Antalya
04.06.2018
A
GENEL , EKONOMİ , GÜNCEL
Çevre için ‘enerji’k yol haritaları
Çevre için ‘enerji’k yol haritaları

Türkiye'nin 2030 yılı hedefleri arasında sera gazı emisyonunu yüzde 21'e kadar azaltma da yer alıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kullanımın yaygınlaşmasından enerji verimliliği stratejilerine kadar çok sayıda çalışma doğayı koruma konusunda umut verici. HABER: Işık TUNÇEL Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımı son yıllarda verilen teşvikler ve kamuoyunun pozitif algısıyla artış gösterdi. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi konusunda, hem istihdam hem de enerjide dışa bağımlılığın önüne geçmek adına ciddi adımlar atıldı. Bu yol haritasının bir sonucu olarak Türkiye'de son yıllarda hızla artan lisanssız elektrik üretiminde ciddi patlama yaşanıyor. Türkiye Elektrik İletişim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre güneş enerjisinden elektrik üretimi özellikle lisanssız yani kendi elektriğini kendi üretenler sıralamasında ilk sıraya yükseldi. Ülke genelinde güneşten elektrik üreten santral sayısı ise 5 bin 320'ye ulaştı. GÜNEŞ AÇIK ARA ÖNDE TEİAŞ’ın Nisan 2018 sonu verilerine göre; güneşten lisanssız elektrik üretiminde 80 santral ile termik üretim ikinci sırada yer alıyor. Rüzgârdan elektrik üretimi ise 65 santral ile üçüncü sırada yer alırken hidroelektrik santrallerinin sayısı 10’dur.  Lisanssız elektrik üretimi kurulu gücünde güneş enerjisi 4 605 Megavat ile ilk sırada bulunuyor. VERİMLİLİK STRATEJİSİ Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjide dışa bağımlılığı azaltmasının yanında doğayı da koruması enerji yatırımcıları adına ödün verilmemesi gereken stratejilerin başında yer alıyor.  Çevre ve doğanın gelecek nesillere temiz ve korunmuş bir şekilde bırakılması adına yerel yönetimlerin de hassasiyet göstermesi stratejinin bir parçası. Günümüzde daha fazla enerji verimliliği sağlamak adına gelişmiş ülkelerde sıfır enerjili konutlar, pasif evler yaygınlaşırken, enerji verimliliği stratejileri kapsamında, özellikle binalar için sektör, kamu ve tüketicilerin ortak akılla hareket etmesi gerekiyor. 2023 hedefleri bağlamında Türkiye'nin de, İklim Değişikliği Paris Anlaşması'ndaki gibi uluslararası taahhütleri yerine getirerek, binalarda enerji verimliliğine odaklanması da doğaya ve insana yaşamsal önem kazandıracak.   LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ KURULU GÜCÜ (30 NİSAN 2018 İTİBARİYLE) Kaynak           Kurulu Güç (MW)   Santral Sayısı (Adet)    Üretime Katkısı (Yüzde) Güneş             4.605,0                      5.320                              5,3 Termik                230,0                           80                              0,3 Rüzgâr                 49,4                           65                              0,1 Hidrolik                   7,4                          10                               0,0  

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: