Antalya
15.01.2018
A

Bu model esas itibariyle hür demokratik parlamenter nizamı savunur.Her durumda vardığımız yer "Asıl Üye" diye tanımladığımız, parti militanı konumundaki parti üyesi olup; belirlenen oranda partiye aidat öder ve seçimlerde her birime seçilme ve seçme hakkı vardır. Şimdi modeli aşağıdan yukarıya, ayrıntılar bende saklı olmak üzere başlıklar halinde yazalım. 1- Üye (Asıl Üye, Fahri Üye ve Aday Üye olmak üzere üç grupta toplanır.) Bu modelde delegelik ve delege ağalığı da yoktur. Her birimin seçiminde aktif üyelerin oyları ile belirlenir. 2-Mahalle Sandık Temsilcisi 3- Mahalle Temsilcisi 4-Belde Temsilcisi 5-İlçe Meclisi ve Başkanlığı 6-Seçim Bölgesi Başkanlığı. Bu modelde il başkanlığı kaldırılmıştır. İller, coğrafi konumları, nüfus oranları sosyo-politik yapıları göz önünde bulundurulup seçim bölgelerine ayrılacaktır. Zira seçim döneminde il başkanının ilin her yerleşkesine ulaşıp siyasi çalışma yapması oldukça zordur. Örnek olsun diye yazalım Antalya ilimiz,  merkez, batı ilçeleri ve doğu ilçeleri seçim bölgelerine ayırılıp milletvekilleri sıralaması da nüfus yoğunluğuna uygun sıralama yapılacaktır. Merkez seçim bölgesine 1.2. ve 3.sıra 4.sıra doğu ilçelerine 5.sıra batı ilçelerine,6.doğu ilçeleri 7.8.9.10 sıra merkez 11.12.batı ilçeleri ve 13.14 sıralar merkez seçim bölgesine dağıtılacaktır. Bu kabaca bir örnektir. Sistem oturunca her seçim bölgesi;  milletvekili, belediye başkanı üyeleri dahil her yönetim birimini aktif üyeleri katılımıyla gerçekleşecek seçimle belirleyecektir. 7-Genel Sekreter ve yardımcıları: Genel sekreter partinin en güçlü, çalışkan ve donanımlı siyasetçi seçimle gelecek ve partinin başbakan adayıdır. 8-Parti Ulusal Meclisi ve Başkanı: Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayıdır. Ulusal Meclis, Seçim Bölgesi Başkanlarından oluşur. Başkanı kendi aralarından seçerler. 9-Genel Başkan: Partinin ideolojik ve karizmatik önderi olup, aksiyonu güçlüdür. Tüm üyelerin katılımı ile yapılan seçimle görev alır. Partinin cumhurbaşkanı adayıdır. Bu modele parlamenter sisteme geçilince hemen dönülmelidir. Zira model matematiksel temele dayanır ve ardışık sayılar gibi katlanarak üye sayısının hızla artmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca; model üyeden başlamak üzere her bireyin önünü açmaktadır. Örneğin bu model de İlçe Meclisi Başkanı potansiyel belediye başkan adayıdır, meclis üyeleri de belediye meclisi potansiyel adayları olupsistem emeği olmayanlara kısmen kapalıdır. Bir örnek daha verelim; Seçim Bölgesi Başkanları potansiyel milletvekili adaylarıdır. Partinin kapısındangeçmeyenler hop yukarıdangelip aday olamayacaklardır. Atasözümüzdeki gibi “çorbada tuzu olanın sofrada gözü olur” u hayata geçireceğiz. Mevcut durum devam ederken, onun koşullarına geçici olarak uyulacaktır. Bu modeli deneyimlerimin ışığı doğrultusunda olabilir en çağdaş, halkçı, eşitlikçi, başarıya dayalı ve demokratik yöntem olacağı düşüncesi ile geliştirdim. Bu model kendine güvenen, siyasetçi olarak ülkesine, milletine yararlı olmak isteyen her vatan evladının önünü açmaktadır. Siyasete nitelik, üslup farkı, tatlı dil ve uzlaşı getireceğine inanıyorum. Bu model ayrıca barış içinde 80 milyonu kardeş yapmanında önünü açacak ve kederde, kıvançta bir olmayı da sağlayacaktır. Demokrasisi yaşanılır, yurttaşlarının katılımı ile oluşan siyasi partilerce yönetilir, ekonomisi milli ve adil, ordusu güçlü ve hukukun üstün olduğu, insan haklarının ve de özgür bireylerin yaşadığı bir ülkeye hiç bir emperyal güç operasyon yapma cesareti gösteremez. Milletimiz ortak aklı, inanç değerleri ve milli bilinci ile bu türden hevesleri boğar ve atar. İşte bu nedenle gerçek demokrasi ülkemizin, çocuklarımızın yarınları ve kaos ortamı yaratılmaması için de zorunludur. Bakınız komşu ülkelere, “Kadim devlet geleneği var” denilen İran’ı bile karıtırdılar. Eğer ülkeler kaos içinde yönetilemez hale gelirse, o ülkeyle ilgili hesabı olan dış güçlerin müdahalesi kaçınılmazdır ki hiç istenmeyen bu durum en çok varlıklı kesimleri mahveder, bütün vatan evlatları birbirine düşman ve perişan olur. Nereye sığınacaksınız... Namaz kılmak için bir metre kare toprak dahi bulamazsınız. Kurnaz adamların torunları görev başında ve SYKES PİCOT PROJESİ her daim gündemlerindedir. Fırsatını buldukları an faaliyete geçeceklerdir. Yukarıda tartıştığımız konu gerçekten son derece önemli olup bir an önce çağdaş demokrasiyi bütün kurum ve kuruluşları ile halkın özgür katılımını sağlayıp yaşam biçimi olarak güncellemek zorundayız. Yukarıda ayrıntıları bende olan modeli sistematik olmasa da halkın tamamını kapsayacak tarzda yıllar önce Manavgat’ta sevgili Mustafa AKKUZU yapmak için özverili çaba sarfetti, başarılı da oldu fakat mevcut statükocu sistem onu da etkisiz hale getirdi. Böylece O’nun da hakkını teslim etmiş oldum. Eğer iç dinamikleri sağlam tutar, demokrasiyi bütün kurum ve kuruluşları ile işletir hukukun üstünlüğünü kurumsallaştırır, adil gelir dağılımını sağlar, özgürlükleri güvence altına alırsanız hiçbir emperyal güç ülkeniz için tehdit unsuru olamaz ve de dış politikada da milli çıkarları önceleyen denge politikası takip edilmelidir diye düşünüyorum. (SON)

Paylaş
ETİKETLER:
Yok