Antalya
11.12.2017
A
GENEL , BUGÜNÜN HABERLERİ , EKONOMİ , SEKTÖREL
Çiftçilere can suyu gibi GÜNEŞ hibesi
Çiftçilere can suyu gibi GÜNEŞ hibesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018 yılında kırsal kalkınma için toplam 1 milyar 723 milyon TL hibe desteği verecek. Hibe ile özellikle güneş enerjili sulama sistemlerini kullanan bireysel çiftçinin maliyeti önemli ölçüde düşecek. Destek başvuruları 1 Ocak’ta başlayacak ve 60 gün sürecek. HABER: Işık TUNÇEL Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, 7 Aralık 2017 tarihli 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sitemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” yürürlüğe girdi. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi tebliği; özellikle elektriğin olmadığı sıkıntılı bölgelerde bireysel sulama yapan çiftçilerin, güneş enerjili sulama sistemlerini kullanmasına olanak sağlayacak. Güneş enerjili sulama sistemlerinin kurulumu ile çiftçilerin sulama olanakları hem kolaylaşacak hem de maliyetleri yüzde 50 oranında düşecek. Ayrıca  dağlık alanda yapılan yatırımlar ile genç girişimcilerin yatırımlarında hibe miktarına ilave yüzde 10 destek verilecek. Tebliğde, ülke genelini kapsayan destek programından, yararlanma hakkı kazanan çiftçilerin tüm kurulumunu 90 gün içerisinde tamamlama şartı yer alıyor. Destek kapsamında başvuruların onaylanmasından sonra ise; yatırımcı kurulum maliyeti olan toplam faturanın yüzde 50’sini ve bu tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarıyla sağlaması gerekiyor. Ayrıca hibe kapsamında toplam proje maliyetinin 1 milyon TL’yi geçmesi durumunda ise aşılan miktar yatırımcı tarafından karşılanacak. Kalkınma neleri kapsıyor? Bireysel çiftçileri destekleme programı; tarla içi damla sulama, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama, lineer veya center pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemlerinin kurulmasını kapsıyor. Bu sistemde, güneş panelleri ile pompanın bir arada ve taşınabilir olması çiftçilere enerji bağımsız olarak kullanma kolaylığı da sağlıyor. Ayrıca hibeye esas proje tutarının yüzde 1’ini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri de hibe desteği kapsamında sayılacak. Kimler Hibe Alabilir? Tebliğe göre; güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi şart koşuluyor. Bu koşullara uygun her proje hibe programına katılabilecek. Tebliğde dikkat çekilen bir nokta da güneş enerjili sulama sistemlerinde verilecek hibenin sadece güneş enerjisini değil; sulama sistemi ile birlikte projelendirmesi gerektiğidir. Hibeden yararlanmak isteyen çiftçiler, güneş panelleri ve pompalama sistemini birlikte projelendirilmek zorunda. Güneş enerjili sulama sisteminin maliyeti nedir?

Örnek: Mobil 5 KW'lık Sulama GES Maliyeti Ve Geri Dönüşüm Süresi
PROJE MALİYETİ (KDV HARİÇ) POMPALAMA MİKTARI (saatlik) YILLIK KAZANÇ (TL) GERİ DÖNÜŞÜM
65,000 TL 100 ton 8.000-10.000 8 yıl
% 50 hibeden sonra
PROJE MALİYETİ (KDV HARİÇ) POMPALAMA MİKTARI (saatlik) YILLIK KAZANÇ (TL) GERİ DÖNÜŞÜM
32,500 TL 100 ton 8.000-10.000 4 Yıl
Tabloda karşılaştırma jeneratör ile sulama pompalarını çalıştıran sistemlere göre yapılmıştır. Böyle bir sistemin kullanım ömrü en az 25 yıl olarak hedeflenmektedir.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: