Antalya
16.06.2017
A
ADLİYE , ÇEVRE , GÜNCEL , POLİTİKA
Üzümdere’de HES’e geçit yok
Üzümdere’de HES’e geçit yok

    Altınbeşik Mağarası’nı tehdit eden Üzümdere üzerindeki HES projesinin iptaliyle ilgili mahkeme kararı Akseki’nin Sinanhoca köyünden sonra İbradı Ürünlü’ye de iletilecek. İbradı’da basın toplantısı yapacak olan çevre kuruluşları süreç hakkında bilgi verecek.   Akseki’nin Sinanhoca ve İbradı’nın Ürünlü mahalleleri sınırları içinde bulunan Üzümdere üzerine kurulacak Dedegöl HES projesinin iptaliyle ilgili mahkeme kararı Sinanhoca’dan sonra İbradı’ya da iletiliyor. “HES iptal kararının doğru olmadığı” şeklinde söylentilerin ortalıkta dolaştığını söyleyen Sinanhocalıları ziyaret ederek mahkeme kararını ulaştıran bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi bugün saat 11.00’de İbradı’da düzenlenecek basın toplantısında halkla buluşacak. Toplantıda mahkeme kararı ve yaşanan süreç hakkında bilgiler verilirken, bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da görüşler aktarılacak.   HUKUKA UYGUNLUK YOK   Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası’nın da bulunduğu alanda inşa edilmesi düşünülen Dedegöl HES Projesi davasıyla ilgili Antalya 2. İdare Mahkemesi kararında, “Bilirkişi raporu ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler uyarınca, dava konusu olan ÇED raporunun çevresel etkiler, biyoçeşitlilik, ekolojik yapı, ekosisteme ve sosyoekonomik etkileri açısından yetersiz olduğu kanaatine varıldığından, Antalya İli, Akseki İlçesi, Sinanhoca Mahallesi, İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde Manavgat Çayı üzerinde Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Sinanhoca Regülatör ve HES’ projesine ilişkin olarak verilen 25/09/2012 tarihli ‘ÇED olumlu’ kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.   SİVİL TOPLUM TEPKİ KOYDU   Dedegöl HES projesinin Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde kaldığını belirten Derelerin Kardeşliği Platformu öncülüğünde başlatılan ve projenin iptalini isteyen kampanya, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ile Gülsüm Köleoğlu ve Zeki Cengiz adlı vatandaşlar tarafından mahkemeye taşınarak devam ettirildi. Derelerin Kardeşliği Platformu tarafından yapılan kamuoyu açıklamalarında, “Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yaban keçilerine ev sahipliği yapma yanında, hassas pek çok bitki ve yaban hayvanı barındırıyor, bölgenin jeomorfolojik yapısıysa koruma tedbirlerini gerekli kılıyor. Manavgat-İbradı bölgesinde tespit edilebilen 682 türün 83’ü endemik özellik taşıyor. Bu havza Derebucak-İbradı-Cevizli hattında genişletildiğinde, tür sayısı 957’ye, endemik tür sayısıysa 164’e çıkıyor” denildi.   ARKEOLOJİK ALANA TEHDİT   Bölgede korunması gereken bir başka doğa varlığının da, 1994’te Bakanlar Kurulu kararıyla statü kazanan ‘Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’ olduğu vurgulanan platform açıklamasında, “Dünyadaki 200 önemli doğa alanı arasında gösterilen bölgede HES projesi yatırımı hayata geçirilirse, bu alanın 32 hektarlık kısmı yok olacak” iddiası dile getirildi. HES projesinin kurulması, yalnızca bölgedeki doğa varlıklarına değil, kültür varlıklarına da zarar verecek. Sinanhoca Köyü yakınlarında, ırmağın iki yakasında yer alan ve 1. Derece Arkeolojik SİT alanı vasfı taşıyan bölge, HES’in yapılması halinde regülatör suları altında kalma tehdidiyle karşı karşıya. kalacak” ifadelerine yer verildi.   BİLİRKİŞİDEN ‘HAYIR’ GELDİ   Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne görüş bildiren bilirkişi heyeti de sivil toplum kuruluşlarının iddialarını doğrulayan bir rapor verdi. Dedegöl HES projesiyle ilgili bilirkişi raporunda, "Sinanhoca Regülatör ve HES projesinin, ‘Akseki ve İbradı Önemli Doğa Alanı’, ‘Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ ve ‘Altınbeşik Milli Parkı’na yakınlığı sebebiyle mevcut ekosisteme tehdit teşkil ettiği, projenin gerçekleşmesi halinde ekosistemde ve mikroklimada değişmelerin olmasının ve bu özel koruma alanlarının etkilenmesinin kaçınılmaz olduğu” belirtildi. “Regülatörden bırakılacak cansuyu miktarının belirlenmesinde hangi bilimsel ölçütlerin kullanıldığının belirgin olmadığı, akımın düşük olduğu Eylül-Ekim aylarında cansuyu miktarının yüzde 10 olarak önerilmesi; buna mukabil, akımın yüksek olduğu Aralık-Nisan aylarında yüzde 15-20 dolayında önerilmesinde bilimsel açıdan bir tutarlılık görülmediği” ifade edilen bilirkişi raporunda, “Manavgat Çayı üzerinde Oymapınar Barajı ve Manavgat Barajı ile başlayıp ardışık devam ettirilecek olan bütün projelerin çevresel etkilerinin bir bütün olarak (kümülatif etki açısından) değerlendirilmesinin bilimsel ve teknik açıdan gerekli olduğu” vurgusuna yer verildi. Mustafa KOÇ

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: