve nesneleri sembolik olarak kullanamazlar.
 • Otizmden etkilenmiş çocuklar kendi aralarında ancak bir yetişkinin yardımı ile oyun kurabilirler.
 • Otizmden etkilenmiş çocukların kendi aralarında geliştirdikleri iletişim, diğer insanlarla geliştirdikleri iletişim ile aynı özellikleri göstermektedir.
 • Otizmden etkilenmiş çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesi sonucunda daha çok oyun oynadıkları ve iletişim kurdukları yapılan araştırma ve çalışmalarla tespit edilmiştir.
 • İstediği bir şeyin yapılması ya da yapılmaması için ısrar, öfke nöbetleri, çevresine ve kendisine zarar verici davranışlar görülebilir.
 • Fiziksel temastan kaçınma, kucağa alınmak istememe, dokunma ve dokunulmaktan hoşlanmama ve annenin sesine tepki vermeme gibi davranışlar gösteren bu çocukların çoğunda anneye bağımlılık görülmemektedir.
  Esenlikler Dilerim.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok