Antalya
05.02.2018
A

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği'nin düzenlediği toplantıda mobbingle ilgili çok güzel bir sunum izledik. Sunumu yapan Mobbingle Mücadele Derneği İl Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut, son derece hakim olduğu mobbing konusunda sayısız örnekler vererek, izleyicilere düşündürücü olduğu kadar neşeli dakikalar yaşattı. Uzkut'un deyişiyle "ahlaka, etiğe aykırı düşmanca yöntemlerle uygulanan sistematik psikolojik bir baskı" olan mobbing, sözcük anlamına uygun etkili bir  “yıldırma” yöntemi. Mobbingin bir diğer tanımı "İşyerindeki duygusal taciz". Mobbing yoluyla uygulanan sistemli psikolojik şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, çalışma motivasyonunu, özgüvenini kırma, mutsuz etme gibi sonuçlara yol açıyor.   TÜRKİYE İÇİN YENİ Mobbing, Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan bir sözcük. Türkiye'deki mobbing uygulamaları konusunda anket sonuçları, istatistikler bulunsa da; bunlar mobbingin çalışma hayatına etkilerini, çalışanların hayatını ne ölçüde kabusa çevirdiğine dair gerçekleri yansıtmak açısından yeterli değil. Mobbinge uğrayanların üçte bir kadarı bu durumu gündeme getiriyor. Bir o kadarı uğradığı mobbingi içine atmakla yetiniyor. Çoğumuz ise, mobbinge uğradığının ya da uğradığı zalimliğin mobbing olduğunun farkında değil. Yapılan bir araştırmaya göre mobbing mağdurlarının sağlık giderleri, kazancın üzerinde bir rakama tekabül ediyormuş.   İNTİHAR KONUSU MEÇHUL 1993’te İsveç’te çıkarılan "İşyerinde Kişilerin Mağdur Edilmesi Hakkında Kanun"la, dünyada ilk kez yasaya giren mobbing suçu Türkiye’de 2011 yılında gündeme hukuk konusu olmuş. 2011 Mart'ında resmi gazetede yayınlanan genelgeyle, çalışanları mobbingden koruyacak çeşitli tedbirler getirilmiş. Türkiye'de işverenler, iş kanunlarının işçiyi koruyan tazminat ve işe iade hükümlerinden kurtulmak, işçiyi istifaya zorlamak için hemen tüm işyerlerinde mobbinge başvurmakta; mobbinge maruz kalanlar çoğu zaman psikolojik açıdan ciddi zararlar görerek, istifa edip ayrılmakta. İntiharlar vakalarının ne kadarının mobbingle ilgili olduğu ise meçhul.   TOPLUMSALI DA VAR Mobbing uygulaması daha çok özel şirketlerde yaygın. Uygulamanın en yaygın olduğu alan, kamu kurumu iken özelleştirilen kurumlar. Kamu kurumları da bu uygulamadan nasibini alıyor. Daha çok amirler yönettiklerine mobbing uygulasa da, yönetilenlerin amirlerine mobbing uyguladığı da oluyor. En önemlisi, mobbinge maruz kalanların çoğunluğu, yaratıcı, sevilen, bilgisi ve yeteneğiyle öne çıkan insanlar. Liyakat sorununun önemli bir sorun olduğu Türkiye'de, demek oluyor ki, mobbing çok önemli bir konu. Mobbing, bireylere yönelik olduğu kadar, topluma yönelik de olabiliyor. Ozan Uzkut, bu konuda Hitler örneğini verdi.   KATKI SUNULMALI Uzkut, Türkiye ve yurt dışında 300'e yakın konferans ya da seminerde konuşma yaparak mobbing anlatmış. Mobbingle ilgili böylesine donanımlı insanlarımız var,  bunları ne kadar değerlendirdiğimizi masaya yatırmak gerekir.  Kamu ya da özel tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de sayısı çok az olan bu arkadaşlarımızla iletişime geçip, mobbing konusundaki duyarlılığın artmasına katkıda bulunması gerekir.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok