Antalya
25.12.2017
A

İyi Parti, MHP'nin AKP'nin eklentisi bir parti haline gelmiş olmasının da etkisiyle henüz kuruluş aşamasında iyi bir çıkış yakaladı. Metropoll Araştırma Şirketi'nin son araştırmalarından birine göre İyi Parti'ye yönelen oyların yüzde 33'ünün CHP'den, yüzde 26'sının MHP'den yüzde 18'inin AKP'den ve yüzde 23'ünün kararsızlardan ve diğer partilerden geliyor. Aynı araştırmaya göre İyi Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 44'ü kendisini Milliyetçi, yüzde 26'sı Atatürkçü-Laik, yüzde 16'sı Muhafazakâr-Dindar ve yüzde 9'u Solcu-Sosyal Demokrat olarak tanımlıyor. Bu sonuçlardan yola çıkılarak yapılan yorumlar İyi Parti'nin asıl rakibinin AKP ve MHP değil CHP olduğu şeklinde.   CHP'DEN OY ALABİLİR Mİ? Reuters’ın açıkladığı Gezici'ye ait bir başka ankete göre İyi Parti’nin seçime girmesi durumunda katılımcıların yüzde  43.8’i AKP’ye, yüzde 19.5’i İyi Parti’ye, yüzde 18.5’lik kesim CHP’ye, yüzde 8.8’lik kesim MHP’ye, yüzde 7’lik kesim ise HDP’ye oy verecek. öre İyi Parti’nin katılmadığı bir erken seçim olması durumunda 1 Kasım seçimindekine benzer sonuçlar ortaya çıkacak; seçmenlerin yüzde 47.1’i AKP’ye, yüzde 26.8’i CHP’ye, yüzde 13.5’u MHP’ye ve yüzde 9.8’i de HDP’ye oy verecek. Bir başka araştırmaya göre Türkiye’deki her dört seçmenden biri oyunu ideolojik sebeplerle, dörtte biri partinin lideri için, beşte biri taraftarlık duygusuyla, beşte biri seçim kampanyaları sonucunda veriyor. AKP seçmenleri arasında lidere güven ağırlıkta iken, CHP ve MHP seçmenleri arasında ideolojik tercih öne çıkıyor. İyi Parti'nin 3 oyundan 1'ini CHP'den alması için CHP tabanındaki bu eğilimi tersine çevirmesi gerekiyor. Yine de CHP'nin oylarını artırmak için milliyetçi - muhafazakâr kitleden medet ummak gibi bir açmazı var. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday terciği, dokunulmazlıkların kaldırılmasına oy verme kararı CHP'nin bu açmazıyla ilgili. CHP seçmeninin yüzde 16'sı kendini "ulusalcı - devletçi", yüzde 38'i "sosyal - demokrat", yüzde 8'i "sol", yüzde 30'a yakını "merkez sağ" çizgide görüyor. İyi Parti, CHP'nin sözünü ettiğimiz açmazı nedeniyle, parti içindeki "solcu"ların varlığına tahammül edemeyen "ulusalcı - devletçi" ve "merkez sağ" kesimlerinden oy alabilecektir.   CHP İKTİDAR OLMAK İSTİYORSA CHP'nin tek sorunu milliyetçi - muhafazakâr hevesleriyle ilgili olanlar değildir. Türkiye’de dinin yasalarda hiçbir etkisi olmamasını isteyenlerin (yani laiklerin) oranı yüzde 36’yı buluyor. CHP'nin milliyetçi - muhafazakâr kesimden medet umma açmazı, laik kesimin yarıya yakınının oyunu alamama açmazıyla birleşip, olduğu yerde saymasını getirmektedir. CHP oylarıyla yüzde 36'lık bu oran arasındaki 10 puanlık farkın anlamı bu olabilir. Avrupa'nın birçok ülkesinde sosyal demokrat partiler iktidardadır. İktidarda olmadıkları durumlarda iktidarın en güçlü alternatifidirler. Bunun nedeni bu partilerin kendilerini sosyal demokrat parti olarak ilan etmeyip, teoride de pratikte de sosyal demokrat olmalarıdır. 1970'li yıllarda CHP laiklik vurgusunu sosyal demokrat politikalarla destekleyerek yüzde 42 oy alması bunun Türkiye'de de mümkün olduğunu göstermiştir. Türkiye'de kadınların yüzde 47.3'ü AKP'ye, yüzde 25.3'ü CHP'ye oy veriyor. İşsizler ve öğrenciler arasında da AKP önde. Memur emeklileri arasında CHP'ye destek öndeyken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri AKP'yi tercih ediyor. Kürtlerin yüzde 13'ü AKP'ye oy verirken CHP'ye oy veren Kürt seçmen oranı MHP ile aynı; yüzde 3. Emekçi sınıfları temsil etmesi gereken CHP orta sınıf partisi olma konumunda saplanıp kalmış. Gelir düzeyi düştükçe AKP oyları artarken CHP oyları azalıyor. Bütün bunlar CHP'nin iktidar olmak istiyorsa Merkez Sağ değil Sosyal Demokrat politikalarda ısrar etmesi gerektiğini göstermekte. Bu konudaki isteksizlik, İyi Parti'nin CHP'den oy (ç)almasına haklılık kazandıracaktır.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok