Antalya
05.08.2017
A

Diğer Yazıları Öylehüzünlüötmetaşbülbülü! Vakitsizbulamamkisanagülü! Günaralarşimdiörtülmüştülü! Yamaçlardasunarmorcasümbülü! Kim örselediseniTorosdağı? Her yanıkuşatmışyağmacıağı! İnsanyurdunanasıloluryağı? Azarazartükenir, göğünbağı! Ölenüzgüngördükçeölgünsağı! Beklerlergündüzüaydınlıkçağı! Kökatsındiyecanlarınsaçağı! Kırılırelbetşeytanınbacağı! Tutuşuyorközünkızılcakavı! Şafaktabaşlarhepkaranlıkavı! Bu toprakişlenecekgelmiştavı! Bitmezaydınlığıntarihselsavı! Şiir: ToroslarınÇığlığı- Himmet Cansız Dipçe: Yağı: Düşman Köz: Tutuşmuşeğsiodunu. Od.Ateş. Kav: Meşeağacındaneldeedilenilkelyanıcımadde.Çakmaktaşınakonularak, demirdencisimsertçevurulurvekavtutuşur. 'Hacamatta ne gezerkavçakmak ' şeklinde, halkımızınbirdeyimi de vardır. Tav: Toprağınişlenebilmesiiçin, toprağımnemli durum alması. Sav: İddia, tez. Savcısözcüğününkökü. Diğer Yazıları

Paylaş
ETİKETLER:
Yok