Antalya
19.12.2017
A
GÜNDEM , EKONOMİ , GÜNCEL
Yerli ve yenilenebilir enerji vurgusu
Yerli ve yenilenebilir enerji vurgusu

EMO Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı olduğu işaret edilerek, “Yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin çeşitlendirilmesinin ulusal bağımsızlık açısından çok önemli” denildi.   TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 03 -05 Kasım 2017 tarihlerinde Rixos Downtown Antalya’da gerçekleştirildi. Sempozyuma, Akademisyenler, TMMOB’ a bağlı odaların üyeleri ve temsilcileri, mühendisler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üretici, tüketici ve kullanıcılar katıldı.   ENERJİDE DIŞA BAĞIMLIYIZ   Sempozyum kapsamında; güneş, hidrolik, rüzgâr, jeotermal, biyo-yakıtlar, diğer yenilenebilir enerji kaynakları, uygulama teknolojilerinin ve çevresel etki değerlendirmelerinin de ele alındığı, 9 oturumda 41 bildiri sunumu ile düzenlenen 3 ayrı panel düzenlendi.  Sempozyum sonunda yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji dönüşüm teknolojileri ile çevre etkileşimine ilişkin değerlendirmeleri içeren sonuç bildirgesi açıklandı.  Söz konusu bildiride, orta ve uzun vadede nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme gibi unsurlar dikkate alındığında enerjiye olan talebin artacağı belirtildi. Mevcut enerji üretiminin yüzde 65’nin fosil yakıtlardan sağlandığı ifade edilerek, Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı olduğu vurgulandı. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim içindeki payının artırılması gerektiği ifade edilen bildirgede, enerji üretiminin çeşitlendirilmesinin ulusal bağımsızlık açısından çok önemli olduğu kaydedildi.   YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİYE   Sempozyumda öne çıkan değerlendirmeler sonucu bazı öneriler de bildirgede yer aldı. Bu önerilerden bazıları şunlar: “YEK üretim tesislerinin kurulumunda, halkın bilinçlenmesi ve sermayenin tabana yayılması adına “Enerji Kooperatifleri” uygulamasının yaygınlaştırılmalı her platformda gerekli girişimler yapılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teknolojide yerli üretimin desteklenmesi, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla mesleki ve teknik eğitim alanında çağın ihtiyaçlarını da dikkate alan evrensel ölçülerde eğitim politikalarının uygulamaya konması gerekmektedir. Yenilenebilir Enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yer seçimlerinde doğal hayatın korunması noktasında yaşanan olumsuz örneklerin giderilmesi ve bu noktadaki yasal boşluklar ortadan kaldırılmalıdır.” Müzeyyen YÜCE

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: