Antalya
18.01.2018
A
GÜNDEM , EKONOMİ , GÜNCEL
Enerji üretiminde geride kaldık
Enerji üretiminde geride kaldık

Enerji yoğunluğu performansı AB ortalamasının altında kalan Türkiye’de kişi başına düşen enerji arz miktarı da gelişmiş ülkelerin altında seyrediyor   Ağırlıklı olarak OECD ülkelerinin dahil olduğu Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin kişi başına düşen enerji arzı ortalaması 2015 için yıllık 4,5 ton eşdeğer petrol (tep) seviyesindeyken, Türkiye’nin ortalaması 1,7 tep seviyesindeydi. Sadece kişi başına düşen elektrik üretimi açısından bakıldığında da Türkiye’de kişi başına elektrik üretiminin IEA ortalamasının 1/3’ü seviyesinde. ELEKTRİK KAYIP KAÇAKLARI Elektrik özelinde düşünüldüğünde, Türkiye’nin daha iyi bir performans göstermesi gereken alanlardan birisi de elektrik iletim ve dağıtımda yaşanan kayıp kaçaklar. Dünya Bankası istatistik portalı farklı ülkelerin elektrik iletim ve dağıtımında yaşanan kayıp kaçak oranlarını 1960’dan 2014’e kadar uzanan uzun bir süreç içinde karşılaştırmalı olarak inceleme olanağı veriyor. Kaynağa göre Türkiye’deki kayıp kaçak oranları bu süre zarfında hep dünya ortalamasının üzerinde olmuş. Türkiye’de 1976’ya kadar %9 ila %11 arasında değişen oran bu tarihten sonra artarak 2000 yılında %19’luk rekor bir seviyeye ulaşmış. Bu tarihten itibaren iyileştirmelerle 2014 yılında %14,8’e kadar indirilebilmiş. 2014 yılında dünyada kayıp kaçak ortalaması ise %8,2 seviyesinde.      

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: