Antalya
16.12.2017
A

Değerli okurlar, bugün sizlere ailemizde ya da çevremizde farklı gelişim gösteren çocukların sosyal çevrede yaşadıkları problemleri çözmeye çalışırken Etiketler kullanarak kendimizi ve o çocukları nasıl kısır döngüler içine itip yaşadıkları problemleri nasıl çözümsüzlüğe mahkum ettiğimizi paylaşmak istiyorum... Aşağıda yer alan tanılar ve bu tanılar ile ilgili bazı açıklamalar Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan DSM-5 TANI ÖLÇÜTLERİ BAŞVURU EL KİTABI' ndan alınmıştır. Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu : - Çoğu kez, ayrıntılara özen göstermez ya da okul çalışmalarında, işte ya da etkinlikler sırasında dikkatsizce yanlışlar yapar(örn. ayrıntıları gözden kaçırır ya da atlar, yaptığı iş yanlıştır). - Çoğu kez aşırı konuşur. vb... Özgül Öğrenme Bozukluğu : - Sözcük okumanın yanlış ya da yavaş ve çok çaba gerektiriyor olması (örn. tek tek sözcükleri yüksek sesle okurken, yanlış ya da yavaş ve duraksayarak okur, sıklıkla sözcükleri kestirir, sözcükleri seslendirmede güçlükler yaşar). - Yazılı Anlatım bozukluğu / Sayısal (Matematik) Bozukluğu. vb... Bizden bir örnek; Sakar : - Herşeyi kırıp döker. Şimdi nasıl kısır döngüye girdiğimize bakalım mı; Soru: Neden Çoğu kez aşırı konuşur? Cevap: Baksana,bu çocuğun  Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu olduğu için. Soru: Neden Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu var? Cevap: Baksana, bu çocuk Çoğu kez aşırı konuştuğu için. Soru: Neden Yazılı Anlatım bozukluğu / Sayısal (Matematik) Bozukluğu var? Cevap: Baksana bu çocuğun Özgül Öğrenme Bozukluğu olduğu için Soru: Neden Özgül Öğrenme Bozukluğu var? Cevap: Baksana bu çocuğun Yazılı Anlatım bozukluğu / Sayısal (Matematik) Bozukluğu olduğu için. Soru: Neden Sakar? Cevap: Baksana bu çocuk sürekli kırıp döküyor. Soru: Bu çocuk neden sürekli kırıp döküyor. Cevap: Baksana bu çocuk Sakar olduğu için. ÇÖZÜM...?

Paylaş
ETİKETLER:
Yok